HopeChannel Sverige | Logga in

HopeChannel

Istället för smärta - sök förvandling

Beyond the Search, del 3: Vill du leva ett liv utan smärta? Även om vi inte gillar smärta är den en verklig del av livet! Men vi utmanar dess existensberättigande när vi ställer frågor som: Varför drabbas goda människor av ondska? Hur kan en god Gud tillåta smärta? Detta avsnitt utforskar fysisk, mental och andlig smärta bara för att upptäcka djupare livsförändrande frågor. För smärta är helt ologiskt om Gud är fullkomlig kärlek och allsmäktig, eller?

Dela