HopeChannel Sverige | Logga in

Dagens andakt

Dagens andakt

Dela

Hjälpt ur fängelset

24 juni

På natten öppnade en ängel från Herren fängelsets dörrar och förde ut apostlarna och sade: ”Gå och ställ er i templet och låt folket höra allt om detta nya liv” (Apg 5:19, 20).

Gud har genom tiderna visat sig villig att hjälpa dem som tjänar honom. När dessa hindrats från att utföra det verk Gud sänt dem att utföra har Gud ibland valt att ingripa. I Bibeln kan man läsa om flera sådana tillfällen då Gud hjälpt sina tjänare ur fängelse, ibland med hjälp av änglar. Även i moderna tider har Gud gjort sådana saker. Ibland använder han människor, ibland änglar.
Adoniram Judson kravlade upp från fängelsegolvet dit han sparkats av vakten. Han skakade av sig smutsen från golvet och satte sig ner för att tänka över sin märkliga situation. Han var amerikan och missionär på väg till Indien och Burma. Han hade färdats från Amerika mot England i en engelsk båt, som nu hade tillfångatagits av fransmännen som vid detta tillfälle krigade mot engelsmännen. Alla ombord på denna kapade båt sattes i fängelse som krigsfångar. Där skulle de vänta tills kriget var över – flera år, kanske. Men Judson hade bråttom. Han ville till sitt missionsfält för att börja predika. Medan han hade förts till fängelset genom gatorna i den lilla franska byn Bayonne, hade Judson hela tiden ropat ut att han inte var engelsman, och att han därför ville tala med guvernören. Han hade rätt till sin frihet, eftersom Amerika inte var inblandat i detta krig. Men ingen hörde honom. Folket längs vägarna sparkade och spottade på honom. Och nu satt han där, hjälplös och rättslös.
För sin inre syn såg han Indiens folk vänta på honom. Han utbrast till Gud: "Käre Gud, hjälp mig ut ur detta elände! Det är ju ditt arbete jag vill göra. Hjälp mig att kunna göra det". Då rörde en hand vid hans axel. Judson vände sig snabbt om och tittade upp i ett vänligt, leende ansikte. Det var ingen han kände, men han förstod att detta var en vän. Han hade inte hört någon rörelse eller något som helst ljud. I förvåning frågade han: "Hur kom du in hit? Vem är du?" Till svar fick han främlingens långa mantel svept om sig och ett viskat kommando: "Spring! Det ligger ett amerikanskt fartyg i hamnen. Borda henne och du är trygg."
Judson dröjde inte. Han sprang genom den öppna celldörren, ner för tomma fängelsekorridorer, ut till hamnen och upp på båten med den amerikanska flaggan.
Judson fick aldrig reda på vem Gud hade sänt för att rädda honom. Gud måste ha talat till någon som kanske sett och förstått vad som hänt när Judson ropade då han fördes längst gatorna mot fängelset. Mycket tacksam var han till denne modige man som förbarmade sig över honom.

 

Andakt från boken "En stund med Gud", skriven av Pearl Sjölander.