HopeChannel Sverige | Logga in

Tv-serier

}
Dela

Lineage Journey

Linage är ett mångfacetterat pedagogiskt verktyg utformat för att hjälpa dig förstå ditt andliga arv och upptäcka sambanden mellan dåtid, nutid och framtid.

Konstantin - kompromiss och kontrovers

Konstantin - kompromiss och kontrovers

Avsnitt 1, Lineage Journey 1: Constantine - Compromise & Controversy

Scotlands modiga

Scotlands modiga

Avsnitt 2, Lineage Journey 1: Scotland's Braveheart

Holy Island

Holy Island

Avsnitt 3, Lineage Journey 1: Holy Island

Tidvattnet vänder

Tidvattnet vänder

Avsnitt 4, Lineage Journey 1: The Tide Turns

Dinooth och Columbanus

Dinooth och Columbanus

Avsnitt 5, Lineage Journey 1: Dinooth & Columbanus

Valdenserna - dalarnas folk

Valdenserna - dalarnas folk

Avsnitt 6, Lineage Journey 1: Waldenses - People of the Valleys

Valdenserna - en missionsrörelse

Valdenserna - en missionsrörelse

Avsnitt 7, Lineage Journey 1: The Waldenses - A Mission Movement

Valdenserna - ljus i mörkret

Valdenserna - ljus i mörkret

Avsnitt 8, Lineage Journey 1: The Waldenses - Lux Lucet In Tenebris

Massakern på Albigenserna

Massakern på Albigenserna

Avsnitt 9, Lineage Journey 1: The Albigensian Massacre

Magna Carta: Grunden för frihet

Magna Carta: Grunden för frihet

Avsnitt 10, Lineage Journey 1: Magna Carta: The Foundation of Freedom

John Wycliffe: Morgonstjärnan

John Wycliffe: Morgonstjärnan

Avsnitt 11, Lineage Journey 1: John Wycliffe: The Morning Star

Böhmiska reformationen - Hus och Hieronymus

Böhmiska reformationen - Hus och Hieronymus

Avsnitt 12, Lineage Journey 1: Bohemian Reformation - Huss & Jerome

Böhmiska reformationen - Hus och Hieronymus rättegång

Böhmiska reformationen - Hus och Hieronymus rättegång

Avsnitt 13, Lineage Journey 1: Bohemian Reformation - Trial of Huss &...

Böhmiska reformationen - brända för sin tro

Böhmiska reformationen - brända för sin tro

Avsnitt 14, Lineage Journey 1: Bohemian Reformation - Burned for...

Böhmiska reformationen - Husitiska krigen

Böhmiska reformationen - Husitiska krigen

Avsnitt 15, Lineage Journey 1: Bohemian Reformation - Hussite Wars

John Wycliffe - Vittne för världen

John Wycliffe - Vittne för världen

Avsnitt 16, Lineage Journey 1: John Wycliffe- Worldwide Witness

Pressen bakom reformationen

Pressen bakom reformationen

Avsnitt 17, Lineage Journey 1: The Press Behind the Reformation

Martin Luther: Upptäckten av ordet

Martin Luther: Upptäckten av ordet

Avsnitt 18, Lineage Journey 1: Martin Luther- Discovering The Word

Martin Luther: Rättfärdighet genom tro

Martin Luther: Rättfärdighet genom tro

Avsnitt 19, Lineage Journey 1: Martin Luther - The Just Shall Live By...

Ulrich Zwingli - Den schweiziska reformationen

Ulrich Zwingli - Den schweiziska reformationen

Avsnitt 20, Lineage Journey 1: Ulrich Zwingli- The Swiss Reformation

Martin Luthers 95 teser

Martin Luthers 95 teser

Avsnitt 21, Lineage Journey 1: Martin Luther- The 95 Theses

Martin Luther - Den påvliga bullan

Martin Luther - Den påvliga bullan

Avsnitt 22, Lineage Journey 1: Martin Luther- The Papal Bull

Martin Luther - Här står jag

Martin Luther - Här står jag

Avsnitt 23, Lineage Journey 1: Martin Luther- Here I Stand

Martin Luther - Fängslad i ett slott

Martin Luther - Fängslad i ett slott

Avsnitt 24, Lineage Journey 1: Martin Luther- Captured to A Castle

Martin Luther - Furstarnas protester

Martin Luther - Furstarnas protester

Avsnitt 25, Lineage Journey 1: Martin Luther - Protest of the Princes

John Calvin - De tidiga åren i Frankrike

John Calvin - De tidiga åren i Frankrike

Avsnitt 26, Lineage Journey 1: John Calvin - Early Years In France

Pamfletter och protester i Frankrike

Pamfletter och protester i Frankrike

Avsnitt 27, Lineage Journey 1: Placards and Protest In France

John Calvin - Arbetet i Genève

John Calvin - Arbetet i Genève

Avsnitt 28, Lineage Journey 1: John Calvin - The Work in Geneva

Geneva - Reformationenes internationella centrum

Geneva - Reformationenes internationella centrum

Avsnitt 29, Lineage Journey 1: Genova - International Hub of Reform

Reformation i Skandinavien

Reformation i Skandinavien

Avsnitt 30, Lineage Journey 1: Scandinavian Reformation

William Tyndale

William Tyndale

Avsnitt 31, Lineage Journey 1: William Tyndale

George Wishart - Scotlands glömda förkämpe

George Wishart - Scotlands glömda förkämpe

Avsnitt 32, Lineage Journey 1: George Wishart - Scotland's Forgotten...

John Knox: Scotland's främste reformator

John Knox: Scotland's främste reformator

Avsnitt 33, Lineage Journey 1: John Knox: Scotland's Greatest Reformer

 John Knox: Konfrontation vid Holyrood

John Knox: Konfrontation vid Holyrood

Avsnitt 34, Lineage Journey 1: John Knox: Showdown At Holyrood

Valdenserna möter reformationen

Valdenserna möter reformationen

Avsnitt 35, Lineage Journey 1: The Waldensians Meet the Reformation

Ridley och Latimer tänder ljus

Ridley och Latimer tänder ljus

Avsnitt 36, Lineage Journey 1: Ridley And Latimer Light A Candle

Thomas Cranmer - feghet och mod

Thomas Cranmer - feghet och mod

Avsnitt 37, Lineage Journey 1: Thomas Cranmer- Cowardice And Courage.

Bartolomeinatten

Bartolomeinatten

Avsnitt 38, Lineage Journey 1: Saint Bartholomew's Day Massacre

Den spanska armadan

Den spanska armadan

Avsnitt 39, Lineage Journey 1: The Spanish Armada

Krutkonspirationen

Krutkonspirationen

Avsnitt 40, Lineage Journey 1: The Gunpowder Plot

Mayflower

Mayflower

Avsnitt 41, Lineage Journey 1: The Mayflower

Martin Luther: Protesten är inte över

Martin Luther: Protesten är inte över

Avsnitt 42, Lineage Journey 1: Martin Luther - The Protest Is Not Over

Valdenserna - Massakern vid Castelluzzo

Valdenserna - Massakern vid Castelluzzo

Avsnitt 43, Lineage Journey 1: The Waldenses - Massacre at Castelluzzo

Marie Durant: Rättfärdigt motstånd

Marie Durant: Rättfärdigt motstånd

Avsnitt 44, Lineage Journey 1: Marie Durant - Righteous Resistence

Metodismens enkla begynnelse

Metodismens enkla begynnelse

Avsnitt 45, Linage Journey 1: The origins of Methodism

John Wesley och George Whitfield

John Wesley och George Whitfield

Avsnitt 46, Lineage Journey 1: John Wesley & George Whitfield

Mary Jones och världsmission

Mary Jones och världsmission

Avsnitt 47, Lineage Journey 1: Mary Jones & World Mission

Är reformationen över?

Är reformationen över?

Avsnitt 48, Lineage Journey 1: Is the Reformation over?