HopeChannel Sverige | Logga in
Dela

35. Att handskas med pengar

Gud, jag håller på att lära mig att mitt förhållande till dig som Skaparen är tänkt att genomsyra hela min tillvaro. Jag har en känsla av att när jag studerar dina principer för hur jag hanterar pengar återkommer samma underliggande tema: din kärlek och ditt beskydd.

Att handskas med pengar

Berätta : : om

Två män var strandsatta på en ö. Den ena gick fram och tillbaka, bekymrad och rädd, medan den andra kopplade av i solen. Den första mannen sa till den andra: ”Är du inte rädd för att vi kommer att dö?”

”Nej”, sa den andra mannen, ”jag tjänar 100 000 dollar i veckan och ger troget tionde till min församling. Min pastor kommer att hitta mig.” 

Tänk : : om

Jag tror att jag vet mindre som 50-åring än vad jag visste som 20-åring. Då visste jag allt – eller åtminstone trodde jag att jag visste allt. Jag hade svar på varje fråga. Men nu inser jag att jag vet mycket lite, att livet inte är svartvitt.

Jag hade tänkt gå i pension vid 50. Så blev det inte. Faktum är att jag tror mig vara fattigare nu än vad jag var vid 20. Efter att ha dragit tre barn igenom universitetet och betalat två bröllop finns det inte mycket kvar som jag kan kalla mitt eget. Men åren har lärt mig att lycka inte finns i rikedom och materiella ting.

Hur konstigt det än kan låta har jag funnit större lycka i att ge än att ta emot. Jag kan inte glömma glädjen jag kände när jag såg mina barn leka med leksakerna jag skaffat hem. Det är samma fascination jag får av att ge pengar till någon i nöd eller att göra något gott.

”O, Mästare! Låt mig icke så mycket söka att bli tröstad som att trösta. Icke så mycket att bli förstådd, som att förstå. Icke så mycket att bli älskad, som att älska. Ty det är genom att ge, som man får. Det är genom att glömma sig själv, som man finner sig själv. Det är genom att förlåta andra, som man själv får förlåtelse. Det är genom att dö, som man uppstår till evigt liv” (Franciscus av Assisi).

”Det är saligare att ge än att få” (Apostlagärningarna 20:35).

Gud uppmanar oss att ge av oss själva, våra pengar, vår tid, våra gåvor och våra liv, till förmån för andra. ”Med vilken rätt talar Gud om för mig hur jag ska leva?” undrar du. Ja, han äger världen och är din Skapare.

Skaparen

”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.” 670

”Din är himlen och din är jorden, du har grundlagt världen och allt den rymmer.” 671

Gud skapade inte bara världen utan också människorna. Vi är en del av den skapade världen. ”Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem.” 672

Eftersom Gud är vår Skapare tillhör egentligen ingenting i världen oss, inte ens våra egna liv. Gud tillåter oss att använda sin skapelse, våra liv, träden, djuren, haven, floderna, silvret, guldet, så vi är ansvariga inför honom för allting. Detta gör oss till förvaltare, och vi agerar å hans vägnar.

Ägaren

Eftersom Gud är Skaparen äger han världen och allting i den. Så han äger också oss människor. ”Ty viltet i skogen är mitt, alla djur bland de väldiga bergen. Jag känner alla fåglar i skyn, alla markens smådjur är mina. Vore jag hungrig sa jag det inte till dig, ty min är världen och allt den rymmer.” 673

Detta skrevs i ett jordbrukssamhälle i en tid då rikedomen mättes i antalet ägda djur. Vi skulle kunna parafrasera det ungefär så här: All olja och allt guld är mitt. Byggnaderna, motorfordonen, aktierna och vinsterna är alla mina. Jag har gett förmåga, begåvning och kunskap till människorna. Allt du kan tänka dig tillhör mig. Om allting i världen tillhör Gud äger vi faktiskt ingenting.

C.S. Lewis figur onkel Tumskruv, en äldre djävul, säger: ”Människor gör alltid anspråk på ägande vilket låter lika dumt i himlen som i helvetet.” 674 Det är nästan skrattretande att tänka att människor faktiskt inte äger någonting. Vi kanske inte gillar tanken att vi är Guds förvaltare i världen, men vi kan inte ändra på verkligheten.

Att förvalta betyder att sköta, ta hand om. En förvaltare är en person som har ansvaret för en egendom. I relationen till Gud syftar det på den som har uppsikt över Guds hus eller det som tillhör Gud.

Hur är det med det vi tjänar? Tillhör det inte oss? Nej, Gud gör anspråk på din förtjänst också: ”tänk på att det är Herren, din Gud, som ger dig kraft att skaffa rikedom”. 675

Ett barn som lever i sina föräldrars hem har frihet inom huset. Barnet kallar ett rum för ”sitt”, men det tillhör faktiskt föräldrarna. Föräldrarna är de verkliga ägarna av rummet, även om barnet temporärt gör anspråk på det och är ansvarigt för att bädda sin säng och hålla rummet rent. På samma sätt är vi ansvariga för de tillgångar vi använder, men de tillhör fortfarande Gud.

Våra liv

”Livet är till för att levas!” är ett populärt begrepp i vissa kretsar. Innerst inne betyder det att det inte finns något verkligt syfte med livet, och att vi inte behöver stå till ansvar för hur vi lever. Men Bibeln säger att vi borde leva i harmoni med Gud, eftersom det var han som först gav oss livet. Hans målsättning med vårt liv blir vår mening med livet. ”Om ni äter eller dricker eller vad ni än gör, så gör allt till Guds ära.” 676

Att Gud skapade oss och sedan räddade oss genom Jesus död gör oss ansvariga inför honom för hur vi lever och vad vi gör för val. Vi är var och en kallade att vara ansvariga inför Gud och inför den värld han gav oss.

”Vi kan planera och forma våra liv för att uppnå våra personliga mål och ambitioner. Vi kan själva skapa mening för vårt liv. Vi kan också leva vårt liv utan något särskilt mål i tankarna. Vi kan leva från dag till dag utan någon avsikt eller någon specifik inriktning. Vi kan leva vårt liv ledda av andra och under inflytande av världen runt omkring oss. Men vi ska leva vårt liv med Guds syfte som vårt syfte. Ibland vet vi inte exakt vad Gud vill ha av oss i detalj men vi vet alltid vad Gud vill ha av oss i stort. Guds syfte för vårt liv står skrivet i hans Ord. Guds syfte för vårt liv borde vara vårt syfte och vårt enda syfte. Varje tanke, ord och handling från vår sida borde vara en återspegling av Guds syfte för vårt liv” (Patrick Kelly, Daily Devotionals, Shepherds Care ministry).

Våra pengar

Bibeln talar en hel del om pengar. Kanske är det för att vår inställning till rikedom och ägodelar berättar mer om vår förtröstan på Gud än någonting annat. Eftersom Gud är vår Skapare och äger allting äger han också våra pengar. Och han har en plan för det bästa sättet vi kan använda det vi tjänar. Eftersom vi lever för att tjäna honom kan det vara bra att stämma av med honom vad det är för plan.

”Och visst ger religionen god lön om man nöjer sig med det nödvändiga, för tomhänta kom vi till världen och tomhänta skall vi gå ur den. Har vi mat och kläder skall vi vara nöjda. De som vill bli rika låter sig snärjas av frestelsen och faller offer för alla de dåraktiga och skadliga begär som störtar människorna i fördärv och undergång. Kärleken till pengar är roten till allt ont; genom den har många förts bort från tron och vållat sig själva mycket lidande” (1 Timotheosbrevet 6:6–10).                                                           

Att hjälpa andra kristna: Som kristna tillhör vi Guds familj och bör använda våra pengar till att hjälpa medlemmarna i denna familj, på samma sätt som vi vill hjälpa medlemmarna i vår mänskliga familj. ”Hjälp Guds heliga med vad de behöver, vinnlägg er om gästfrihet.” 677                                                                                       

Att hjälpa de fattiga och nödställda: Hur vi behandlar de fattiga och nödställda säger väldigt mycket om vår inställning till Gud. När vi visar vänlighet mot de nödställda visar vi faktiskt vänlighet mot honom. ”Då kommer de rättfärdiga att fråga: ‘Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat, eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig eller naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig?’ Kungen skall svara dem: ‘Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.’ ” 678

”Den som tar sig an de fattiga lånar åt Herren och skall få sin lön av honom.” 679                 

Att ge till Gud: En bekant till mig och jag hade nyligen ett samtal om pengar. Han såg chockad ut när jag talade om för honom att min fru och jag gav mer än 10 procent av vår inkomst till vår kyrka.

”Det är mycket pengar!” sa han. ”Är det någon sorts skatt ni måste betala till kyrkan?”

”Nej, inte riktigt. Det är mer ett erkännande att alla mina pengar tillhör Gud. Också allt annat jag äger tillhör egentligen Gud.”

”Men tänk vad du skulle kunna göra för alla de pengarna.”

”Ja, jag vet”, svarade jag, ”men min fru och jag saknar faktiskt ingenting på grund av att vi ger en del av vår inkomst till kyrkan. Vi tror att vi har det mycket bättre när vi gör det.” Han skakade på huvudet och undrade hur det var möjligt. Men det är sant.

I och med att vi erkänner att Gud äger våra pengar och materiella ägodelar ber Gud oss att vi ska ge tillbaka en tiondel av vår inkomst till honom. Bibeln kallar det för tionde. Miljoner människor runt omkring i världen ger tillbaka en tiondel till Gud, precis som min fru och jag.

Bibeln talar mycket tydligt om denna tanke att ge tillbaka en del pengar till Gud. ”Kom med hela tiondet till förrådshuset”, 680 sa en profet. Kung Salomo skrev: ”Ära Herren med allt du äger och med det första av din skörd. Då skall dina lador fyllas av säd och presskaren flöda över av vin.” 681

Gud är inte beroende av våra pengar. Han behöver inte vårt tionde, men han ger oss en möjlighet att delta i hans verk att sprida ut evangeliet till världen. Och vårt tiondegivande är en handling som på ett påtagligt sätt påminner oss om att allting tillhör Gud.

Förutom tionde ger de kristna också offer från de resterande nio tiondelarna av sin inkomst. Detta var en del av Guds forntida folks praxis och förväntas i Bibeln i stort.

”Så en människa får röva från Gud? Ni rövar ju från mig! Då säger ni: ‘Hur har vi rövat från dig?’ Tionden och offergåvor har ni rövat!” 682

Gud lovar att välsigna dem som ger honom tionden och gåvor. Du kommer att bli förvånad över att se att när vi ger Gud vårt tionde och våra gåvor räcker resten mycket längre.

En av mina vänner brukar skämta: ”Det går bara inte att få våra inkomster och utgifter att stämma med min lön. När jag räknar ihop räkningarna borde det inte bli ett öre över. Men på något sätt lyckas vi alltid klara det med 80 procent!” Min vän ger fullt tionde och en ytterligare gåva på 10 procent från varje löneutbetalning. Varje månad har de vad de behöver och ofta lite utöver det.

Stephanie, en universitetsstuderande, lyste upp när hon berättade för mig om sitt beslut att ge tionde med sina sista pengar. Hon behövde dock också en vinterjacka eftersom vintern var på väg. Så, med bara några få dollar kvar efter att tiondet var betalat gick hon för att köpa sig en jacka.

”Gud, du vet att jag behöver en jacka, och jag försöker vara dig trogen”, bad hon. När hon kom till varuhuset såg hon stora reaskyltar överallt. Hon hittade en jacka till en bråkdel av det pris hon hade tänkt sig, och sedan hittade hon en polotröja i ull och en ny kudde – allt sådant som hon var i desperat behov av. När kassörskan räknade ihop hennes inköp var det precis den summa hon hade i sin börs. Alltså kunde hon efter att ha gett sitt tionde köpa mer än vad hon behövde för mindre pengar än hon tänkt sig.

Marie, en sexbarnsmamma, gick till kyrkan och tog fram sitt checkhäfte. Hennes tionde skulle bli 300 dollar att ge till Gud. Men det var också de sista pengarna på kontot. Om hon skrev checken skulle hon inte ha några pengar kvar till mat åt sina barn tills nästa lönebetalning kom om två veckor. Hon kämpade med tanken.

”Gud, min bensintank är nästan tom. Jag kommer inte att kunna köra till och från mitt arbete. Och jag kommer inte att ha mat åt min familj. Det är väl inte vad du vill? Men Marie bestämde sig för att vara trogen och skrev checken. Hennes hjärta var tungt när hon förberedde sig för nattskiftet den där kvällen. ”Om du har några kontanter i din ficka, var snäll och använd dem inte”, sa hon till sin man. ”Jag behöver dem för bensinen, och kontot är tomt.”

”Jag har visst glömt att berätta för dig”, svarade han, ”men det kom en check på posten idag när du sov. Där finns 1 000 dollar för våra utgifter.”

Gud lovar att belöna vår trohet. ”Kom med hela tiondet till förrådshuset, så att det finns mat i mitt hus. Sätt mig på ett sådant prov, säger Herren Sebaot, då kommer jag att öppna himlens fönster och låta ymnig välsignelse strömma ner över er.” 683

Guds välsignelser för troget och generöst tiondegivande tar olika former. Gud kan ge välsignelser i form av god hälsa, utökade inkomster eller förmåner, eller att barnens kläder inte slits ut. Gud väljer de välsignelser han vill skänka oss för att möta våra behov och förmågor.

Som förvaltare av Guds skapelse har vi ett ansvar. Gud ser på oss inte bara som förvaltare av hans planet utan som sina söner och döttrar. Hans yttersta syfte är att försona oss med sig själv och med varandra, och allt han vill ha i gengäld är att vi ger honom vår lojalitet och kärlek. När vi helt och fullt ger oss själva åt Gud förvandlar han våra liv.

Tiondegivarna upptäcker att när de ger tionde till Gud och dessutom en gåva brukar pengarna som blir kvar räcka mycket längre än om de hade behållit 100 procent av sin inkomst för sitt eget bruk. Någon har sagt att närhelst vi ger Gud en full matsked ger han tillbaka en full skopa. Men det är sannerligen ett prov på vår villighet att sätta Gud först. 

Överväg : : om

Vad skulle det betyda för dig att ge en tiondel tillbaka till Gud? Vilket slags offer skulle det innebära för dig?

 

 

Fotnoter:

 

669. www.kluth.org/church/quips&quotes.htm#Biblical%20generosity procent20&%20 Tithing. 2016-05-01

670. 1 mosebok 1:1.

671. Psalm 89:12.

672. 1 mosebok 1:27.

673. Psalm 50:10–12.

674. C. S. lewis: Från Helvetets brevskola (libris, 2003).

675. 5 mosebok 8:18.

676. 1 Korinthierbrevet 10:31.

677. Romarbrevet 12:13.

678. Matteus 25:37–40.

679. Ordspråksboken 19:17.

680. Malaki 3:10a.

681. Ordspråksboken 3:9–10.

682. Malaki 3:8.

683. Malaki 3:10.
 

 

Pengar på kontot eller rikedomar i himlen?

Pengar på kontot eller rikedomar i himlen?

Bibelsamtalet: Förvaltarskap | Episod 6. Vad menade Jesus med att...

Vad säger Bibeln om lån & skulder?

Vad säger Bibeln om lån & skulder?

Bibelsamtalet: Förvaltarskap | Episod 5. Vad säger Bibeln om lån &...

Glädjen i att ge

Glädjen i att ge

Bibelsamtalet: Förvaltarskap | Episod 4. Ekonomiska bekymmer är något...

Varför vill Gud ha en tiondel?

Varför vill Gud ha en tiondel?

Bibelsamtalet: Förvaltarskap | Episod 3. "Tionde" (som betyder en...

35. Ett mynt

35. Ett mynt

Att handskas med pengar. Vad man sår får man skörda. Vad skulle du ge...