Att leva för evigt

Att leva för evigt

5 min │ Vad händer när vi dör? Var är de döda? Åker själen vidare till himmelen efter vår död? Kan man få evigt liv?

Författare: Reinder Bruinsma

Berätta

En ung affärsman skulle öppna ett nytt områdeskontor, och en vän bestämde sig för att skicka ett blomsterarrangemang till öppningstillfället. När vännen kom till invigningen blev han häpen över att få finna att hans blomstergärd var en krans med texten: ”Vila i frid”.

Ilsken klagade han hos floristen. Efter att ha bett om ursäkt sa floristen: ”Tänk i stället så här: någonstans begravdes en man idag under en krans där det står: ‘Lycka till på den nya platsen.’ ”255

Tänk

Filmregissören Woody Allen sa en gång: ”Jag vill inte förtjäna odödlighet genom mitt arbete. Jag vill uppnå den genom att inte dö.”

Woody är inte ensam om att önska sig kunna undgå döden. Sökandet efter odödlighet har varit ett återkommande tema i litteraturen under århundraden. Otaliga myter återger detaljer av jakten efter den eviga ungdomens källa. Dagens människor satsar enormt med kraft och pengar på att bevara sitt ungdomliga utseende. Men till sist kan vi som bäst bara fördröja det oundvikliga lite grand.

Förvisso har livslängden ökat i många delar av världen. Den forntida poetens ord kan nu verka lite pessimistiska: ”Sjuttio år varar vårt liv, åttio, om krafterna står bi. De flyende åren är möda och slit, snart är allt förbi, och vi är borta.”256 Bara ett fåtal lever till hundra års ålder.

Vi behöver nog inte bli påminda om vår egen dödlighet. Döden är överallt närvarande. Nyhetssändningarna tenderar att domineras av krig, olyckor och död. När vi passerat medelåldern påminns vi varje gång när vi ser oss i spegeln om vår egen dödlighet. En äldre vän till mig skämtar med sina yngre vänner: ”Ni är åldrandepositiva. Ni har bara inte börjat visa några symptom ännu!”

Livet mister sin djupare mening om det inte finns någonting bortom. Vissa hoppas på någon form av odödlighet genom sina barn. Andra tror att deras prestationer kan göra dem odödliga. Politiker och vetenskapsmän är ängsliga över att inte komma med i ”Who’s Who” eller inte få en gata uppkallad efter sig eller inte bli omnämnd i historieböckerna. För dem ger detta känslan av att få leva efter sin död.

Andra drömmer om genetisk odödlighet och hoppas på möjligheten till kloning i framtiden. De glömmer helt att deras klon kan vara någon lik dem men det är inte de själva! Filantroperna donerar pengar för att få sitt namn på en byggnad, så att framtida generationer kommer ihåg deras generositet.

Men ingen av dessa strategier kan i verkligheten hindra oss från att dö.

Döden definierad

Enligt Bibeln är döden ett resultat av synden. Eftersom varje människa som någonsin levt på den här jorden är befläckad av synden ”så nådde döden alla människor därför att de alla syndade.”257 Alltså är en sak mycket klar: Mänskligheten är dödlig. Endast Gud, ”alla konungars konung och alla herrars herre… [är] ensam… odödlig.” Endast han kan aldrig dö.258

Många kristna blir upprörda när de hör detta. De hävdar att det inte är sant. ”Ja”, säger de, ”människor måste dö. Men den viktigaste delen överlever, den odödliga själen.” De säger att kroppen dör, men själen, vad den nu än är, fortsätter att leva och går antingen till himlen eller helvetet redan vid dödsögonblicket. De flesta kristna stannar aldrig upp och frågar om detta är vad Bibeln säger.

Visst finns det några bibelavsnitt som tycks antyda en åtskillnad mellan de materiella och icke-materiella beståndsdelarna. Men när vi ser på hela argumentationen ser vi att detta är ett synsätt som lånats från grekisk filosofi och inte härstammar från Bibeln.

Livet är ett mysterium. Trots vår avancerade kunskap om människokroppen och vad man kan göra när den inte fungerar vet vi faktiskt mycket lite om dess grundläggande processer. Vi kan inte definiera livets hemlighet. Vi inser att där finns mer än atomer och molekyler och fysiologiska processer. Där finns också en andlig dimension.

Vi kan äta och reproducera, men vi tänker också, vi minns, hatar och älskar. Men dessa olika delar kan inte skiljas från varandra. Utan den levande delen har vi inga känslor kvar eller något sätt att uttrycka dem. I skapelseberättelsen sägs det: ”då formade Herren Gud människan av jord från marken och blåste in liv genom hennes näsborrar, så att hon blev en levande varelse.”259

Dödens mysterium

Vad händer när en människa dör? Ärligt talat? Vi vet inte. Ingen har någonsin fysiskt kommit tillbaka för att tala om för oss vad som händer när vi tar vårt sista andetag. Inte ens ”nära döden”-upplevelser belyser dödens mysterium, för de är just det: nära döden-upplevelser. Metaforen som bäst beskriver dödens mysterium är antagligen ordet sömn.

Jesus använde sig av detta ord för att beskriva sin vän Lasaros tillstånd efter att denne dött. ”Vår vän Lasaros sover.”260 Det antyder att döden är en sorts omedvetenhet, inte ett tillstånd av separation mellan en förmultnande kropp och en medveten, utomkroppslig själ.

När människor dör ”ger [de] upp andan och blir jord igen, då går deras planer om intet.”261 ”De levande vet att de skall dö, men de döda vet ingenting.”262

Dödens slut

Om detta är slutet finns det inget hopp. Livet har ingen mening, och fatalism ersätter tro och förtröstan. Vi är de mest ömkansvärda människorna i världen.263 Men sanningen är att döden inte är ett evigt ingenting. När vi har en relation till Gud har vi också någonting att se fram emot efter detta livet.

Jesus talade om för sina efterföljare vad de kunde förvänta sig. ”Var inte förvånade över detta. Den stund kommer då alla som ligger i sina gravar skall höra hans röst och gå ut ur dem; de som har gjort det goda skall uppstå till livet, och de som har gjort det onda skall uppstå till domen.”264 Så även om vi nu dör har den döende mänskligheten löftet om odödlighet. Vi kan inte uppnå den genom att fördröja åldrandet eller genom att resa en staty i byn där vi föddes. För dem som tagit emot Gud gäller: ”Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet”265 vid uppståndelsen.

Hur går det till? Hur kan vi återvända till livet efter att våra kroppar förmultnat? Några decennier in i döden finns ingenting av våra kroppar kvar efter begravningen. Så hur kan vi uppstå? Det kräver tro att ta Gud på orden. Men skulle inte det faktum att Jesus uppstod från sin grav kunna garantera att han är starkare än döden? Kan hans egen uppståndelse garantera segern över döden för alla hans efterföljare?

Naturligtvis talar vi om ett mirakel. Det finns ingen mänsklig förklaring. Och även om några idag skulle ha återvänt från döden skulle de flesta sannolikt försöka finna någon annan förklaring. Men om du litar på Gud är det inte svårt att tro. Det är inte svårare än tanken att vårt eget nuvarande liv kommer från en gudomlig källa.

Endast Gud har en absolut odödlighet. Den odödlighet vi har inom räckhåll är villkorlig. ”Den som tror på Sonen har evigt liv.”266 Det är de goda nyheterna. Det är enkelt men djupsinnigt. Det är gratis, men dess värde är utanför vår fattningsförmåga.

Överväg

Om döden är som en sömn och du får odödlighet som en gåva från Gud vid uppståndelsen, hur påverkar det de val och handlingar du gör just nu?

Fotnoter:
255. Bits & Pieces, 23 juni 1994, s. 4: www.sermonillustrations.com/a-z/d/death.htm.
2016-04-21.
256. Psalm 90:10.
257. Romarbrevet 5:12.
258. 1 Timotheosbrevet 6:15, 16.
259. 1 Mosebok 2:7.
260. Johannes 11:11.
261. Psalm 146:4.
262. Predikaren 9:5.
263. 1 Korinthierbrevet 15:19.
264. Johannes 5:28, 29.
265. 1 Korinthierbrevet 15:53.
266. Johannes 3:36.