HopeChannel Sverige | Logga in

Dagens andakt

Dagens andakt

Dela

Att hjälpas åt

26 juni

En vän visar alltid kärlek, en broder är till för att hjälpa i nöden (Ords 17:17).

I naturen kan man finna en hel del exempel på hur olika insekter och djur arbetar tillsammans, hjälper varandra, och drar nytta av förhållandet båda två. Att umgås så att båda parter har nytta av varandra kallas i detta sammanhang för symbios. Vi ska ta och titta på två exempel på symbios.
Den gula tovmyran håller sig med "mjölkkor". Den bedriver boskapsskötsel i stor skala genom att ta väl hand om små bladlöss.
Dessa bladlöss lever mest av gräsrötter, och de kan därför skötas under jorden där myrorna har sina gångar. Genom att stryka dessa bladlöss med sina antenner kan myrorna få dem att utsöndra en vätska som har en sockerhalt på 50 %. För myrorna är denna dryck en verklig delikatess. Vätskan kallas ibland för "Honungsdagg”. Myrorna tackar för "mjölken" genom att vårda och skydda bladlössen. Myrorna ger bladlössen tak över huvudet och håller alla fiender borta från dessa försvarslösa kryp. På vintern samlar myrorna in alla bladlusägg och larver och tar hand om dem i särskilda kamrar i myrgångarna för att de ska klara vintern. På våren lägger de sedan försiktigt ut de färdigkläckta unglössen i vaggor av löv.
Eremitkräftan har en mycket mjuk kropp som den måste skydda för att kunna överleva. Den gömmer sin mjuka kropp i ett tomt snäckskal och drar med sig det när den kravlar fram på havsbottnen. För att känna sig ännu tryggare, tar den till sig hyresgäster som bosätter sig i snäckskalet. Dessa hyresgäster är havsanemoner, eller sjörosor som de ibland kallas. De är små havsdjur med vackra tentakler som får dem att likna blommor. Men dessa blomliknande tentakler innehåller ett gift som havsanemonen använder när den vill förlama sitt byte. Detta betyder att när eremitkräftan har en havsanemon på ryggen, så är han välbeväpnad. Många av hans naturliga fiender i havet låter bli att ge sig på honom på grund av hans hyresgästs farliga tentakler. Anemonen skrämmer helt enkelt bort dem. Men vad får anemonen i retur för denna tjänst? Den drar faktiskt också fördelar och stor nytta av sin hyresvärd. En havsanemon kan inte själv flytta omkring, men när den växer på snäckskalet som eremitkräftan för med sig, kommer den ut på nya områden, där det finns mera mat att tillgå. Samtidigt får den ju också kalasa på alla matrester som kräftan lämnar efter sig.

 

Andakt från boken "En stund med Gud", skriven av Pearl Sjölander.