HopeChannel Sverige | Logga in

Upplev Glädjen

Dela

24. Ta en paus!

Gud, du skapade tiden och placerade mig i den. ofta känner jag att jag bara inte har tillräckligt med tid för allt jag vill göra! men nu när jag lär känna dig och älskar dig vill jag vara medveten om dig i min tid, lika mycket som jag är medveten om dig i mina tankar. Visa mig din plan för min tid.

Ta en paus!

Berätta : : om

En man utmanade en annan till en heldags tävling i att hugga ved. Utmanaren arbetade mycket hårt och tog bara en kort lunchrast. Den andra mannen tog sig god tid för lunch och flera raster under dagen. När dagen var slut blev utmanaren förvånad och arg, när han såg att den andre hade huggit betydligt mycket mer ved än vad han hade gjort.

”Jag fattar det inte”, sa han. ”Varje gång jag kollade tog du paus och ändå har du huggit mer ved än jag.”

”Såg du inte”, frågade den vinnande vedhuggaren, ”att när jag satte mig för att vila gjorde jag det för att vässa min yxa.” 450 

Tänk : : om

”Beklagar, jag har bara inte tid.”

Har du någonsin hört dig själv säga det? Vi har för mycket att göra, tjäna vårt levebröd, betala av skulder, träna, surfa på nätet, städa huset, handla, tvätta bilen … Det finns inte tillräckligt många timmar på dygnet eller dagar i veckan. Det är märkligt att ju mer tidsbesparande saker vi köper desto mindre tid tycks vi ha och desto mer stressade blir vi. 

Allt fler människor upptäcker dock att Bibeln har en lösning. Det gäller att prioritera, det gäller att mäta hur vi använder vår tid så att den inte skadar oss. Bibeln erbjuder en lugn oas för oroliga liv. Den kallas sabbat.

När Gud skapade allting vilade han på den sjunde dagen och avskilde den. ”Gud välsignade den sjunde dagen och gjorde den till en helig dag, ty på den dagen vilade Gud sedan han utfört sitt skapelseverk.” 451 För att uttrycka det mer bokstavligt, Gud firade sabbat. Den var skapelsens höjdpunkt. En tid för vila och helighet, som visade att livet i sin helhet är andligt. Världen vi lever i, och tiden vi har för att njuta av den, är båda gåvor från Gud. Sabbaten gavs till oss som en resurs för att vi skulle kunna njuta av dem båda.

Bibeln är ganska specifik när det gäller sabbaten. Den är inte bara en dag av sju då vi lägger arbetet åt sidan. Sabbaten är en tid från solnedgången på fredagen till solnedgången på lördagen. 452 Vi väljer att vila på denna särskilda dag, inte bara för att människan behöver vila, utan därför att vi behöver en särskild typ av andlig vila.

Naturligtvis tillbringar vi, om vi är inriktade på Gud, varje dag i veckan med honom. Men sabbaten har en annan funktion. Den hjälper oss att värdesätta Guds närvaro under de övriga dagarna av veckan. Den ger perspektiv åt våra liv, hjälper oss att prioritera och hålla oss till de prioriteringarna. Med andra ord, sabbaten hjälper oss att hantera vår tid så att vi kan leva fullvärdiga, ordnade och tillfredsställande liv.

Men vi kan lika gärna erkänna att sabbaten ibland fått en dålig klang. Den har känts som en tråkig långbänk av trög inaktivitet, men det är för att den kapats av glädjedödarna. Den bibliska sabbaten är fest, inte fasta. Någonting att se fram emot och fira, i stället för att vara rädd för.

Vad kan då sabbaten göra för oss? Den ger oss ett fräscht perspektiv på livet.

Att hålla sabbaten utmanar tvivelaktiga värderingar i vårt samhälle. Vi deklarerar att livet är mer än arbete, pengar eller produktion. Vi accepterar en uppsättning radikala värderingar som lägger betoningen på kvaliteten i att vara människa.

Livet är mer än att göra något. Det är, viktigast av allt, att vara något. Genom att välja att lämna arbetet en dag i veckan visar vi att vi arbetar för att leva, vi lever inte för att arbeta. Sabbaten är ett fantastiskt sätt att vända ryggen till den hejdlösa materialismen. Vi protesterar mot uppfattningen att en människas sanna värde kan mätas i vad hon bidrar med till ekonomin. Det förvandlar våra liv till ett tempo som är mer i harmoni med den naturliga världen.

När vi håller sabbaten avvisar vi inte allting från den teknologiska tidsåldern där livet levs tjugofyra timmar om dygnet sju dagar i veckan. Vi vägrar bara att låta det dominera över den gudagivna rytmen av arbete och vila. En av fördelarna med att hålla sabbaten från solnedgång till solnedgång är att vi återvänder till världens naturliga rytm, med soluppgång och solnedgång. Vi bejakar den naturliga världen och återupptäcker vår plats i den.

Jag har nu firat veckosabbat i några år. Jag ser fram emot den varje vecka och ser tillbaka på varje sabbat med tacksamhet. Förutom personliga fördelar har den också hjälpt mig i min karriär. Sabbaten ger mig tid utanför mina yrkesmässiga mål och tidsgränser. Jag har lärt mig att världen inte stannar bara för att jag inte jobbar.

Sabbaten har också gjort mitt familjeliv annorlunda. Jag kan tillbringa kvalitativ tid utan stress tillsammans med dem jag älskar. Mer än någonting annat innebär sabbaten frid och ordning i min annars så splittrade tillvaro. Eftersom jag väljer att fira sabbaten har jag funnit det lättare att fokusera på livets viktiga frågor, som ”Varför är jag här?” och ”Vad värdesätter jag?”

Sabbaten ger mig tid att reflektera över min plats i Guds plan för saker och ting.

Men den är mer än bara personliga fördelar. Sabbaten betonar också mitt ansvar gentemot världen. I skapelseberättelsen är sabbaten dess lysande krona. Människan ska inte vara allt och alltings slutmål i världen. Sabbaten talar om för oss att skapelsen ytterst är av andligt intresse, så när vi håller sabbaten erkänner vi också vårt ansvar inför Guds skapelse. Ansvar för miljön är inte en ny fråga. Den finns också i Bibeln och är förknippat med sabbaten.

”Sex år skall du beså din jord och bärga dess gröda, men det sjunde året skall du låta marken vila och ligga i träda. Då kan de fattiga i ditt folk få sin föda från den. Det som blir över kan de vilda djuren äta. Så skall du också göra med din vingård och dina olivträd. Sex dagar skall du arbeta, men den sjunde dagen skall du upphöra med arbetet, så att din oxe och åsna får vila och slavkvinnans son och invandraren får hämta krafter.” 453

Här finner vi två tankar sida vid sida. Precis som människorna skulle arbeta sex dagar och vila på den sjunde skulle landet odlas i sex år och vila det sjunde. För att uttrycka det mer exakt: ”Men det sjunde året skall landet ha en sabbatsvila, en Herrens sabbat. Då skall du inte beså din åker och inte beskära dina vinstockar.” 454 Samtidigt som vi får nytta av sabbaten har vi ett ansvar att inte obegränsat utnyttja skapelsens resurser. Människor som tar sabbaten på allvar önskar inget mindre för världen runt omkring dem.

Sabbaten är också förknippad med social rättvisa. Den är den stora jämställaren i det mänskliga samhället. Oberoende av social ställning är alla lika på sabbaten. I det gamla Israel var sabbatsvilan allas omistliga rättighet, rika som fattiga, slavar som herrar, infödda som främlingar. Denna påminnelse om social rättvisa var sjunde dag förstärktes av ett sabbatsår vart sjunde år i jordbrukssamhället.

Det här är profeten Jesajas definition av sann rättvisa: ”Nej, detta är den fasta jag vill se: att du lossar orättfärdiga bojor, sliter sönder okets rep, befriar de förtryckta, krossar alla ok. Dela ditt bröd med den hungrige, ge hemlösa stackare husrum, ser du en naken så klä honom, vänd inte dina egna ryggen!” 455 Sedan uppmanar han sina åhörare att kalla ”sabbaten en fröjd, helgad åt Herren och värd att ära”. 456 När vi håller sabbaten ger vi uttryck för vår starka känsla för social rättvisa.

Självklart förutsätter sabbatsfirandet vissa justeringar i vårt sätt att leva. Men det är inte så svårt när vi inser de stora fördelarna. Vi bör inte börja med att sätta ihop listor på bud och förbud. Vi skippar vissa saker på sabbaten eftersom de bara skulle påminna oss om arbete, konkurrens, vinster och prestationer. Människor som inte har andra intressen än sitt arbete kan inte hjälpa att de blir stressade och uttråkade, eftersom de inte ser någon mening i någonting utanför sin arbetsplats.

Sabbaten är en inbjudan att skapa variation och också högtid i våra liv. Det är därför många sabbatsfirare välkomnar inledningen och avslutningen av sabbaten med små ritualer, tända ljus, en speciell måltid, sabbatsandakt eller annat som är meningsfullt för dem. Bara enkla handlingar som avskiljer sabbaten från den övriga veckan. Vi förbereder faktiskt för sabbaten på fredagen så att vi kan undvika så mycket arbete som möjligt under sabbatens timmar. Vi lagar extra mat, städar och stryker på andra veckodagar, så att när solen går ner på fredagen finns det ingen skönare känsla än ett städat hem, nylagad kvällsmat och njutningen av att slippa tänka på arbete på hela tjugofyra timmar!

Eftersom sabbaten kan vara en sådan glädje undrar du kanske: ”Varför får vi inte höra mer om den?” Den tidiga kristna församlingen höll sabbaten. Och det är tragiskt att kristna i allmänhet har tappat bort det spåret. Det har funnits sabbatsfirare genom hela den kristna kyrkans historia. På senare tid har den återupptäckts av ett växande antal kristna. Det finns ingen bättre tid än sabbaten att tillbe Gud tillsammans med andra vilkas liv har förvandlats av hans kärlek.

Kanske skulle du vilja upptäcka den också? Försök att se hur den skulle kunna få ditt liv i ordning, inventera, prioritera. Den ger dig kvalitativ tid att tänka igenom ditt liv och hur Gud kan göra det annorlunda.

Du kommer att upptäcka en av de största tillgångar Gud gett oss. 

Överväg : : om

Hur skulle sabbatsfirandet ändra ditt levnadssätt?

 

Fotnoter:

450. Källa okänd. www.sermonillustrations.com/a-z/r/rest.htm. 2016-04-27.

451. 1 mosebok 2:3.

452. I Bibeln börjar och slutar dagen i och med solnedgången. Se 3 mosebok 23:32: “från kvällen den nionde dagen i månaden till nästa kväll skall ni hålla denna sabbat.”

453. 2 mosebok 23:10–12.

454. 3 mosebok 25:4.

455. Jesaja 58:6–7.

456. Jesaja 58:13.

 

21 juli

21 juli

Dagens podd UNG - 2018. Christopher Laubscher. Vila i kärlekens...

16 mars

16 mars

Dagens podd UNG - 2018. Anna Tegebo. Sabbatsdag.

27 februari

27 februari

Dagens podd UNG - 2018. Sonja Kalmbach. Vila.

Upplev VILA

Upplev VILA

13 personer, 13 länder, en gemensam dag: Sabbaten. I den här...

24. Sabbatsvila

24. Sabbatsvila

Ta en paus! När ska du ta en "time out" för att spendera tid med Gud?...

En sjundedel

En sjundedel

Andaktsutskick 4 - 2012 "En sjundedel"