Att känna Gud

Att känna Gud

10 min │ Finns Gud, vem är Gud, kan vi lära känna honom?

Författare: Holly Messenger

Berätta

Det höll henne vaken på natten, störde hennes drömmar, viskade när hon vandrade omkring; en bruten kontakt, en dinglande tråd. Natten då strömmen gick och de bortglömda stjärnorna spilldes över den sammetsmjuka himlen blinkade hon förvånat.

Den kvävande heta eftermiddagen då hon stod vid en gammal klasskamrats grav vissnade blommorna redan innan de landade på den uppgrävda jorden. Hon undrade: ”Om vi bara är molekyler och atomer som förenas och separeras, binds samman och bryts upp, varför gör det ont att mista någon som man inte ens kände så väl som man skulle ha önskat? Vad ger det när allting slutar i ingenting, och om det finns någon högre makt, när kommer han tillbaka från sitt eftermiddagsfika?”

Tänk

Har du någonsin googlat på ”Gud”? Ordet ger dubbelt så många träffar som Barack Obama när han var på höjden av sin popularitet. Det finns också en sajt som kallas god.com där folk kan lära sig om Gud. Vi är en art som är besatt av idén om en högre makt. Även de som tror att Gud är död tvingas debattera med sina troende vänner, i stället för att låta honom vila i frid. Så vad betyder det om han verkligen finns och vår besatthet handlar om ett verkligt Väsen? Hurdan är Gud? Hur kan vi verkligen känna honom, en person som vi inte kan se, känna smaken av eller röra vid?

Gud valde att uppenbara sig själv för människosläktet i Jesus Kristus gestalt, Guds Son, som levde ett liv i tjänst och kärlek i trettiotre år i Israel. Under sina sista dagar på jorden talade han med sin far om de män och kvinnor, som han kallade för vänner och bad att hans far skulle ge dem evigt liv. Så här beskrev han det: ”Och detta är det eviga livet: att    de känner dig, den ende sanne Guden, och honom som du har sänt, Jesus Kristus.”2 Han visste att hans liv gjorde det möjligt för mänskligheten att lära känna Gud lika personligt som vi känner våra vänner.

Människan lär sig genom tre olika sätt: förnuft, erfarenhet och uppenbarelse. Inget av dessa står där för sig självt. Vi behöver alltid pröva  vår erfarenhet mot information från förnuftet, och vi behöver alltid pröva vårt förnuft mot Guds uppenbarelse och mot vår erfarenhet av den fysiska världen.

Det krävs mer än detta kapitel för att utveckla de många sätt vi har tillgängliga för att lära känna Gud. Resten av boken tjänar detta syfte. Jag vill använda denna tid för att berätta några fascinerande berättelser om människor som har lärt känna Gud – med hela sin varelse, sitt förnuft, sin erfarenhet och hur Gud uppenbarat sig för dem medräknat – och vad de värdesatte i relationen till honom.

Mose

Mose såg antagligen inte alls ut som Charlton Heston i den kända Hollywoodfilmen ”De tio budorden” från 1956. Han var antagligen mer exotisk. Han var ju ändå prins av Egypten. Han var beläst, utbildad i krigsstrategi och hade hög moral. Temperament hade han också. Han såg en slav bli orättvist bestraffad och agerade, dödade den skyldige och begravde honom i sanden. Han tvingades i exil och fick valla får i öknen. Så kunde det gå för en prins i ett av dåtidens mäktigaste imperier.

Men Gud skulle komma att presentera sig själv för Mose, och gjorde det i bergen i en brinnande buske som inte brann upp. För Mose var Gud eld och glöd. Detta möte inspirerade Mose att gå tillbaka till Egypten, under Guds ledning, för att befria de israelitiska slavarna. När israeliterna sedan behövde veta hur man skulle leva, gav Gud Mose de tio budorden, och Mose bad Gud visa honom sitt gudomliga ansikte.

Detta gjorde Gud för Mose: ”Och Herren gick förbi honom och ropade: ‘Herren, Herren är en barmhärtig och nådig Gud, sen till vrede och rik på kärlek och trofasthet.’ ”3 Det är inte Guds väsen som gör honom tilldragande. Det är Guds karaktär som gör honom lockande – något som vi också uppskattar hos människor.

Salomo

Salomo var en prins, född av föräldrar som trodde på Gud men var ändå skyldiga till mord och äktenskapsbrott. Han var smart, satte igång saker och ting och såg på när hans äldre bröder var och en kämpade för sin rätt till tronen genom själviskhet och dårskap. När hans far David på sin dödsbädd överlämnade kungariket åt honom visste Salomo att han hade en stor uppgift framför sig. Inte långt efter sin tronbestigning mötte Salomo Gud i en dröm och bad om ”ett lyhört sinne”4 för att kunna styra folket på ett bra sätt. För den unge Salomo var Gud vishet.

Men efter en livslång regeringstid, tempelbygge (som var ett av världens underverk), och med några av världens mäktigaste och vackraste kvinnor i sitt hov var Salomos grepp om livet ganska cyniskt: ”Men så vände jag blicken mot allt jag hade utfört, mot all den möda jag haft. Och allt var tomhet, ett jagande efter vind. Det fanns ingen vinst under solen."5 Han hade sett allt, njutit av det bästa världen kunde erbjuda och funnit allt detta tomt. För den åldrande Salomo gav Gud livet mening. ”Det finns för människan ingenting gott utom att äta och dricka och finna glädje mitt i all sin möda. Jag har insett att detta är en Guds gåva. Ty vem äter och vem gläder sig Gud förutan?”6

Isebel

Som drottning av Israel och prinsessa av Sidon hade Isebel sämsta tänkbara rykte. När hon blev hustru till Israels kung Achav bestämde hon sig för att göra rent hus och började med Guds präster. När hon trodde att de var döda tillsatte hon ett prästerskap för sin egen omhuldade och livlösa gudinna Ashera.

Men Gud fortsatte att ställa sig i vägen. Han sände sin man, Elia, för att förutsäga torka och hungersnöd. Kom det som en överraskning att det inte regnade? Efter att hans rike vissnat och förvandlats till ett stoftmoln bestämde sig Achav för att ta saken i egna händer och började leta efter Elia.

Resultatet blev en uppgörelse på en bergstopp. Fyrahundrafemtio av Isebels bästa präster mot Guds man. Provet: få eld att falla ner från himlen. Isebels män misslyckades bedrövligt. Det kostade dem livet. När Isebel hörde nyheten skickade hon bud till Elia: ”Gudarna må straffa mig, nu och framgent, om jag inte redan i morgon låter dig möta samma öde som dessa profeter.”7

Den här kvinnan var inte att leka med, inte ens när det gällde Gud som sände en eld från himlen som slukade allt. För Isebel var Gud en plåga. När hennes tjugofyra timmars hot var över var Elia fortfarande vid liv och välbehållen, omöjlig att hitta. Gud hade andra planer för Elias liv, och Isebel var inte stark nog att ändra på Guds planer.

Hosea

Hosea, antagligen en handelsman, var en helt vanlig karl när han mötte Gud. Han skrev en bok om sitt samtal med Gud, så vi får berättelsen med hans egna ord. Någonstans på vägen bad Gud Hosea att gifta sig med en prostituerad. Och han varnade honom på förhand att hon skulle fortsätta som prostituerad, oavsett hur mycket Hosea vädjade till henne att stanna hemma och älska honom. Ännu värre var det att Gud sa till Hosea att han skulle fortsätta att älska henne och söka vägar att vinna hennes hjärta och känslor.

Hosea tyckte att Gud var tokig. Men detta var Guds sätt att visa Hosea hur mycket han älskade människor och förstod deras flyktiga kärlek till honom. Han sa: ”Jag skall äkta dig för evigt, jag skall äkta dig i rättfärdighet och rätt, i kärlek och förbarmande. Jag skall äkta dig i trofasthet, och du skall lära känna Herren.”8 Hosea gick inte in på många personliga detaljer om sin relation med Gud, men vi kan se från hans bok att den var nära nog för att hjälpa honom igenom ett smärtsamt och misslyckat äktenskap.

Jona

Jona hade en hatkärleksrelation till Gud. Han fick i uppdrag att förkunna ett budskap för kungen och folket i Nineve om att Gud inte var särskilt glad över orättvisan och omoralen i staden. Gud ville att han skulle undervisa dem om ett bättre sätt att leva. Men Jona var inte någons springpojke, inte ens för Gud. Han tog färjan över till Tarshish i stället.

När stormen hotade att sänka skeppet han var på, förstod han att Gud var honom på spåren, så han hoppade över bord. Vad skulle Gud göra? Hans budbärare försökte dränka sig! Gud tänkte snabbt och skickade dit en stor fisk som svalde honom och gav honom en slemmig färd till torra land. Efter att ha kastats upp på stranden tvättade Jona av sig och gick motvilligt till Nineve för att predika dom och förstörelse.

Hans enda problem var att folket tog Guds budskap på allvar. De ändrade på sitt levnadssätt. Och Gud belönade deras uppriktighet. Han förstörde inte staden. Jona var rasande! För Jona var Gud alltför förlåtande. Han kände att Gud hade gjort honom till åtlöje genom att sända ut honom på ett uppdrag utan – att ge honom rätt och få se staden förstöras. Han hade helt missat Guds poäng med att sända ut honom.

Den rika ynglingen

Det är inte alla som haft någon fantastisk erfarenhet genom sina glimtar av Gud. En ung laglärd, politisk ledare, född rik, som hade allt, pengar, flickor, kläder, makt – ville fortfarande ha något mer. Han hade varit på toppen men saknade ändå någonting. Han sökte upp Jesus och frågade honom hur man kunde finna Gud. Jesus sa till honom att han skulle sälja allt förlora all prakt – och tillbringa de närmast kommande åren på vandring ute på landsbygden tillsammans med ett gäng fiskare.

För denne välbärgade unge laglärde var Gud alldeles för enkel. Han önskade någonting som skulle passa in i hans komplicerade liv och ge mening åt den tomhet som omgav honom. Men när Jesus bad honom att göra sig av med den tomheten kunde han inte göra det. Han var inte villig att betala priset för ett förändrat liv.

Maria

Maria från Magdala var osynlig bakom sin äldre syster Martas prestationer och begåvning. Men sedan mötte hon Jesus, en man som hon inte kunde bedöma utifrån hans inkomster.

För Maria var Gud kärleken. En sådan påtaglig kärlek att hon spenderade en hel förmögenhet för att visa sin tacksamhet med en enkel kärlekshandling.

Och hon blev fascinerad. Hon satt beundrande vid hans fötter, medan hans undervisning vände upp och ner på allting som hon och hennes bror och syster hade trott. Hon gladde sig när hennes avlidna, älskade bror återvände till livet på befallning av Jesus.

För Maria var Gud kärleken. En sådan påtaglig kärlek att hon spenderade en hel förmögenhet för att visa sin tacksamhet med en enkel kärlekshandling. Hon tvättade hans fötter med den tidens dyraste parfym, torkade dem med sitt hår och kysste Jesus fötter.

John

En engelsk lärd vid Oxford, John Wycliffe, hade en stor mans sinne och förmåga. Gud visade sig själv för John genom hans akademiska strävanden, och John såg ett stort behov av en sådan Gud i den omgivande kulturen. Han hade förmånen att lära känna Gud eftersom han kunde latin och grekiska, men folket i de omgivande byarna hade begränsade möjligheter att verkligen få uppleva Gud själva, eftersom de inte hade tillgång till någon sådan utbildning som han. För John var Gud intresserad av människor.

För första gången på 1 000 år översatte John Bibeln från latinska och grekiska handskrifter till vanliga människors språk. Det var första gången Guds skrivna ord kunde läsas på engelska. Om nu en man eller en kvinna kunde läsa engelska hade han eller hon möjligheten att möta Gud på samma sätt som John hade gjort. John fann mening för sitt liv genom att skriva Guds ord på engelska.9

Joseph

Joseph Bates var en amerikansk sjöman som steg från ung kabinpojke till fartygskapten. Han mötte Gud genom att läsa Bibeln som hans hustru packat ner i hans resväska. Han förenade sig med en väckelserörelse i New England och fortsatte att studera Bibeln som Guds ord till honom.

För Joseph levde Gud genom de sanningar han fann i Bibeln. Joseph fann att Bibelns sabbat var lördagen, veckans sjunde dag. Mitt i en kultur med uppriktiga kristna där man tyckte att han var vilseledd och löjlig levde Joseph sitt liv med integritet och passion för Gud.10

Martin

Martin Luther King Jr var en predikant med ett uppdrag. Han hade mött Gud, men han hade också sett förtryck. Han visste att livet inte var rättvist, men han längtade efter något mer och fann styrkan att följa sina ideal i sin tro på Gud. För Martin Luther King Jr var Gud frihet och enighet.

Han sa: ”Med denna tro kan vi hugga ut en sten av hopp ur desperationens berg. Med denna tro kan vi förvandla vår nations dissonanser till broderskapets vackra symfoni. Med denna tro kan vi arbeta tillsammans, be tillsammans, kämpa tillsammans, gå i fängelse tillsammans, stå upp för freden tillsammans, i vetskap om att vi en dag ska vara fria.”11

Du

Du har antagligen mött många olika människor som berättat allehanda berättelser om vad Gud är för dem. Några av dessa berättelser kan ha väckt ditt intresse. Andra kan ha fått dig att springa åt ett annat håll. Gud tycks ha gjort många uppenbarligen tokiga saker för att få olika människors uppmärksamhet. Han satte en buske i brand. Han gav människor visdom och mening. Han sände eld från himlen och sände en stor fisk som livbåt. Men han kommer också tyst in i människors liv genom något de har läst eller upplevt i sitt dagliga liv.

Men Gud är mer än berättelser. Han är mer än energin i Einsteins berömda ekvation. Han är en person att uppleva. Låt honom tala till dig, låt honom presentera sig för dig, personligen. Han säger om sig själv: ”Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren skall jag gå in till honom och äta med honom och han med mig.”12 Och en sak till. Gud är överallt – allestädes närvarande – så du behöver inte gå någonstans för att finna honom. Han är stor nog för att finna dig.

Överväg

Skulle du vilja utforska din egen berättelse med Gud? Var vill du börja?

Fotnoter:
2. Johannesevangeliet 17:3.
3. 2 mosebok 34:6.
4. 1 Kungaboken 3:9.
5. Predikaren 2:11.
6. Predikaren 2:24–25.
7. 1 Kungaboken 19:2.
8. Hosea 2:19–20.
9. Se www.wycliffe.org och ellen White: Från mörker till ljus (Skandinaviska Bokförlaget, 2016) s. 73–87.
10. Joseph Bates: The Autobiography of Elder Joseph Bates (Battle Creek Steam Press, 1868).
11. Martin luther King, Jr:  I have a dream, 28 augusti 1963
12. Uppenbarelseboken 3:20.