HopeChannel Sverige | Logga in

Dokumentär

Dokumentär

Dela
Mayflower & Amerikas födelse

Mayflower & Amerikas födelse

Avsnitt 1, Lineage Journey 2: The Mayflower & The Birth of America

Det stora uppvaknandet

Det stora uppvaknandet

Avsnitt 2, Lineage Journey 2: The Great Awakening

William Miller - Tidiga år och omvändelse

William Miller - Tidiga år och omvändelse

Avsnitt 3, Lineage Journey 2: William Miller - Eary Life & Conversion

William Miller - Studier och kallelse

William Miller - Studier och kallelse

Avsnitt 4, Lineage Journey 2: William Miller - Study & Call to...

Den stora besvikelsen

Den stora besvikelsen

Avsnitt 5, Lineage Journey 2: The Great Disappointment

Predikanterna i potatisåkern

Predikanterna i potatisåkern

Avsnitt 6, Lineage Journey 2: The Potato Preachers

Ellen White - De tidiga åren

Ellen White - De tidiga åren

Avsnitt 7, Lineage Journey 2: Ellen White - Early Years

Ellen White - Första vision och kallelse

Ellen White - Första vision och kallelse

Avsnitt 8, Lineage Journey 2: Ellen White - First Vision & Call to...

Hazen Foss & William Foy - Otrohet och trohet

Hazen Foss & William Foy - Otrohet och trohet

Avsnitt 9, Lineage Journey 2: Hazen Foss & William Foy - Unfaithful...

Frederick Wheeler, Rachel Oakes & The Sabbath

Frederick Wheeler, Rachel Oakes & The Sabbath

Avsnitt 10, Lineage Journey 2: Frederick Wheeler, Rachel Oakes & The...

Joseph Bates, sabbatsavtalet och sabbatskonferenser

Joseph Bates, sabbatsavtalet och sabbatskonferenser

Avsnitt 11, Lineage Journey 2: Joseph Bates & The Sabbath Pact

Sabbaten och ungdomarna i Paris Hill Maine

Sabbaten och ungdomarna i Paris Hill Maine

Avsnitt 12, Lineage Journey 2: The Sabbath Pact & The Youth of Paris...

Hiram Edson - Den teologiska födelseorten

Hiram Edson - Den teologiska födelseorten

Avsnitt 13, Lineage Journey 2: Hiram Edson - The Theological...

Spiritismens födelse och de dödas tillstånd

Spiritismens födelse och de dödas tillstånd

Avsnitt 14, Lineage Journey 2: Hiram Edson - The Birth of...

Henry Whites död vid Fort Howland

Henry Whites död vid Fort Howland

Avsnitt 15, Lineage Journey 2: Henry Whites Death at Fort Howland

Eugene Farnsworth & Ellen White

Eugene Farnsworth & Ellen White

Avsnitt 16, Lineage Journey 2: Eugene Farnsworth & Ellen White

Adventisternas första tryckeri i Rochester

Adventisternas första tryckeri i Rochester

Avsnitt 17, Lineage Journey 2: The First Adventist Press in Rochester

Annie Smith - Kort liv, stor påverkan

Annie Smith - Kort liv, stor påverkan

Avsnitt 18, Lineage Journey 2: Annie Smith - Short Life, Huge Impact

Uriah Smith - Ett liv i tjänst

Uriah Smith - Ett liv i tjänst

Avsnitt 19, Lineage Journey 2: Uriah Smith - A life of service

Från mörker till ljus

Från mörker till ljus

Avsnitt 20, Lineage Journey 2: The Great Controversy

Slaveriet, inbördeskriget och Ellen White

Slaveriet, inbördeskriget och Ellen White

Avsnitt 21, Lineage Journey 2: Slavery, The Civil War & Ellen White

Adventistutbildningens födelse

Adventistutbildningens födelse

Avsnitt 22, Lineage Journey 2: The Birth of Adventist Education

Litteraturevangelisation & George King

Litteraturevangelisation & George King

Avsnitt 23, Lineage Journey 2: Literature Evangelism & George King

J.H. Kellogg & Ellen White

J.H. Kellogg & Ellen White

Avsnitt 24, Lineage Journey 2: J.H. Kellogg & Ellen White

Ladda fler