HopeChannel Sverige | Logga in
Dela

25. Tillväxt

Gud, hela denna resa med dig har varit en erfarenhet
av att lära sig praktisk andlighet.
Hjälp mig att lära mig vad ditt Ord säger om andlig tillväxt,
och hur jag kan göra min vandring med dig
ännu djupare och mer praktisk.

Tillväxt

Berätta : : om

Søren Kirkegaard, den danska filosofen, berättade en gång en berättelse
om en flock gårdsgäss i Danmark. Varje söndag samlades gässen på gården
nära matskålen. En av dem, en ”predikantgås”, brukade kämpa sig
högst upp på staketet i inhägnaden och ge de övriga gässen en lektion i det
härliga med att vara gås.


Han brukade snattra hur underbart det var att vara gås, i stället för
höna eller kalkon. Han påminde dem om deras underbara arv, och berättade
för dem om deras storslagna möjligheter i framtiden.


Ibland när han predikade, flög en skara vildgäss förbi på sin väg söderut
från Sverige över Östersjön mot det soliga Frankrike, och bildade
en storslagen V-formation av tusentals gäss i luften. Alla gårdsgässen såg
ivrigt på och sa till varandra:


”Det är vad vi verkligen är! Vi är inte tänkta att tillbringa våra liv på
denna stinkande gård. Vi är avsedda att flyga.”


Men vildgässen försvann utom synhåll, med ett snattrande som ekade
över horisonten. Gårdsgässen såg sig omkring på sin bekväma omgivning,
suckade och återvände till gårdens gyttja. 457

Tänk : : om

Vi förväntar oss tillväxt. Vi tror att våra barn kommer att växa, vi hoppas
att fröna i vår trädgård ska växa, vi antar att unga vuxna blir insiktsfulla
när de tar sig genom universitetet.


Det kristna livet är inte annorlunda. I Bibeln är andlig tillväxt en förväntad
process. Paulus talar om den 458 och berättar om gåvor Jesus gav för
att hjälpa församlingen. Dessa gåvor utrustar de heliga (de troende) till att
bygga upp församlingen (Kristus kropp) att växa mot mognad och därmed
undvika svek och barnsligt beteende. ”Nej, låt oss i kärlek hålla fast vid
sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med honom som är
huvudet, Kristus.” 459


Gud inte bara önskar tillväxt utan har också möjliggjort den. Andlig
tillväxt skyddar oss för falska läror och hjälper oss att mogna och bli kristuslika.

Tre nyckelord

• Tro/ troende
• Efterföljare
• Lärjunge

För att se hela processen behöver vi förstå dessa tre ord.


Markusevangeliet sammanfattar kort det budskap som Jesus gav oss.
”Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet.” 460
När fångvaktaren i Filippi frågade: ”Vad skall jag göra för att räddas?”
svarade Paulus: ”Tro på Herren Jesus, så skall du bli räddad, du och din
familj.” 461 Jag börjar den kristna tillväxten med att ångra (vända mig bort
från) mitt gamla levnadssätt och tro på Jesus. Jag blir troende.


På den här punkten kommer två ord in i bilden. Jesus kallade ofta
människor att följa honom. 462 När någon verkligen tror blir han eller hon
en Jesus efterföljare. Ett liknande ord i Bibeln är lärjunge. Ordet betyder
att man ”studerar” eller ”lär sig” och förekommer 269 gånger i Nya testamentet.
För att förstå detta ord behöver vi veta något om den kulturella
inställningen till utbildning på Jesus tid. 463


En lärjunge var som en lärling som anslöt sig till en lärare. Han var
fullständigt lojal mot sin lärare och levde i många fall tillsammans med
sin lärare eller rabbi. En lärjunge var inte en student som kom och gick
och hade många lärare. I stället var relationen lärare-lärjunge personlig,
allomfattande och exklusiv. Det här är den bibliska synen på vad en troende
borde bli, en efterföljare och en lärjunge till Jesus. I en sådan relation
sker tillväxten på ett naturligt sätt.

Tillväxtprocessen

Låt oss följa utvecklingen av lärjungaskapet så som Bibeln presenterar den.
När du tagit emot budskapet och blir troende går du vidare och blir en
efterföljare/lärjunge. Du växer i lärjungaskapet
och blir i din tur en som gör andra till lärjungar
och är mentor för andra. Jesus sista befallning
till sina lärjungar var: ”Gå därför ut och gör
alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och
Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag
har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.” 464


Jesus bokstavligen befallde sina lärjungar att gå och göra fler till lärjungar.
De hade vandrat nära honom i tre år, och nu sa han till dem att de
skulle börja hjälpa andra att bli troende och lärjungar.


Denna tillväxtprocess är just det – tillväxt och process. Den är inte
något lagiskt bud att följa. Den är inte något betungande uppdrag att fullfölja.
Den är en växande relation med en nådefull mentor. Den är en process
fylld av utmaningar eftersom tillväxt alltid medför förändring. Men
den är en stig som också är fylld av glädje och tillfredsställelse – glädje i
kärlekens närvaro, tillfredsställelse eftersom livet har en mening.


Kommer varje lärjunge att bli fullkomlig? Naturligtvis inte! Bibeln är
full av berättelser om lärjungarnas misslyckanden. Men en student behöver
inte klara 100 procent i varje test. Målet är inte fullkomlighet utan
uthållighet i inlärningsprocessen. Läraren bryr sig mer om att lärlingen
stannar nära, eftersom tillväxten blir oundviklig i en sådan nära relation.

Principer för tillväxten i Kristus

Vilka generella principer styr den kristna tillväxtprocessen?
 

Vi måste vara övertygade om värdet av den kristna erfarenheten och det
kristna livet.

Det är särskilt svårt för människor med den västerländska kulturella bakgrunden
att förflytta sig bortom det kulturella synsättet som betraktar
läran, den intellektuella tron och filosofin som trons centrum. Men den
bibliska religionen är holistisk och hävdar att den andliga erfarenheten är
central.


Intellektuell tro är en avgörande del, men personlig erfarenhet, inklusive
en hängiven relation till Gud, måste läggas till. Jesus sa att det största
budet i lagen var: ”Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta
och med hela din själ och med hela ditt förstånd.” 465 Denna kärlek omfattar
allt vi är: hjärtat, själen och förståndet.


Eugene Petersons moderna parafras, The Message, säger att vi måste
älska med ”lidelse och bön och intelligens”. Utan erfarenhet och tillväxt är
det kristna livet varken äkta eller helt.

Vi måste vara ärliga mot oss själva och mot Gud.

Ju längre jag lever desto mer ser jag hos mig själv och hos andra en förmåga
till självbedrägeri. Den är ofta oavsiktlig och kommer bara naturligt. Men
vi behöver avsiktligt sätta upp barriärer för självbedrägeri i våra liv.


Vi kan göra det på flera olika sätt. Hålla utkik efter människor som
hjälper oss att vara ärliga när det gäller vårt liv. De kan vara familjemedlemmar,
andliga vägledare, mentorer eller pastorer. Om du inte redan
gjort det, gå med i en smågrupp för gemenskap och ansvar. Människor
som känner oss och bryr sig om oss hjälper oss att bevara vår ärlighet.


Ta tid för att reflektera över ditt liv med jämna mellanrum. En viss
stilla tid varje dag kan ge en ärlig självuppskattning. En stark medvetenhet
om Guds nåd och förlåtelse hjälper oss att vara ärliga inför honom och
veta att han förlåter fritt, och älskar oss trots våra fel och brister.

Vi måste inse den heliga Andens nyckelroll.

Efter Jesus uppståndelse skulle hans efterföljare (lärjungarna) vänta och
be om den heliga Anden. 466 Senare förväntade sig apostlarna att de tidiga
kristna skulle ha samma erfarenhet av att få den heliga Anden. 467 Den
heliga Anden är kraften bakom allt andligt liv och andlig tillväxt.
När är bön och tillbedjan verkningsfull i relationen mellan Gud och
människa? Det är när den heliga Anden är med oss. Om vi vill växa andligt
måste vi inbjuda Anden att leva med oss varje dag. Bara stilla och
allvarligt be Anden att komma. Var ihärdig, eftersom din andliga tillväxt
beror på det.


Att bli troende är ett stort steg, men det gör dig inte plötsligt till en
mogen kristen lärjunge. Det påbörjar bara en tillväxtprocess. Det är som
en ny födelse. Tillväxtprocessen är utmanande men ger en fantastisk belöning.


Denna tillväxtens väg är ditt tillfälle att mogna och växa, finna glädje
för dig själv och bli en källa till hjälp och helande för världen.

överväg : : om

På vilka sätt skulle du vilja se dig själv växa?

 

Fotnoter:

457. Kerux illustration #8841 (se databas www.holwick.com) 2016-04-27.

458. Efesierbrevet 4:11–15.

459. Som ovan, vers 15 (kursiv tillagd).

460. Markus 1:15.

461. Apostlagärningarna 16:30.

462. Se Matteus 4:18-22 och 19:21, 22.

463. Se Harper’s Bible dictionary (Harper & Row, 1985).

464. Matteus 28:19–20.

465. Matteus 22:36–38.

466. Apostlagärningarna 1:8; 2:1–4.

467. Apostlagärningarna 2:37, 38.

25. Tillväxt. Växande är vackert.

25. Tillväxt. Växande är vackert.

Tillväxt. Alla stadier av andlig tillväxt är vackra. I vilket stadium...