HopeChannel Sverige | Logga in
Dela

LUKAS 24:36–43

Tankar om livet - 139

ETT ORD PÅ VÄGEN

Lärjungarnas felaktiga syn på andar fick dem att tvivla på Jesus verkligen hade uppstått. Genom att låta dem se hans spikmärken, ta på hans kropp och se när han åt ville han hjälpa dem att förstå vem han var. För oss som inte kan ta på honom gäller ändå uppmaningen: ”Kom och se.” Pröva om det stämmer att Jesus har uppstått och kan hjälpa oss i vardagen. Då kan vi också tro och förstå att han kan ge oss ett evigt liv.

ATT FÖRSTÅ TEXTEN

Ordet Ande används på olika sätt i Bibeln.

1)  VidmänniskansskapelsesägsdetattGudblåsteinandeimänniskanhan format (1 Mos. 2:7). I hebreiskan är ande och vind samma ord. Här hand- lar det om själva livskraften från Gud. Bibel 2000 översätter därför ordet med liv. Jfr. när Jesus dör i Luk. 23:46.

2)  Ande beskriver också vårt sätt att tänka, våra attityder och vårt sinne. Som Guds barn får våra liv en ny inriktning (Hes. 11:19-20, Rom. 4:23-24).

3)  Ande kan även syfta på den Helige Ande som bl.a. ger den kristne mod, kraft och vägledning (Joh. 14:26). Att de kristna skulle få del av detta antyds i Luk. 24:49.

4)  Ande beskriver i det här sammanhanget lärjungarnas föreställning att de döda kunde ses som vålnader. Detta trots att Bibeln beskriver döden som en sömn i väntan på uppståndelsen (Joh. 11:11-14) och att de döda är omedvetna om vad som händer på jorden (Pred. 9:5, 6).

FÖR EFTERTANKE OCH SAMTAL

Varför blir inte lärjungarna glada när Jesus visar sig för dem?