HopeChannel Sverige | Logga in

Dagens andakt

Dagens andakt

Dela

Tidningsankor

19 februari

Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar ... vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv, så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar (2 Tim 3:16, 17).

Du har säkert redan märkt att man inte kan lita blint på allt som skrivs i dagspressen. Man får oftast ta det man läser med en nypa salt. Ibland får man läsa i flera olika tidningar om samma ämne för att få en någorlunda sann och balanserad bild av en sak eller en händelse. Ibland kan man läsa vad som kallas för en "tidningsanka" – någonting sensationellt eller skvalleraktigt som en skribent hittat på for att öka tidningsförsäljningen. I en tidningsanka kan så gott som allt vara rent påhitt.
När Gud såg till att hans bok Bibeln skrevs, såg han också till att endast det som är sant och trovärdigt kom med i den. Fabler och lögner ville han inte ha med. Han ville att människor skulle kunna öppna sina biblar till vilken text som helst och veta att det som står där är helt sant. Han ville inte att vi skulle behöva gallra och tvivla och undra vad vi ska tro på eller inte tro på.
Bibeln är inte bara historia, tal och verklighetsskildringar. Den är också fylld med flera tusen underbara löften. Alla dessa går att lita på, för Gud, som är sanning, ljuger inte. När du läser din bibel och träffar på ett löfte, varför inte stryka under det med en rödpenna så att du lätt kan finna Guds olika löften när du behöver dem. Pröva sedan Gud och finn att hans löften håller även i ditt liv.

BÖN: Tack för att ditt Ord går att lita på helt och fullt. Hjälp mig att ta mera tid att läsa Bibeln och hjälp min tro på dig att växa starkare.
 

Andakt från boken "En stund med Gud", skriven av Pearl Sjölander.