HopeChannel Sverige | Logga in

Upplev Glädjen

}
Dela

28. Liv med mening

Gud, jag har börjat gå till ditt ord för att finna svar på meningen med mitt liv. Jag behöver veta hur jag passar in i de invecklade och stora planer du har för världsalltet. låt din heliga ande leda mig i min läsning och rikta mitt liv mot dess högsta syfte.

Liv med mening

Berätta : : om

Döda havet är en intressant plats att besöka (och ett underbart ställe för skönhetsbehandlingar), men där skulle man kanske inte vilja bo. Beläget i gränstrakterna mellan Israel, Jordan och Västbanken gör att det får mindre än 100 mm regn per år. Det ligger 400 meter under havsytan och stränderna är så grunda att ingen dykarutrustning behövs. Dykning är dock det sista man kan tänka sig göra i Döda havet – med en salthalt som är över åtta gånger större än i världshaven är det närmast omöjligt att sjunka i det utan specialutrustning. Inga fiskar simmar i dess vatten, och inga växter kan växa där. Bortsett från några glada turister som flyter på dess yta lever Döda havet verkligen upp till sitt namn.

”Han minns tiden då Döda havet bara var sjukt” kan vara en rolig rad i födelsedagsgratulationer. Men faktum är att området en gång var känt för sin grönska. Vad var det då som ”dödade” det? Allt saltet flyter in men har ingen väg ut. Vattnet försvinner genom avdunstning, så sjön blir saltare och saltare. Utan utflöde torkar det ut som en gång var grönskande.

Tänk : : om

Det är viktigt att ha ett klart mål i livet, och när du är fri att sträva efter det känner du dig levande och stark. Livet, ditt liv, blir viktigt, och det är vad Jesus vill oss.

”Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd.” 493

Kanske frågar du dig själv: Vad vill Gud med mitt liv? Vad är syftet med mig? Hur kan jag förstå vad han önskar för mig? Vad är Guds plan eller vilja för mitt liv som en Jesus efterföljare?

Ibland kommer dessa frågor till oss i en mycket specifik form: Borde jag gifta mig, och i så fall med vem? Vad borde jag ha för slags arbete? Var skulle jag kunna bo? Vid andra tillfällen är frågorna mer allmänna: Hur vill Gud att jag ska leva mitt liv nu när jag är troende?

Kristna upptäcker att en stark känsla av att känna Gud och göra hans vilja för med sig hopp, frid och mening. Även Jesus talade om denna känsla: ”Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk.” 494 Guds syften gav Jesus till och med mer tillfredsställelse än maten! Om detta var den grundläggande planen för Jesus borde det inte vara det för oss också?

Jesus svarade på den frågan också: ”Om någon vill tjäna mig skall han följa mig, och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig skall Fadern ära honom.” 495 Här använder Jesus ordet tjänare som synonym för efterföljare eller lärjunge. Han säger alltså att hans efterföljare (du och jag) ska följa honom och arbeta där han arbetar. Och Gud ska ära dem som följer honom. 

Sju verkliga sätt att uppleva Gud

•    Gud verkar alltid runt omkring dig.

•    Gud strävar efter en kontinuerlig kärleksrelation till dig som är   verklig och personlig.

•    Gud inbjuder dig att delta i hans verk tillsammans med honom

. •    Gud talar genom den heliga Anden, genom Bibeln, bönen,  omständigheter och församlingen för att uppenbara sig själv,    sina syften och vägar.

•    Guds inbjudan till dig att arbeta med honom leder alltid till en  trons kris som kräver tro och handling.

•    Du måste göra viktiga justeringar i ditt liv för att förena dig    med Gud i vad han gör.

•    Du kommer att erfarenhetsmässigt lära känna Gud när du lyder   honom och han utför sitt verk genom dig. 496

Att ha en växande erfarenhet med Gud är att se var Jesus är verksam och förena sig med honom där. Andlig disciplin är nyckeln, särskilt bön, tillbedjan och bibelstudium. De är vägar där vi särskilt kan söka Guds vilja och höra hans röst vägleda våra liv. Det påminner oss också om att den verkliga frågan inte är om Gud verkar, utan var han verkar just nu, och hur jag kan ta del i det arbetet? Det är en underbar erfarenhet att veta att vi arbetar med Gud på någonting.

Resultat av guds vilja

När du har börjat söka efter tillfällen att arbeta med Gud kan du undra vad som händer härnäst. Vad kommer resultatet att bli av Guds vilja? Vad vill han uppnå?

För det första talar Nya testamentet om för oss att om vi tar tillväxten på allvar har vi ett löfte om evigt liv, och vi kan veta att vi har det. ”Detta skriver jag till er som tror på Guds sons namn, för att ni skall veta att ni har evigt liv.” 497

För det andra ber Gud oss om att göra andra till lärjungar. 498 Men hur gör vi det? Genom att bli vittnen. ”Men ni skall få kraft när den heliga anden kommer över er, och ni skall vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.” 499 Kraften att vittna kommer från den heliga Anden, och vår uppgift är att vara vittnen.

Inte i någon rättegång får vittnen upprepa hörsägner som vittnesmål. Du kan inte säga vad någon annan sagt eller upplevt. Ett vittne måste vittna om sin egen personliga, förstahandserfarenhet. Så är det också när man blir en lärjunge. Om vi inte har en personlig erfarenhet med Gud finns det ingen poäng i att göra anspråk på att vara ett vittne.

Vi kan bara dela med oss av vad vi själva har erfarit, och det kommer från en stilla tid med Gud och från en personlig relation till honom. Endast då kan vi vittna om Guds handlande i vårt liv. Vi inbjuder andra till lärjungaskap så att de kan finna den glädje vi funnit. Guds vilja för oss innebär alltid att vi blir vittnen för hans kärlek och nåd. Lärjungar vinns när människor svarar på vårt vittnesbörd om Guds kärlek.

För det tredje ska de kristna vittna överallt. Kristna ska bära de goda nyheterna till hela världen. Detta är grunden för en världsvid mission i alla dess former.

Varje lärjunge har som mening för sitt liv att personligen vittna om Guds handlande i våra liv. Det betyder inte att vi blir predikanter eller lärare, men vi kan vittna i vilket yrke eller i vilken roll som helst som vi har i livet. Att vara ett vittne har mer att göra med vilka vi är som lärjungar än med vår ställning, vårt arbete eller vår lön.

Våra gåvor

Du är en lärjunge och du är också ett vittne som delar med dig av din personliga erfarenhet av Guds handlande. Men hur exakt gör du det? Gör vi alla likadant?

Bibelns svar lyfter fram dina andliga gåvor. 500 Den heliga Anden ger olika gåvor till olika människor, och på något sätt verkar de alla tillsammans för att stärka alla hans lärjungars vittnesbörd.

Ta en stund och läs tre specifika avsnitt om de andliga gåvorna:

•    Romarbrevet 12:6–8

•    1 Korinthierbrevet 12:4–11, 27–31

•    Efesierbrevet 4:11, 12

De uppräknade gåvorna är mer exempel och inte någon uttömmande uppräkning, inga av de fyra listorna är identiska. Poängen är att varje gåva kommer från Gud för att användas i hans tjänst.

Dessa gåvor är mer än våra naturliga förmågor eller talanger. De är mer än skicklighet, befattningar och funktioner. Ibland kan våra andliga gåvor använda sig av några av våra naturliga förmågor men inte alltid. Dessa gåvor är avsedda för att göra oss till mer effektiva vittnen för att bygga upp Kristus kropp, men om vi inte tar oss tid att identifiera dem kan våra gåvor ligga slumrande.

Andliga gåvor ges till lärjungarna inom Kristus kropp. Olika gåvor verkar på olika sätt, precis som de olika organen i en levande kropp. 501 Varje organ är viktigt och oersättligt och har sin egen funktion, utan vilken kroppen inte skulle kunna fungera.

Det här är ett gott skäl till att tillhöra en församlingsfamilj och inte enbart ha förbindelse med Gud. Församlingen består av människor med olika andliga gåvor. Varje person är en del av hela organismen (församlingskroppen) och nödvändig för att den ska fungera effektivt. Organ som inte verkar i samklang med kroppen fungerar inte lika bra.

Det är viktigt att upptäcka våra individuella andliga gåvor, och där kan ofta din församlingsledare eller en smågrupp vara till hjälp. Dina gåvor har getts till dig för att du ska upptäcka och använda dem. För att de ska fungera på det mest effektiva sättet, använd dem i samarbete med andra lärjungar som alla arbetar tillsammans. Då kan alla få styrka av varandra.

Att upptäcka din plats i Guds plan kan ge ditt liv fascinerande mening och mål. När vi vittnar om Guds verk i våra liv och delar det vittnesbördet med andra kan vi förstå Guds mening med oss. 

Överväg : : om

Vad har Gud gjort med dig som du kan vittna om för andra?
 

 

Fotnoter:


493. Johannes 10:10.

494. Johannes 4:34.

495. Johannes 12:26.

496. Henry T. Blackaby och Claude V. King: Experiencing God  (Broadman and Holman, 1994) s. 50.

497. 1 Johannesbrevet 5:13.

498. Matteus 28:19, 20.

499. Apostlagärningarna 1:8.

500. Se kapitel 18 i denna bok.

501. 1 Korinthierbrevet 12:12–26.
 

28. Ett liv med syfte

28. Ett liv med syfte

Liv med mening. Har du fått vägledning eller är du inte på väg...