HopeChannel Sverige | Logga in

Dagens andakt

Dagens andakt

Dela

Havets makt

22 oktober

Väldigare än de stora vattnens brus, väldigare än havets bränningar, ja, väldig är Herren i höjden (Ps 93:4).

Det är en spännande upplevelse att stå nära en vågbrytare eller en pir när det stormar och se vattenmassorna slungas högt upp i luften när vågorna slår mot betongen. Det finns en enorm kraft i dessa höga stora vågor och deras dån kan få marken man står på att vibrera. Man har räknat ut med vilket tryck bränningar slår mot klippor. Tyngden blir så mycket som 18 ton per kvadratmeter kust. Men på vissa utsatta ställen, som till exempel vissa öar och fyrar utanför Skottland, har man noterat vågor som slår med ett tryck av hela 38 ton per kvadratmeter berg.
Vågorna som slår mot kusterna, dessa starka bränningar, frigör enorma mängder energi. Den energin har vågorna mestadels fått från vindarna ute på de stora öppna haven. Bränningar kan vara många kilometer breda när de kommer in mot kusten. En sådan bred bränning har en sammanlagd energimängd, när den slår mot stranden, även om den inte är högre än några meter, som är lika med den ström en stad kan förbruka per dygn. Stora vågor har desto större kraft. Man kan läsa om stormpiskande vågor som nått sådan höjd och hastighet att de kunnat lyfta och förflytta tonvis med betong och järn. Sådana vågor kan bli upp till 15 meter höga. Ute på de stora haven kan dessa stora vågor fara fram med en hastighet av 40-60 km i timmen. På vissa utsatta ställen på södra halvklotet finns det stormzoner där vågorna kan röra sig uppåt 90 km i timmen.
En viss typ av farlig flodvåg bildas i samband med jordbävningar på havsbotten, särskilt i de delar av Stilla havet där djupgravarna finns. Dessa vågor kan rusa fram över havsytan med en hastighet av 790 km i timmen. Dessa flodvågor är långsträckta, upp till 100 km långa. Ute till havs är de inte så anmärkningsvärt höga, men när de tornar upp sig nära kusterna kan de bilda höga väggar med vatten. Dessa flodvågor kallas tsunami, och man har mätt deras höjd till mellan 40 och 80 meter, när de sveper över landmassan.

BÖN: Herre, du som är mäktigare och starkare än även havets makter, tack att du bryr dig om oss små svaga människor.
 

Andakt från boken "En stund med Gud", skriven av Pearl Sjölander.