Från mörker till ljus

Från mörker till ljus

Ellen G. White

E-bokLjudbokTryckt bok

Detta är den femte och sista boken i Ellen G. Whites serie "Det stora hoppets historia".

Från mörker till ljus ger en imponerande överblick över den kristna kyrkans historia i västvärlden. Med profetisk insikt uppenbaras de djupare sammanhangen i den långa striden mellan sanning och lögn, ljus och mörker. Men blod och tårar är inte mänsklighetens oundvikliga öde. Guds planer för världen överträffar all mänsklig fantasi. Denna bok vidgar vyerna och ser in i framtiden. Striden är över när Guds utlovade rike avslutar frälsningshistorien.

Den här boken har i över hundra år väckt mycket uppmärksamhet världen över. Den är översatt till fler än 70 språk. På svenska har den tidigare varit känd under titeln Den stora striden. Den nya utgåvan har ett innehållsrikt tillägg med insiktsfulla förklaringar av centrala frågor i den kristna kyrkans och lärans historia.

Ellen G. White (1827–1915) skrev ungefär 50 böcker och över 5 000 artiklar med bibliska teman, om utbildning, hälsa och profetior. Hon är världens mest översatta kvinnliga författare (boken Vägen till Kristus sägs vara översatt till över 160 språk) och hennes verk har tryckts i miljontals exemplar. Hon beskriver Guds handlingar och budskap på ett unikt levande och begripligt sätt. Jesus Kristus stod alltid i fokus för hennes arbete och Bibeln var grunden för hennes tro och livsverk.