Bibelns berättelser

Bibelns berättelser är en podd som tar oss med på en resa genom Bibeln, från skapelsen till Paulus missionsresor.

Bibelns berättelser - Junior

Bibelns berättelser är en podd som tar oss med på en resa genom Bibeln, från skapelsen till Paulus missionsresor.

Bibelsamtalet

Förstår du Bibeln? Vill du lära dig mer? Upptäck Bibelns gömda skatter med pastorerna Liane och Rainer. Ett nytt avsnitt varje vecka.

Det stora hoppet - ljudbok

Nyhetsmedierna kan berätta om vad det är som händer, men den här boken handlar om varför. Det stora hoppet berättar också om vad som kommer sedan. Denna glimt in i framtiden bygga på en källa som har mer att erbjuda än du kanske hade tänkt dig - nämligen Bibeln. Kampen mellan gott och ont når ett dramatiskt slut... Men det finns hopp. Och du kan få leva i det hoppet.

Det vi sett och hört - utifrån Johannesevangeliet

Ett andakts- eller gruppsamtalsmaterial där Johannesevangeliets 21 kapitel är uppdelat på 91 avsnitt. Varje avsnitt består av: ETT ORD PÅ VÄGEN - vad bibeltexten kan säga oss. ATT FÖRSTÅ TEXTEN - korta förklaringar. FÖR EFTERTANKE - något att fundera över.

Från mörker till ljus – ljudbok

Från mörker till ljus ger en imponerande överblick över den kristna kyrkans historia i västvärlden. Med profetisk insikt uppenbaras de djupare sammanhangen i den långa striden mellan sanning och lögn, ljus och mörker. Men blod och tårar är inte mänsklighetens oundvikliga öde. Guds planer för världen överträffar all mänsklig fantasi. Denna bok vidgar vyerna och ser in i framtiden. Striden är över när Guds utlovade rike avslutar frälsningshistorien.

Kristen förälder idag

En podd om kristet föräldraskap. Utforska ämnen som uppfostran, andlig vägledning och familjeutmaningar genom ett kristet perspektiv. Få praktiska råd och insikter för att skapa en kärleksfull och trosgiven familjemiljö.

Låt dem berätta - En julpodd

En julbetraktelse skriven av Nils-Erik Lundberg.

Reflektioner kring boken Messias

Boken Messias, av Ellen G. White, återger berättelsen om Jesus från Nasaret som var efterlängtad under flera årtusenden. Vem var Jesus? En särskilt begåvad människokännare och vishetslärare? En galen helbrägdagörare? Eller var han Gud själv förklädd till människa – den utlovade Messias? Jesus inte bara undervisade om Guds villkorslösa kärlek, botade sjuka, förlät syndare och gav utstötta människor upprättelse – hans födelse, liv, död och uppståndelse vände upp och ner på världen. Ingen annan har delat upp tiden i ”före Kristus” och ”efter Kristus”. Ingen har fört in hopp i människans erfarenhet så som Jesus gjorde och fortsätter att göra idag.

Tankar om livet - utifrån Lukasevangeliet

Ett andakts- eller gruppsamtalsmaterial där Lukasevangeliets 24 kapitel är uppdelat på 140 avsnitt. Varje avsnitt består av: ETT ORD PÅ VÄGEN - vad bibeltexten kan säga oss. ATT FÖRSTÅ TEXTEN - korta förklaringar. FÖR EFTERTANKE - något att fundera över.

Tankar om tro

Lyssna till podden där olika personer delar med sig av sina tankar kring Bibeln och tro.

Vägen till Kristus - ljudbok

Boken Vägen till Kristus är en hjälp att bygga en levande relation med Jesus. Den visar på ett enkelt och praktiskt sätt vägen genom tvivel till tro, bekännelse och förlåtelse. Målet för en kristen är ett liv fyllt av glädje och Guds nåd.