Redskap för att utveckla ett andligt liv

Redskap för att utveckla ett andligt liv

9 min │ Vad kan jag göra för att lära känna Gud bättre? Vilken relation vill Gud ha med oss?

Författare: Line Nielsen

”Vad gör jag rent praktiskt för att utveckla mitt andliga liv?” Har du tänkt så någon gång? Har du känt att du gärna skulle vilja lära känna Gud bättre och märka av hans närvaro och ledning i ditt dagliga liv, och samtidigt inte vetat hur du skulle göra det? Det är min bön att följande ska vara till inspiration för dig. Det är sådant som betyder något för mig i mitt liv med Gud.

1. Vänd på det: se det från Guds sida

Börja med att vända på det hela. Se på det från Guds sida. Gud är nämligen garanten för att du kan leva ett rikt andligt liv. En vandring som är så nära honom, att du idag inte kan föreställa dig det. Gud vill ha det på det sättet! Och han vill hjälpa dig med det.

A. GUD SKAPADE DIG TILL GEMENSKAP MED HONOM

Gud skapade människorna till att ha gemenskap med dem. Då Adam och Eva var i Edens lustgård, kom Gud till dem för att vara tillsammans med dem. Också efter syndafallet sökte Gud upp Adam och Eva. Hans största budskap till dem var att han satte fiendskap mellan dem och synden, och att det skulle komma en från deras släkt som skulle vinna total seger över synden. Det var Jesus. Hela Jesus liv visar hur mycket Gud önskar ha gemenskap med oss. Jesus var villig att lämna himlen och bli människa bland människor – för att få gemenskap med dig. Han tog ditt straff, så att du kan få ett evigt liv med evig gemenskap med honom. (1 Mos 3:8, 15; Fil 2:5-8; Rom 6:23).

B. GUD ÄR INTRESSERAD AV DIG REDAN INNAN DU ÖVER HUVUD TAGET VISAR NÅGOT INTRESSE FÖR HONOM

En av mina favorittexter om bön finns i 2 Krön 16:9: ”Herrens ögon överblickar hela jorden, för att han skall kunna stärka dem som av hela sitt hjärta håller sig till honom”. Jag ser Gud framför mig, och jag vet att han väntar på min bön, så att han kan besvara den. Han önskar visa mig sin styrka. Jag behöver inte bekymra mig för om Gud hör min bön – för han är redan klar. Linjen är öppen! 

En annan berättelse kommer från Luk 15:11-32. Det handlar om den förlorade sonen, som bara är intresserad av faderns förmögenhet – och helst ville ha den meddetsamma. Sonen behandlar inte sin far särskilt snällt, och då han får pengarna vanärar han sitt hem med sitt utsvävande liv, helt medvetet. Ändå är det bara kärlek som möter sonen då han återvänder hem. Fadern var till och med ute för att leta efter sonen. Gud letar också efter dig! Antingen du är ledsen eller glad, vill bli av med ditt trots, få förlåtelse, råd och hjälp, så märker du hans kärlek.

C. DET ÄR GUDS VILJA OCH BESLUT ATT FRÄLSA DIG

Känner du dig svag ibland? Känns det svårt för dig att hålla fast vid Gud? Återigen: Vänd på det! Se det från Guds sida. Då Jesus kom till jorden blev det sagt: ”Men åt alla dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn, som har blivit födda inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud. (Joh 1:13).” Att bli Guds barn vilar på Guds initiativ. ”Han har förutbestämt oss till att få söners rätt genom Jesus Kristus och förenas med honom”. (Ef 1:5). Frälsningen är klar för alla människor. Gud har beslutat det så, och han är stor nog att ta hand om alla. Tänk på att Gud är stor nog till att kunna rädda dig! Hans vilja är stark nog! Han kommer in med sin styrka, där du är svag. Se på hans styrka i stället för på din egen svaghet.

D. GUD VILL GÖRA MYCKET MERA FÖR DIG ÄN DU ÖVER HUVUD TAGET KAN FÖRESTÄLLA DIG

Bibeln säger det tydligt och klart med dessa ord: ”Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka”. (Ef 3:20). Och Jesus sade: ”Jag har kommit för att de ska ha liv, och liv i överflöd.” (Joh 10:10). Jesus önskar att vi ska uppleva en närhet med honom, som är större än vi kan föreställa oss. Det är som ett frö som växer och blir till ett stort träd. (Mark 4:30-32).

Varför är det ett viktigt verktyg i ditt liv att se saker och ting från Guds sida? Det är naturligtvis viktigt för att Gud har all visdom och kan hjälpa oss på alla livets områden. (Jak 1:5). Men också i vår egen relation till Gud är det viktigt. Djävulen är nämligen inte passiv i förhållande till vårt andliga liv. Han försöker bedra oss med en falsk bild av Gud. (Ef 6:11; Joh 8:44; 1 Mos 3:1-5). Han vill också gärna viska saker i vårt öra som: ”Jag är inte tillräckligt god”, eller det motsatta: ”Jag är så bra, att jag inte har behov av någon Gud”. Eller så inger han oss känslan av att våra böner inte når längre än till taket.

Vänd på det! Låt inte din tro bygga på dina egna segrar, nederlag och känslor. Låt din tro bygga på det som Gud har sagt! Läs Sakarja 3:1-5, där Herren tillrättavisar Satan för hans anklagelse mot översteprästen Josua. Sätt dig själv i Josuas ställe – Gud ger också dig rena kläder. Så det första redskapet för ditt andliga liv är: Vänd på saker och ting, som Gud vänder dem! Vet att Gud alltid är nära dig. Det är syndare han älskar. Och han vill gärna ha en rik andlig gemenskap tillsammans med dig. Han vill skapa den tillsammans med dig.

2. Var tillsammans med Gud

För att se sakerna från Guds sida, så måste vi känna Gud! Vi måste helt enkelt tillbringa tid tillsammans med Gud. Tillsammans med Jesus blir vi förändrade så att vi kommer att likna Jesus i våra tankar och vårt sätt att vara. (Rom 12:2; Ef 4:20-24; 2 Kor 3:18).

Att vara tillsammans innebär flera saker: Att tala, att lyssna, att göra saker tillsammans.

A. ATT TALA MED GUD

Be till Gud. Börja dagen med att be till honom. Avsluta dagen med att be till honom. Men tala också med Gud under dagens lopp. Du kan tala med honom var som helst och när som helst. Låt de små spontana bönerna nå hans öron. Dela dina upplevelser med Gud. Berätta för honom att dagen är en fin dag. Att du blev glad av en upplevelse på arbetet. Att du är trött. Att du är i särskilt behov av hjälp i en bestämd situation. Tacka honom för ett trevligt veckoslut med familjen. Gör Gud delaktig i ditt liv! Tänk på Gud i ditt vardagliga liv, och tänk på att han är intresserad av dig och din dag. Att dela alla de små tingen med Gud gör det också lättare att dela de stora tingen med honom. Du kan tala med Gud hemma under en lugn stund, eller när du är ute på en promenad, medan du diskar, eller städar. Alla ställen är rätta böneställen.

Om det är svårt för dig att börja, så kan det vara en bra idé att välja en fast rytm och ram, för ramen kan hjälpa dig att hålla dina tankar kring bönen. Andras nedskrivna böner kan också bli dina böner, t ex bibeltexter som dessa: Ps 25, Ps 103 och Ps 139; Matt 14:28-33. Eller kanske kan det ge nytt djup i dina böner, om du själv skriver till Gud.

Gå också igenom redskap nr 1 när du ber. Gud är intresserad av din bön. Och han är lika intresserat av dig de dagar då bönerna är lätta att be som de dagar då bönerna är svåra att formulera. Låt inte Satan viska i ditt öra att Gud är långt borta från dig, de dagar då du har svårt att finna ord. Gud är alltid nära dig. Berätta för Gud precis som det är och som du känner dig: ”Gud, i dag är mitt liv så fullt av oro. Jag har svårt att samla tankarna. Kom och var mig nära. Håll dina armar omkring mig”. Eller: ”Käre Gud, jag vill så gärna be till dig, men jag kan inte finna orden. Hör de ord jag inte kan få fram. Hjälp mig förbi denna känsla. Ge du mig orden, så att jag kan be”.

B. ATT LYSSNA PÅ GUD

Bibeln är Guds skrivna ord. Ord från honom till dig! Läs Bibeln som Guds ord till dig. Det kan vara en hjälp att du under läsningen väljer ut de texter som talar speciellt till dig. Du kan t ex stryka under dem i din Bibel. Eller du kan ha ett kladdhäfte, där du skriver ned dem, ev. med en kommentar till, t ex varför den texten talade speciellt till dig. Din Bibel kommer dag för dag i ännu högre grad att bli din personliga Bibel. Och stunder då du längtar efter att höra Guds röst, men du kanske bara har en kort tid till förfogande, då kan du använda dig av dina utvalda texter i Bibeln.

Guds skrivna ord är hans mest direkta kommunikation till oss, och annan sann kommunikation från Gud stämmer överens med Bibeln. Gud kan också säga något till oss genom andra människor, t ex i predikningar, ord från en vän eller kanske det någon helt okänd människa säger till oss. Gud använder också naturen, musiken och andra saker som vi upplever, för att komma i kontakt med oss. Och han ger oss insikter och tankar i vårt eget sinne. Vi kan be Gud om att vi ska bli bättre och bättre på att höra hans röst i vårt dagliga liv.

C. ATT GÖRA SAKER TILLSAMMANS MED GUD

Gud är inte bara ordets Gud, han är handlingens Gud. Guds ord leder till handling. Jakob säger det så här: En tro som inte omsätts i handling är i verkligheten död. (Jak 1:17). För aposteln Paulus medförde hans nyfunna tro en stor förändring. Från att förfölja Guds församling så kämpade han nu för den. Det var tron som öppnade ögonen hos Paulus. Han blev förvandlad inifrån, och det avspeglade sig i hans liv. (Gal 1:13-24). Paulus berättar vad det är som förvandlar oss: Det är genom att vara ”i Jesus” – d v s helt överlåten till Jesus – som vi lägger bort vårt gamla liv och istället förnyas inifrån, med den rättfärdighet och den helighet som hör sanningen till. (Ef 4:21-24). ”Jag skall ge dem ett nytt hjärta och fylla dem med en ny ande. Jag skall ta bort stenhjärtat ur kroppen på dem och ge dem ett hjärta av kött, så att de följer mina bud och håller sig till mina stadgar och lever efter dem.” (Hes 11:9-20). Förändringen sker tillsammans med Gud, och kommer helt naturligt att kunna ses i vårt sätt att leva. Jesus säger att det kristna livet är som en växt på samma sätt som kornet växer från att vara ett litet frö till att så småningom bli ett fullmoget ax (Mark 4:26-29). Detta beror på att när vi är tillsammans med Jesus varje dag, så blir vi lika honom mer och mer. (2 Kor 3:18).

3. Dela med dig till andra

Det är trevligt och spännande att tala om det som betyder något för oss! Om jag berättar för andra hur Gud talade till mig i en viss situation, så blir jag också glad och tacksam över det. Om jag berättar hur Gud har lett mig och varit med mig tidigare så styrks också min egen tro på att han kommer att göra det även i framtiden. Jesus vill att vi ska berätta för andra om honom (Mark 5:19; Matt 28:18-20), och även i t ex Psaltaren uppmuntras vi att tänka på vad Gud har gjort för oss (Ps 77:12-13; 78:3-7).

Om du inte är så van att berätta, så börja med att tänka över vad du kan säga. Eller skriv ner det. Det kan vara helt enkla saker, t ex om du har läst en vers i Bibeln och skriver ner var den stod och att den talade till ditt hjärta och vad du önskar att dessa ord ska ge din vän.

Välj också att delta i en kristen gemenskap. Kom till en kyrka. Var själv engagerad i det som händer där. När du hör andra be i kyrkan, be då också själv i ditt hjärta. Välj att våga berätta om dina egna erfarenheter. Har du svårt med det, be då Gud att hjälpa dig.

4. Fokus: Vad Jesus har gjort för dig

Bibeln handlar från första till sista sidan om Guds kärlek till människorna. Tänk på detta helt personligt: Bibeln handlar om Guds kärlek till dig. Han vill rädda dig. Han vill ge dig sin styrka varje dag. Låt fokus i ditt kristenliv vara på Jesus och vad han vill göra för dig. Ju mera du fokuserar på honom och ju mindre på dig själv, desto starkare kommer din andliga grund att vara, för Jesus har vunnit segern! (Rom 8:37).

TILL SIST NÅGRA VERSER MED FOKUS PÅ JESUS, OCH VAD HAN VILL GÖRA FÖR DIG

”Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare” (Hebr 12:2).

”Men detta säger jag (Jesus) medan jag är i världen, för att de skall få min glädje helt och fullt.” (Joh 17:13).

”Allt förmår jag genom honom, som ger mig kraft”. (Fil 4:13).