HopeChannel Sverige | Logga in

HopeChannel

Varför vill Gud ha en tiondel?

Bibelsamtalet: Förvaltarskap | Episod 3. "Tionde" (som betyder en tiondel) innebär att man ger 10% av sin inkomst till Gud. Men var finns den tanken i Bibeln och hur fungerar det? Den här veckan ska vi titta på Bibelns idé om hur alla kan bidra till att främja spridningen av tron och hur dessa principer kan ha relevans även i dag. De underliggande principerna är att Guds barn delar med sig av vad de har fått och upplever Guds välsignelse, och att verksamheten i Guds hus inte avstannar på grund av brist på resurser. Ordet ”tionde” är en av de vägledande principerna för denna generositet. Lyssna på Bibelsamtalet med pastorerna Rainer Refsbäck och Liane Edlund, när de samtalar kring olika aspekter av förvaltarskap i bibeln!

Dela