Att läsa skyltar

Att läsa skyltar

8 min │ När kommer Jesus Kristus tillbaka? Vilka tecken ska visa sig innan Jesus återkomst i ändens tid? Vilka förutsägelser finns det om Jesus andra ankomst?

Författare: Jonathan Gallagher

Berätta

Under mitt första år på college hade jag ingen bil. Så när en grupp vänner från gymnasietiden i en annan stat skulle ha en liten återträff på en strand ett par timmars bilresa därifrån, övertalade jag en av mina nya studiekamrater att åka en tur.

Han körde, jag läste kartan. Så kom vi till en T-korsning på vägen, och jag blev förvirrad. Jag försökte komma ihåg rutten i mina tankar och bad honom ta till vänster.

”Är du säker? Det känns bara som om vi borde svänga till höger”, sa han.

”Nix. Jag kommer ihåg, vi ska till vänster här”, envisades jag. Ungefär fyrtiofem kilometer senare såg landskapet fortfarande inte bekant ut. Han stannade för att fråga om vägen, och till min besvikelse hade han haft rätt. En förödmjukande halvtimme senare susade vi förbi den ursprungliga korsningen. Där var den skylt klart synlig som vi hade missat.

Till sist kom vi till den rätta stranden, och femton år senare är vi fortfarande vänner. Men han har aldrig låtit mig glömma dagen då jag missade skylten.218

Tänk

Jag gillar skyltar. Jag läser dem regelbundet. Jag är informerad, jag är varnad, jag är trygg.

Somliga verkar inte dela min vurm för skyltar, som den kaliforniska föraren som störtade ner när en jordbävningsskadad motorväg tog slut, eftersom hon ignorerade varningsskyltarna. Eller människor som är helt opåverkade av varningarna på cigarrettförpackningarna. Eller de som vägrar att kolla på vägkartan och kör i fel riktning.

Skyltar finns till av en orsak. Vi kanske inte alltid följer vad de säger, men fortfarande har de ett bestämt syfte.

Så vad är det för skyltar, vägmärken och signaler och tecken som finns för oss längs vägen i den här världen? Säger de att tiden håller på att rinna ut? Att vi inte kan fortsätta så länge till? Att vi går en kris till mötes?

När jag gick på gatan en gång såg jag en skylt som sa: ”Vi står vid förändringens kant.” Filmer och bestsellers har överlevnad vid världens undergång som teman. Det är intressant att så många människor väntar på något.

Utan att falla för stereotyper, vad kan vi förvänta oss när vi ser hur saker och ting utvecklar sig?

Det finns gott om fantasifulla förutsägelser, från jättemeteorer till utomjordingar från yttre rymden. Men vad finns det för tecken som Jesus identifierade när han beskrev vad som skulle föregå hans återkomst?

Varför talade Jesus om tecken? Var det för att ge hemlig kunskap eller speciell inside information – eller för att ge tröst och bekräftelse? Olyckligtvis har många fokuserat på själva tecknen i stället för på vad de representerar.

Jesus berättade om tecknen på sin återkomst för dem som skulle bli bedrövade när han lämnade dem. Han ville uppmuntra dem (och oss) med att han inte skulle lämna oss för gott utan han skulle komma tillbaka, så att de som följde honom skulle få mod när de såg saker och ting hända i historien. Han ville ge oss glädje i stället för sorg:

”Låt inte era hjärtan drabbas av oro… Jag ska komma tillbaka och ta er hem till mig” (Johannes 14:1, 3, författarens parafras).

Så hur ska det bli? Hur ska det ske? Och, vad är viktigast för oss som individer: hur ska det bli för mig?

Det går inte att missa

Du kan inte missa det. Jesus kommer inte tyst eller hemligt så att bara några kan se det. Det ska bli en världsomskakande händelse som ingen kan missa! Jesus återkomst ska bli som en blixt som syns över hela himlen, och varje människa ska se honom. Om någon säger till dig att han redan kommit på ett hemligt sätt säger Jesus själv: ”Tro det inte!

Vi ser inte bara ljuset av Jesus ankomst, vi hör honom också. ”Ty när Herren själv stiger ner från himlen och hans befallning ljuder genom ärkeängelns röst och Guds basun, då skall de som är döda i Kristus uppstå först.”219 Det ska bli ljudligt nog – bokstavligen – för att väcka upp de döda.

Enligt Bibeln ska denna händelse bli i högsta grad personlig och mycket verklig. Änglarna talade om för Jesus lärjungar: ”Denne Jesus… skall komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen.”220 Jesus lämnade dem som fysisk person och när han kommer tillbaka ska han vara densamme.

Varningar

”Se upp så att ingen bedrar er.”221

Det är lätt att bli så upptagen av att förstå varje tecken så ingående att man går vilse. Vissa har trott att en enskild händelse bevisade att Jesus skulle komma inom en viss tidsram, och sedan blev de besvikna när deras ”definitiva tecken” visade sig vara fel.

Jesus varnar också för dem som felaktigt hävdar sig vara Kristus och för dem som säger att han kommit i hemlighet:

”Många kommer att uppträda under mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall bedra många… Om ni alltså får höra: Han är ute i öknen, så gå inte dit, eller: Han är inne i kammaren, så tro det inte. Ty liksom blixten kommer från öster och lyser ända till väster, så blir det vid Människosonens återkomst.”222

Icke-tecken

Ibland kan händelser som ser väldigt dramatiska ut inte alls vara några tecken. Jesus säger till oss: ”Ni kommer att få höra stridslarm och krigsrykten. Se till att ni inte låter skrämma er. Sådant måste hända, men det är ännu inte slutet.”223

För kristna som levt i krigstider måste det ha sett ut som att Jesus snart måste komma. Men om de uppfattat kriget i sig vara det slutgiltiga tecknet på hans ankomst blir de besvikna. Strider och revolutioner och uppror och hungersnöd och jordbävningar – allt detta säger Jesus att vi kan förvänta oss, men det är inte beviset på hans omedelbara återkomst.224

Verkliga tecken

Ett: ateism, förföljelse och falsk religion

Jesus pekar på den tilltagande ondskan som ett viktigt tecken:

”Genom att laglösheten tilltar kommer kärleken att kallna hos de flesta… Då skall man utlämna er till att plågas och dödas… Då skall många komma på fall och ange varandra och hata varandra. Många falska profeter skall framträda och bedra många.”225

Sker detta nu? Vad finns det för belägg? Se bara på statistiken om hur många som tvivlar på Guds existens, om den ökande kriminaliteten (även bland barn), äktenskapets och familjens kollaps, pornografi och sexuellt utnyttjande, förföljelse i totalitära länder, och det ökande antalet människor som hävdar sig vara Jesus eller Messias på jorden.

Två: berätta för andra om Jesus

”Och budskapet om riket skall förkunnas i hela världen och bli till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan skall slutet komma.”226

Global evangelisation passar in väl här. Idag förkunnas de goda nyheterna om Jesus mer än någonsin tidigare. Moderna massmedier – litteratur, radio, tv, dvd, internet – hjälper människor att berätta om Jesus överallt i världen. 

Tre: världens moraliska tillstånd

Hur många av den här världens människor bryr sig verkligen om Gud, eller att leva med integritet och moral? Dagens filosofi handlar om att bevaka sina egna intressen främst. Slå till innan du blir slagen, ta för dig vad du vill ha medan du kan, nå toppen med vilka medel som helst. Det är en religion av total själviskhet och habegär.

Jesus talade om denna moderna situation genom att jämföra den med det forntida fördärvet bland människor som levde före Bibelns syndaflod:

”Ty som det var i Noas dagar, så blir det vid Människosonens ankomst. Under tiden före floden åt man och drack, gifte sig och blev bortgift, ända till den dag då Noa gick in i arken, och ingen visste något förrän floden kom och förde bort alla. Så blir det också vid Människosonens ankomst.”227

Fyra: världens slutgiltiga omskakning, synliga tecken

”Strax efter den tidens lidanden skall solen förmörkas och månen mista sitt sken. Stjärnorna skall falla från skyn och himlens makter skakas. Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och då skall alla jordens stammar höja klagorop, och man skall få se Människosonen komma på himlens moln med makt och stor härlighet.”228

Det är en skrämmande beskrivning av Jesus återkomst som föregås av några riktigt olycksbådande tecken.

Men när?

Det är frågan. Vi vill alltid veta hur mycket tid vi har kvar! Vi gillar att planera framåt, så vi vill veta när. Vi kräver ett definitivt datum, eftersom vi inte kan stå ut med att vänta! Så, om Jesus kommer tillbaka till jorden, när ska det ske?

Genom hela historien har människor försökt fastställa datumet för Jesus återkomst. Och alla har misslyckats. Varför? Därför att Jesus själv sa: ”Dagen och timmen känner ingen… utom Fadern.”229

Ingen kan räkna ut det med hjälp av tabeller eller matematik eller datorer. Det är någonting vi inte kan veta. Jesus har sagt till oss: ”ni vet inte vilken dag er herre kommer.” Och: ”när ni minst väntar det, då kommer Människosonen.”230

Att bestämma tiden

Jesus berättade en enkel liknelse om när hans återkomst närmar sig: ”Lär av en jämförelse med fikonträdet. När kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. På samma sätt vet ni när ni ser allt detta hända att han är nära, utanför dörren.”231

Så även om vi inte kan säga när exakt Jesus kommer, finns det tillräckliga bevis för att vi ska veta att hans ankomst är nära. Precis som våren säger att sommaren snart kommer, talar händelserna runt omkring oss om att Jesus kommer snart. Vi behöver vaka: ”Se upp, så att han inte plötsligt kommer och finner er sovande. Jag säger till er, och jag säger till alla: Håll er vakna!”232

Så låt oss vaka och se vad som händer. Vi kan inte säga exakt när, men liksom fikonträdet i Jesus liknelse, ser det ut som om ändens tid håller på att slå ut i blom.

Din egen tid

Medan du inte vet hur mycket tid den här världen har kvar är en sak säker – eller inte säker! Vi vet aldrig hur mycket tid vi har kvar! Jesus gav oss denna information och dessa tecken, inte för att vi ska kalkylera när allting ska ske utan för att vi ska kunna vara beredda. Det är det verkliga budskapet. Var beredd! Hur kan du veta när det är din tid? Du kan inte. Så hur mycket tid kan vi var och en räkna med? Ingen!

Typiskt nog vill vi veta när för att vi ska kunna lämna saker och ting till sista stund. Om din uppsats ska vara klar på måndag morgon väntar du till söndag kväll innan du börjar skriva.

Men så fungerar det inte med Jesus. Gud ger oss inget definitivt datum, eftersom han vill att vi ska vara beredda hela tiden, inte bara i sista minuten!

Nu!

Vi har ingen kontroll över det förflutna, ingen garanti för framtiden. Allt vi har är nuet.

Gud säger till oss:

”Välj då i dag vilka ni vill tjäna” (Josua 24:15, kursiv tillagd).

”Om ni hör hans röst i dag, förhärda inte era hjärtan” (Hebreerbrevet 3:15, kursiv tillagd).

Nu ålägger han människorna, alla och överallt, att omvända sig” (Apostlagärningarna 17:30, kursiv tillagd).

Nu är den rätta stunden, nu är frälsningens dag” (2 Korinthierbrevet 6:2, kursiv tillagd).

Det här är anledningen till att Jesus vill att vi ska veta om hans återkomst, så att vi kan vara beredda. Inte bara någon gång i framtiden, utan nu – vilket är all den tid vi har.

Några av de skyltar jag gillar mest är de som finns på flygplatser där människor ska möta varandra. I ett främmande land är jag alltid glad över att finna någon som håller en skylt med mitt namn på. Jag skulle vilja tro att efter alla tecknen här kommer Gud att hålla upp en skylt med mitt namn på i slutet av min resa. Hur är det med dig? 

Överväg

Om Jesus kommer, hur kan din relation till honom hjälpa dig att bli en bättre människa nu?

Fotnoter:
218. Berättat av Sarah K. asaftei.
219. 1 Thessalonikerbrevet 4:16.
220. Apostlagärningarna 1:11.
221. Matteus 24:4.
222. Matteus 24:5, 26, 27.
223. Matteus 24:6.
224.  Se matteus 24.
225. Matteus 24:12 och 9–11.
226. Matteus 24:14.
227. Matteus 24:37–39.
228. Matteus 24:29, 30.
229. Matteus 24:36.
230. Matteus 24:42, 44.
231. Matteus 24:32, 33.
232. Markus 13:36, 37.