E-böcker

Artiklar

Glimtar av Gud

14 juni 2024

Glimtar av Gud

7 min │ Vad är en ande? Vem är den heliga Anden? Vad gör och vilken funktion har den heliga Anden? Hur beskriver Bibeln den helige Anden?

Ande som förvandlar

10 min │ Hur får jag den heliga Anden? Hur blir jag fylld av den heliga Anden? Vad är Andens dop?

Gåvor till nytta

12 juni 2024

Gåvor till nytta

8 min │ Vilka är de andliga gåvorna i Bibeln? Vem har en andlig gåva? Vad är en andlig gåva? Vad är syftet med en andlig gåva? Vad är Andens frukter?

Ordna upp framtiden

9 min │ Vem skrev Bibeln? Är Bibeln dikterad av Gud och ofelbar eller är den skriven av felbara författare som blivit inspirerade att skriva ner det de fått uppenbarat för sig? Hur tolkar man Bibeln? Vad är en profet? Finns det profeter idag? Vad är en profetia? Är Ellen G. White en profet?

Framtiden idag

10 juni 2024

Framtiden idag

8 min │ Vem är Ellen G. White? Hur tolkar man Ellen Whites skrifter? Vad är syftet med Ellen White skrifter?

Det är en paradox

6 min │ Vad betyder nåd? Kan jag få nåd? Blir man frälst genom nåd eller genom lagen?

Tio små regler

8 juni 2024

Tio små regler

7 min │Vilka är Bibelns 10 budord? Hur tolkar vi de 10 budorden? Vad betyder de 10 budorden för oss idag?

Ta en paus!

7 juni 2024

Ta en paus!

7 min │ Vad är sabbat? Vilken dag är sabbats dagen? Hur håller man sabbat?

Tillväxt

6 juni 2024

Tillväxt

5 min │ Hur blir man en lärjunge till Jesus? Vad är en lärjunge? Hur ser en kristens liv ut?

Andlig disciplin

5 juni 2024

Andlig disciplin

6 min │ Hur får jag en relation med Jesus? Hur kan jag tillbringa mer tid med Gud?

Din kontakt med Gud

6 min │ Vad är tillbedjan? Varför ska jag tillbe Gud? Hur ber jag en bön till Gud?

Liv med mening

3 juni 2024

Liv med mening

6 min │ Vad är mitt syfte som kristen? Hur kan jag uppleva Gud? Har den helige Anden gett mig någon gåva?

Rättegång

2 juni 2024

Rättegång

6 min │ Hur uttyder man apokalyptiska profetior i Danielsbok. Varför är domen så central i Bibelns apokalyptiska profetior? Vad betyder Nebukadnessars dröm om bildstoden. Vad betyder Daniels dröm om odjuret?

I rätt tid

1 juni 2024

I rätt tid

6 min │ Vad symboliserar djuren, odjuren och hornen i Danielsbok? Hur ska vi tolka olika tidsenheter i Danielsbok?

Tusen år

31 maj 2024

Tusen år

9 min │ Guds domstols process. Vad kommer den slutgiltiga domen att visa? Hur ska Gud visa sig rättvis?

En förnyad planet

6 min │ Kommer vi leva för evigt i himlen eller på en ny jord? När kommer död och sorg att upphöra enligt Bibeln?