HopeChannel Sverige | Logga in

12 nycklar till liv & hälsa

12 nycklar till liv & hälsa

Dela

CELEBRATIONS
12 nycklar till liv & hälsa

Skandinaviska Bokförlaget

CELEBRATIONS® handlar om att fira livet och förvalta hälsa, relationer och miljö med en kristen helhetssyn på människan och skapelsen. CELEBRATIONS® är en initialförkortning för tolv positiva hälsonycklar som visat sig främja hälsa. Vi presenterar dem här för att inspirera till ett sunt liv med helhet och balans.

CELEBRATIONS har tagits fram av Advenistsamfundets hälsoavdelning. Adventister är en grupp kristna som i snart 150 år har menat att en hälsosam livsstil är en självklar och viktig del av att leva som kristen. Forskning på just adventisters hälsa har visat att om man lever efter dessa tolv hälsonycklar så förlänger man inte bara livet med i genomsnitt tio år, man lever också friskare och lyckligare.

Adventisternas hälsosyn bottnar i tron på att Gud är Skaparen och att människan är skapad till Guds avbild. Adventister är kanske mest kända för att de firar Bibelns sabbat som varje vecka påminner om Skaparens omsorg om hela människan – andligt, fysiskt, mentalt och socialt.

När Jesus levde på jorden visade han stor omsorg om människors hälsa, andligt, fysiskt och socialt. Kristna vill leva i Jesus efterföljd och dela med sig av detta positiva budskap som omfattar hela människan. Därför har du fått detta lilla häfte.

Vi hoppas att du här ska finna utmaningar till enbättre hälsa, oavsett om du delar vår tro eller inte!

Till varje hälsonyckel finns ett kort animerat filmklipp. Du hittar dessa här på HopeChannel under TITTA Hälsa.

C - choices: Du kan alltid välja!
E - exercise: Rör på dig!
L  - liquids: Drick vatten!
E - environment: Tänk på miljön!
B - belief: Tro, det kan du lita på!
R - rest: Vila, ta det lugnt!
A  - air: Andas frisk luft!
T - temperance: Med måtta!
I - integrity: Sätt gränser!
O - optimism: Tänk positivt!
N - nutrition: Nyttigt är gott!
S - social support: Alla behöver en vän!

Ladda ner eBoken här. ePub eller pdf.