HopeChannel Sverige | Logga in

Tv-serier

Dela

Lineage Journey

Linage är ett mångfacetterat pedagogiskt verktyg utformat för att hjälpa dig förstå ditt andliga arv och upptäcka sambanden mellan dåtid, nutid och framtid. Historia formar identitet, identitet definierar uppdrag och ett tydligt uppdrag bestämmer din väg i livet. Så luta dig tillbaka och njut av resan. Revolutionen är ett musklick bort.

Konstantin - kompromiss och kontrovers

Konstantin - kompromiss och kontrovers

Avsnitt 1, Lineage Journey: Constantine - Compromise & Controversy

Scotlands modiga

Scotlands modiga

Avsnitt 2, Lineage Journey: Scotland's Braveheart

Holy Island

Holy Island

Avsnitt 3, Lineage Journey: Holy Island

Tidvattnet vänder

Tidvattnet vänder

Avsnitt 4, Lineage Journey: The Tide Turns

Dinooth och Columbanus

Dinooth och Columbanus

Avsnitt 5, Lineage Journey: Dinooth & Columbanus

Valdenserna - dalarnas folk

Valdenserna - dalarnas folk

Avsnitt 6, Lineage Journey: Waldenses - People of the Valleys

Valdenserna - en missionsrörelse

Valdenserna - en missionsrörelse

Avsnitt 7, Lineage Journey: The Waldenses - A Mission Movement

Valdenserna - ljus i mörkret

Valdenserna - ljus i mörkret

Avsnitt 8, Lineage Journey: The Waldenses - Lux Lucet In Tenebris

Massakern på Albigenserna

Massakern på Albigenserna

Avsnitt 9, Lineage Journey: The Albigensian Massacre

Magna Carta: Grunden för frihet

Magna Carta: Grunden för frihet

Avsnitt 10, Lineage Journey. Magna Carta: The Foundation of Freedom

John Wycliffe: Morgonstjärnan

John Wycliffe: Morgonstjärnan

Avsnitt 11, Lineage Journey: John Wycliffe: The Morning Star

Böhmiska reformationen - Hus och Hieronymus

Böhmiska reformationen - Hus och Hieronymus

Avsnitt 12, Lineage Journey: Bohemian Reformation - Huss & Jerome

Böhmiska reformationen - Hus och Hieronymus rättegång

Böhmiska reformationen - Hus och Hieronymus rättegång

Avsnitt 13, Lineage Journey: Bohemian Reformation - Trial of Huss &...

Böhmiska reformationen - brända för sin tro

Böhmiska reformationen - brända för sin tro

Avsnitt 14, Lineage Journey: Bohemian Reformation - Burned for Their...

Böhmiska reformationen - Husitiska krigen

Böhmiska reformationen - Husitiska krigen

Avsnitt 15, Lineage Journey: Bohemian Reformation - Hussite Wars

John Wycliffe - Vittne för världen

John Wycliffe - Vittne för världen

Avsnitt 16, Lineage Journey: John Wycliffe- Worldwide Witness

Pressen bakom reformationen

Pressen bakom reformationen

Avsnitt 17, Lineage Journey: The Press Behind the Reformation

Martin Luther: Upptäckten av ordet

Martin Luther: Upptäckten av ordet

Avsnitt 18, Lineage Journey: Martin Luther- Discovering The Word

Martin Luther: Rättfärdighet genom tro

Martin Luther: Rättfärdighet genom tro

Avsnitt 19, Lineage Journey: Martin Luther - The Just Shall Live By...

Ulrich Zwingli - Den schweiziska reformationen

Ulrich Zwingli - Den schweiziska reformationen

Avsnitt 20, Lineage Journey: Ulrich Zwingli- The Swiss Reformation

Martin Luthers 95 teser

Martin Luthers 95 teser

Avsnitt 21, Lineage Journey: Martin Luther- The 95 Theses

Martin Luther - Den påvliga bullan

Martin Luther - Den påvliga bullan

Avsnitt 22, Lineage Journey: Martin Luther- The Papal Bull

Martin Luther - Här står jag

Martin Luther - Här står jag

Avsnitt 23, Lineage Journey: Martin Luther- Here I Stand

Martin Luther - Fängslad i ett slott

Martin Luther - Fängslad i ett slott

Avsnitt 24, Lineage Journey: Martin Luther- Captured to A Castle

Martin Luther - Furstarnas protester

Martin Luther - Furstarnas protester

Avsnitt 25, Lineage Journey: Martin Luther - Protest of the Princes

John Calvin - De tidiga åren i Frankrike

John Calvin - De tidiga åren i Frankrike

Avsnitt 26, Lineage Journey: John Calvin - Early Years In France

Pamfletter och protester i Frankrike

Pamfletter och protester i Frankrike

Avsnitt 27, Lineage Journey: Placards and Protest In France

John Calvin - Arbetet i Genève

John Calvin - Arbetet i Genève

Avsnitt 28, Lineage Journey: John Calvin - The Work in Geneva

Geneva - Reformationenes internationella centrum

Geneva - Reformationenes internationella centrum

Avsnitt 29, Lineage Journey: Genova - International Hub of Reform

Reformation i Skandinavien

Reformation i Skandinavien

Avsnitt 30, Lineage Journey: Scandinavian Reformation

William Tyndale

William Tyndale

Avsnitt 31, Lineage Journey: William Tyndale

George Wishart - Scotlands glömda förkämpe

George Wishart - Scotlands glömda förkämpe

Avsnitt 32, Lineage Journey: George Wishart - Scotland's Forgotten...

John Knox: Scotland's främste reformator

John Knox: Scotland's främste reformator

Avsnitt 33, Lineage Journey. John Knox: Scotland's Greatest Reformer

 John Knox: Konfrontation vid Holyrood

John Knox: Konfrontation vid Holyrood

Avsnitt 34, Lineage Journey. John Knox: Showdown At Holyrood

Valdenserna möter reformationen

Valdenserna möter reformationen

Avsnitt 35, Lineage Journey. The Waldensians Meet the Reformation

Ridley och Latimer tänder ljus

Ridley och Latimer tänder ljus

Avsnitt 36, Lineage Journey. Ridley And Latimer Light A Candle

Thomas Cranmer - feghet och mod

Thomas Cranmer - feghet och mod

Avsnitt 37, Lineage Journey. Thomas Cranmer- Cowardice And Courage.

Bartolomeinatten

Bartolomeinatten

Avsnitt 38, Lineage Journey. Saint Bartholomew's Day Massacre

Den spanska armadan

Den spanska armadan

Avsnitt 39, Lineage Journey. The Spanish Armada

Krutkonspirationen

Krutkonspirationen

Avsnitt 40, Lineage Journey. The Gunpowder Plot

Mayflower

Mayflower

Avsnitt 41, Lineage Journey. The Mayflower

Martin Luther: Protesten är inte över

Martin Luther: Protesten är inte över

Avsnitt 42, Lineage Journey. Martin Luther - The Protest Is Not Over

Valdenserna - Massakern vid Castelluzzo

Valdenserna - Massakern vid Castelluzzo

Avsnitt 43, Lineage Journey. The Waldenses - Massacre at Castelluzzo

Marie Durant: Rättfärdigt motstånd

Marie Durant: Rättfärdigt motstånd

Avsnitt 44, Lineage Journey. Marie Durant - Righteous Resistence

Metodismens enkla begynnelse

Metodismens enkla begynnelse

Avsnitt 45, Linage Journey. The origins of Methodism

John Wesley och George Whitfield

John Wesley och George Whitfield

Avsnitt 46, Lineage Journey. John Wesley & George Whitfield

Mary Jones och världsmission

Mary Jones och världsmission

Avsnitt 47, Lineage Journey. Mary Jones & World Mission

Är reformationen över?

Är reformationen över?

Avsnitt 48, Lineage Journey. Is the Reformation over?