Detta lilla problem

Detta lilla problem

6 min │ Vad är synd? Om Gud skapade en perfekt värld hur uppstod synd i världen? Finns det någon perfekt människa utan synd?

Författare: Reinder Bruinsma

Berätta

Tycker du att småbarn ser rena och änglalika ut? Forskarna vid universitetet i Portsmouth har funnit något häpnadsväckande. Småbarn lär sig ljuga betydligt snabbare än man tidigare trott.

Psykologerna trodde att barnen lärde sig ljuga vid ungefär 4 års ålder. Men nej, redan vid sex månader! Låtsasgråt eller gurglande skratt för att få uppmärksamhet! Smarta avledningsmanövrer för att dölja något du inte gillar! Det här är bara typiskt beteende hos barn under ett år. När de blivit lite större luras de små barnen så mycket de kan.

Och så stannar barnet upp mitt i gråten för att se om någon lyssnar. De kan vara mycket smartare än du tror.

Tänk

För mer än tjugo år sedan upptäcktes det att en utskälld tv-predikant var inblandad i utomäktenskapligt sex, efter att själv ha avslöjat andras omoraliska beteende! I ett försök att rädda sin verksamhet värd miljoner dollar grät han ut i tv och förklarade att han hade syndat mot Herren. Hans bekännelse av skuld sändes ut på nyhetskanaler världen över!

Synd är ett ganska populärt ämne. Det är ett långt mer intressant ämne för noveller och filmer än vad god moral någonsin kan bli. Synd är spännande. Jämfört med den är god moral tamt och färglöst. Det kristna pratet om syndens faror är vanligtvis ovälkommet. Särskilt har de postmoderna människorna inte mycket tid över för konceptet synd i dess traditionella betydelse. För dem har synden förlorat sin syndfullhet.

Hugh Thomson Kerr, en tidigare chefsredaktör för Theology Today, sa en gång att människor ”har ersatt verklighet med relativitet, bönen med psykologi, synden med mindervärdeskomplex, familjeandakterna med social kontroll, omvändelse med självsuggestion, uppenbarelsen med impulser, Andens kraft med nyandliga lyckohjul.” När människor begår misstag eller inte lyckas leva upp till sina förväntningar känner många inte längre någon skuld. Som mest kan de erkänna en känsla av skam eller obehag.

Men oavsett hur människor värderar termen är synd fortfarande synd. Det handlar inte bara om brister som vi kanske kommer över eller felbedömningar som är en naturlig del av ett livslångt lärande. Synd är mycket mer än så. En känd fransk författare sa en gång träffande: ”Synd är allt som fördunklar själen.”

Ordet står för uppror, olycka och död. Inte för något ytligt eller beroende av omständigheter, utan någonting dödligt och som, om det inte stoppas, beter sig som ett virus eller till och med som cancer.

Vad är det?

Synd är överträdelse av eller brott mot Guds lag. Det finns ingen överträdelse där det inte finns någon lag,86 och även vetenskapsmän erkänner att det finns lagar. Bibeln lägger fram en uppsättning av moralprinciper, som vi vanligtvis kallar för de tio budorden, och varje människa som någonsin levt har överträtt denna lag.

”Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud.”87 När Gud blickar ner från sin himmel för att se hur det går för oss ser han att alla människor är besmittade av synden. ”Ingen gör det goda, ingen enda.”88 Det finns alltså goda skäl till att hänvisa till synden som ett problem.

Men bibliskt sett är synden inte bara ett brott mot ett budord genom någon avsiktlig eller oavsiktlig handling. Synden har också att göra med det som sker inom oss. Även om vi inte kan hållas ansvariga för varje flyende tanke som inte är ren eller osjälvisk, säger Gud att varje avsiktlig fantasi eller medveten fundering över något vi vet är fel är lika illa som den faktiska handlingen. Att hoppas att någon vi verkligen ogillar ska bli påkörd av en bil, är inte mindre anstötligt än att faktiskt döda den personen med ett skjutvapen. Jesus uttryckte det själv så här: ”Men jag säger er: den som ser på en kvinna med åtrå har redan i sitt hjärta brutit hennes äktenskap.”89 Att bära ”ont i sinnet” är oförenligt med en relation till Gud.90

Den medeltida kyrkan må kritiseras för att ha listat de sju dödssynderna: högmod, vällust, girighet, vrede, frosseri, avund, lättja. Men listan visar på en skarp medvetenhet om att synden är felaktiga motiv och negativa attityder, snarare än bara enkla faktiska gärningar som att ljuga, stjäla, mörda och begå äktenskapsbrott. Aposteln Jakob understryker Guds syn på allvaret i detta. ”Den som håller hela lagen men överträder ett enda bud har brutit mot dem alla.”91

Det är verkligen ingen överdrift att hänvisa till synden som ett problem. När det gäller synden sparar Bibeln inte ord. Det finns synd i våra handlingar, i våra hjärtan, i våra motiv, planer och fantasier.

Ett av de hebreiska orden för ”synd” har grundbetydelsen ”att missa målet”. Så det är inte bara att vara olydig mot en uppsättning regler, vare sig i gärning eller i tanke, utan det innebär också att vi gör sämre ifrån oss när vi vill något men inte lyckas nå ända fram.

Se på några stora människor i det förflutna – eller idag, för den delen – och beundra deras talanger och möjligheter. Tänk sedan på hur de förstörde sina liv genom lättsinnighet och omoraliska val. För de flesta av oss är situationen mindre radikal, men vem vågar hävda att han eller hon inte har något problem med synden?

Synder är inte bara några isolerade handlingar, strödda mellan det ädla och det goda. Synd är mer som ett gift som sprider sig och infekterar hela människans väsen. Den är starkare än vi vill medge. Även den store aposteln Paulus måste medge att han fortsatte att möta ett obevekligt problem. Han ville så gärna göra det som ”Det jag vill, det gör jag inte, men det jag avskyr, det gör jag.”92 Låter det bekant?

Var började allt detta?

Var började det gå fel? Var har syndens problem sitt ursprung? Redan innan de första människorna hamnade fel och ”föll” i synd uppdagades ett uppror mot Gud i himlen. Hur synden kunde uppstå i ett fullkomligt universum är någonting vi kanske aldrig kan förstå. Det är ett mysterium, men så här mycket vet vi. Det hade att göra med Guds önskan att ge oss en fri vilja. Han ville inte ha förprogrammerade robotar utan individer som kan välja att älska honom av egen vilja.

Vid en ödesdiger tidpunkt valde ett himmelskt väsen som vi nu kallar Satan att gå emot Gud. Där började syndens problem. Sedan tog denne himmelske rebell problemet till jorden, så snart de första människorna hade skapats. Precis som Lucifer, skapades Adam och Eva med fri vilja. De kunde ha sagt ”nej” till Satans förslag, men det gjorde de inte.93 Och allt sedan dess har mänskligheten varit påverkad av konsekvenserna av deras handlingar. Synden blev omedelbart ärftlig, och nu föds varje människa ofullkomlig, med en medfödd benägenhet till att sträva efter just de saker som leder oss bort från Gud. Egenkärleken har kommit i stället för kärleken till andra.

Det är sant att vissa syndare har varit historiska monster och andra stora förebilder trots sina ofullkomligheter. Hitler och Stalin var utan tvekan större syndare än Moder Teresa eller Martin Luther King. Men inte ens Moder Teresa var utan synd.

Alla människor har syndat. Syndens problem är större än livet. Det är övermänskligt. Därför måste också dess lösning vara övermänsklig för att räcka till.

Att fixa problemet

Människor idag tenderar att tycka att om de har ett problem måste de fixa det själva. Att skylla ifrån sig eller lägga ansvaret någon annanstans, hävdar de är ett löjeväckande slag i luften. Det känns olustigt att söka efter en lösning utanför oss själva för våra egna fel och brister. Det innebär att söka efter en sanning som tycks ha försvunnit som en dimma när moderniteten gick över till postmodernitet.

Men Bibeln tillåter inte denna bagatelliserande syn på synden. I stället insisterar den på att synden är ett övermänskligt problem. Om det någonsin funnits en sanning som experimentellt kan bevisas så är den denna. Synden har dimensioner som är fullständigt utanför vår kontroll. Men det finns en annan sanning som överskuggar denna. På samma sätt som syndens problem är större än livet så är dess lösning större än livet. Det finns någon, kallad Jesus, som levde på den här jorden precis som vi alla, men som aldrig tänkte en syndig tanke eller gjorde en syndig handling. Han blev den övernaturliga lösningen på syndens problem. ”Han som inte visste vad synd var, honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull, för att vi genom honom skulle bli till ett med Guds rättfärdighet.”94

Naturligtvis lämnas vi kvar med frågor. Är det schyst att alla människor ska drabbas av syndens virus? Varför måste vi lida för våra första förfäders misstag? Kunde inte en allvis och kärleksfull Gud finna något annat sätt att hantera syndens problem? Varför fick synden utvecklas på det sätt den gjorde och orsaka så mycket förstörelse och misär?

Människor runt omkring i världen har ställt dessa frågor genom historien. Frågor som viskats och ropats ut. Frågor som rests i filosofiska problemställningar och i desperata förbannelser. Synden förblir ett problem – på mer än ett sätt. Men när vi betraktar dess lösning skingras allt tvivel och all cynism till slut.

Jesus Kristus är lösningen. Han kom för att ”frälsa sitt folk från deras synder.”95 För mig är det nog.

Överväg

Hur känns det för dig att ta ett personligt ansvar för dina egna felaktiga handlingar men ändå vända dig till Gud för möjligheten att kunna förändras till det bättre?

Fotnoter:
86.  Romarbrevet 4:15.
87.  Romarbrevet 3:23. 88.  Psalm 14:3.
89.  Matteus 5:28.
90.  Psalm 66:18–19.
91.  Jakob 2:10.
92.  Romarbrevet 7:15.
93.  Se första Mosebok 3.
94.  2 Korinthierbrevet 5:21.
95.  Matteus 1:21.