HopeChannel Sverige | Logga in

Dagens andakt

Dagens andakt

Dela

Barnhem, Herre?

15 april

Jag är Herren, din Gud ... Öppna din mun så skall jag fylla den! (Ps 81:11).

George Müller hade utbildat sig till missionär eller predikant. År 1835 befann han sig i Bristol England, där han arbetade som predikant. Men ju mer han såg hur det var för barn som inte hade några föräldrar, desto mer började han fundera över vad han skulle kunna göra för dem. Han hade ingen lön, så han hade inte möjlighet att ge bort pengar för att hjälpa dessa stackare. Han bad till Gud om saken och med tiden växte det fram i hans hjärta en längtan att ge föräldralösa barn ett hem och utbildning genom en skola och att samtidigt lära dem om Gud. Stora planer för någon utan inkomst!
Müller tog också tid till att läsa Bibeln under sina bönestunder. En dag, när han undrade om han skulle våga starta någonting utan att ha kapital, läste han den text du just läst. Han kände att Gud sade till honom att om Müller bara gav Gud en möjlighet skulle Gud fylla alla behov. Tacksamt föll Müller på knä och bad Gud om ett lämpligt och stort hus, där han kunde ha sitt barnhem, och människor som skulle vara både villiga och lämpliga att hjälpa honom i arbetet. Han bad också om £ 1 000 som startkapital till utgifter och löner till de anställda och hyra för byggnaden. När han bett färdigt började han vänta på Guds svar. Hur skulle Gud göra?
Müller hade bestämt att om det verkligen var Guds vilja att han skulle starta ett barnhem skulle Gud ordna alla detaljer utan att Müller skulle behöva gå och tigga och be andra om pengar. Visserligen pratade han om sina idéer med sina vänner, men han bad dem aldrig att ge honom någonting. Det behövdes inte heller. Gud påverkade olika människor att ge av vad de hade – tallrikar, bestick, möbler, lakan och olika summor pengar. Nu kunde Müller inte längre tvivla på att Gud var bakom det hela. Snart fick han också tag i ett stort hus som han fick hyra billigt, och det dröjde inte länge innan allt var möblerat och klart för att ta emot 30 barn. Nu bad Müller Gud sända honom de barn som behövde hans hjälp, och redan nästa dag började anmälningar komma.
Men 30 platser räckte inte för alla som behövde ett hem, och snart öppnade Müller fler hem. Hela tiden fick han detta stora projekt att gå ihop genom att be Gud hjälpa honom få fram mat och kläder och pengar så att det räckte precis. Även om det många gånger såg väldigt kärvt ut, var barnen aldrig utan mat och rena och hela kläder. Gud hade verkligen hållit det som stod i texten – att fylla behoven.

BÖN: Var med dem som inte har ett hem. Var med dem som försöker hjälpa sådana barn idag.
 

Andakt från boken "En stund med Gud", skriven av Pearl Sjölander.