HopeChannel Sverige | Logga in

Dagens andakt

Dagens andakt

Dela

Din hjärna är välskött

15 augusti

Tänk på din skapare i din ungdom (Pred 12:1).

Den värdefullaste delen av dig, som gör dig till en personlighet och håller allt annat i din kropp igång, är din hjärna. Den är mycket omsorgsfullt inpaketerad. Hjärnan, som är stor som en kokosnöt och gråaktig till färgen, är först innesluten i vätska, som fungerar som stötdämpare. Sedan har den tre olika lager ovanpå detta, av vilka det yttersta är mycket hårt och segt. Hjärnan, inkapslad så här, är placerad innanför skallen för att ge den extra skydd. Med andra ord har Gud vidtagit alla åtgärder för att skydda ditt kontrollcentrum.
Hos en vuxen väger hjärnan bara ca 1350 gram, men trots sin litenhet använder hjärnan ovanligt mycket av kroppens nödvändiga ämnen såsom socker och syre, vilka båda finns i blodet. Hjärnans vikt är bara 2% av kroppens vikt, men när hjärtat pumpar blodet, går 15% av det till hjärnan, eftersom den har så stort behov av syre för att kunna fungera. Det finns ungefär 100 miljarder celler i hjärnan som behöver detta extra syre. Detta är många gånger fler celler än det finns människor på jorden! Det är nästan ofattbart att så här många celler kan få plats i vår skalle. Hjärnan behöver inte bara syre men också extra mycket näring. Den använder faktiskt en femtedel av vårt dagliga kaloriintag så att den kan fungera så bra som möjligt. Hjärnan är alltså liten men glupsk.
En del av hjärnan är särskilt viktig. Den kallas hjärnbarken och är ett 6 mm tjockt, gråaktigt lager med celler på ovansidan av hjärnan. I denna del av hjärnan finns ditt intellekt. I detta tunna lager finns 14 miljarder nervceller. Den del av hjärnbarken, som sitter längst fram i pannloben är där du upplever känslor, fantiserar, minns och där viljekraften sitter. Denna lilla del av hjärnan är mycket viktig och mycket aktiv. Man har gjort mätningar som visar att när en person är vaken, men vilar och har det lugnt omkring sig, är ämnesomsättningen 50% högre just i den här främre delen än i övriga delar av hjärnbarken. När man sedan ger personen ett invecklat problem att lösa, ökas omsättningen där ytterligare.
Gud har alltså gjort den delen av dig som tänker, som väljer mellan rätt och fel, som kan älska honom, känna medlidande för andra, o s v, särskilt väl skyddad. Han har också ordnat så att den får extra mycket syre och näring så att den kan jobba effektivt. Om du är lika rädd om din hjärna kan du göra det som dagens text föreslår.

BÖN: Tack för att jag kan tänka, planera och uppleva Din hjälp. Jag vill ta mera tid till att använda min hjärna för Dig redan medan jag ännu är ung.
 

Andakt från boken "En stund med Gud", skriven av Pearl Sjölander.