E-böcker

Artiklar

Den kristne, kulturen och världen

7 min │ Hur lever man som kristen? Hur påverkas man av kulturen runtomkring sig? Kan vi gå över gränsen och leva lagiskt i vår vilja att följa Gud?

Sunt levnadssätt

8 min │ Vad är Bibelns bästa tips på hälsosam livsstil. Hur tar vi hand om kroppen på bästa sätt enligt Bibeln?

Att handskas med pengar

10 min │ Kan jag ge något tillbaka till Gud om han redan äger allt? Hur förvaltar jag det som Gud har gett mig? Vad är tionde? Ska jag ge tionde?

Syfte och uppdrag

9 min │ Vad menar Bibeln med "Kristus kropp"? Vad är mitt syfte som kristen? Vad är församlingens syfte i samhället? Varför ska jag vara en del av en församling?

Tre speciella budskap

7 min │ Vad betyder de tre änglarna i Uppenbarelseboken? Vad säger Bibelns profetior om sista tiden?

Andlighetens ritualer

5 min │ Vad symboliserar nattvarden och fottvagningen?

Att känna min medmänniska

8 min │ Vad menade Jesus när han sa du ska "älska din nästa" och vad innebär det? Vad var det som särpräglade den nya kristna gemenskapen efter Jesus död? Vad kan vi lära oss av dem?

Lyckligt hem

22 maj 2024

Lyckligt hem

6 min │ Varför skapade Gud Eva till Adam? Vad säger Bibeln om hur vi bäst hanterar nära relationer. Vad är hemligheten till lyckliga förhållanden.

Att ge sig ut

21 maj 2024

Att ge sig ut

6 min │ Vilka principer ger Bibeln om kristen livsstil? Hur bör en kristens livsstil se ut i en sekulär värld? Vad borde vara den kristnes motivation till att göra gott i samhället?

Redskap för att utveckla ett andligt liv

9 min │ Vad kan jag göra för att lära känna Gud bättre? Vilken relation vill Gud ha med oss?

Den kristna församlingens "barnmorska"

7 min │ Vad är den helige Anden? Har den helige Anden alltid funnits eller kom han först vid pingsten? Hur är den helige Anden verksam idag?

Det nytestamentliga dopet

9 min │ Vad symboliserar dopet? Vad händer när man döps? Vilka olika sätt kan man döpa sig på?

En oas av tid

15 apr. 2024

En oas av tid

9 min │ Varför gav Gud oss en vilodag i skapelseveckan? Är sabbatsdagen något vi behöver i vårt samhälle idag? Hur kan vi personligen införa sabbaten i våra liv?

Land skall med lag byggas

9 min │ Blir vi frälsta genom att följa lagen? Behöver vi hålla Guds bud eller har Kristus upphävt lagen?

Lever de döda

15 apr. 2024

Lever de döda

8 min │ Kan döda släktingar tala till oss idag? Vad är en själ eller en livsande enligt Bibeln? Vad händer när vi dör?

Förvandlad inifrån

9 min │ Vilka steg behöver en kristen ta för att bli en god människa inför gud?