Lyckligt hem

Lyckligt hem

6 min │ Varför skapade Gud Eva till Adam? Vad säger Bibeln om hur vi bäst hanterar nära relationer. Vad är hemligheten till lyckliga förhållanden.

Författare: Karen Holford

Berätta

Två skolkamrater väntade en morgon på skolbussen, med skolväskor slarvigt slängda över axlarna. Magda vände sig till Julia och frågade: ”Du kommer väl till festen ikväll? Det kommer att bli fantastiskt!”

Julia såg irriterad ut: ”Nej, mina föräldrar hörde om den – fråga mig inte var! Någon talade om för dem att hela skolan skulle komma, och de fick höra om ölen. Mamma säger att öl och pojkar inte går ihop.” Hon rullade med ögonen åt sin mammas regel.

”Mina föräldrar är inte riktigt så strikta. Men de har i och för sig aldrig någon aning om vad jag gör heller. Varför har dina alla dessa regler?”

Julia stannade till för att tänka efter en stund. ”Jag vet faktiskt inte. Ibland hatar jag dem, men sedan vet jag att de håller mig borta från trassel, och då älskar jag dem faktiskt. Jag skulle tro att det bara är därför att de älskar mig och vill att jag ska vara trygg.” Hon såg ner och funderade över insikten hon just hade fått.

De stod båda tysta en stund, och sedan sa Magda längtansfullt: ”Jag skulle önska att mina älskade mig så.” Orden kom nästan som en viskning, och Julia uppfattade dem knappt. Bussen bromsade in, avgaser spyddes och gruset knastrade på gångbanan. Julia tittade på Magda när hon klev på bussen och undrade varför hon aldrig insett hur lycklig hon var som hade föräldrar som brydde sig.763 

Tänk

Har du någonsin varit riktigt ensam? Gick du någonsin vilse som barn och tänkte att du aldrig mer skulle hitta dina föräldrar? Har du varit på en främmande plats där du inte känt någon, eller på ett kalas med alla dina vänner men fortfarande känt dig ensam? Har du någonsin varit på ett vackert ställe och velat dela med dig av din känsla av förundran, men det fanns ingen att tala med, och efteråt, hur du än försökte beskriva det kändes orden bara otillräckliga?

Gud visste att det inte var bra för oss att vara ensamma. Innan någonting i världen hade blivit fel, till och med på en fullkomlig plats, behövde människor varandra. Så Gud lät Adam falla i en djup sömn och formade kvinnan från mannens kött och ben, för att han inte skulle behöva vara ensam.764

Vi har samma ursprung och ändå på något sätt tillbringar vi våra liv med att försöka klura ut hur vi ska kunna nå den enhet Gud ursprungligen avsåg för oss. Samma sorts enhet som Fadern, sonen Jesus, och den heliga Anden har tillsammans.765

Gud instiftade äktenskapet. En man och en kvinna, tillsammans, som med tiden växer allt närmare och närmare varandra. Gud sa att mannen och kvinnan behöver lämna sina ursprungliga familjer för att bilda en ny tillsammans och bli ”ett”766 och växa till en egen familj.767

Guds ideella plan var att en man skulle gifta sig med en kvinna och deras barn skulle få växa upp i en lycklig och kärleksfull familj. I årtusenden har människor levt på det sättet, i nära samverkan tillsammans i samhällen, där var och en är en del av den utvidgade och stödjande familjen.

Att barnen får växa upp i en komplett familj är fortfarande den bästa planen. I Storbritannien uppskattar Family Matters Institute768 att familjesplittringen kostar den brittiska regeringen 15 miljarder pund per år i rättigheter och tjänster. Det är ungefär 11 pund i veckan per skattebetalare. Och där ingår inte kostnader som familjer betalar för skilsmässor, separata bostäder eller understöd till barnen. Utöver det finns det en omätlig emotionell kostnad, inklusive depression, ökad sjukdom, studiesvårigheter, ökad risk för missbruk av droger och antisocialt beteende. Idealet för barnen är att ha starka förebilder när de växer upp.

När vi lever med andra människor måste vi beakta deras behov lika mycket som våra egna. Vi lär oss att leva med våra individuella olikheter och ser dem som tillgångar snarare än problem. Vi måste arbeta oss igenom konflikter och stötta varandra genom de smärtsamma och utmanande delarna av våra liv.

Att leva tillsammans i en familjeenhet kan hjälpa oss att växa och utvecklas personligen och bidra till att vi blir bättre människor. Gud gav oss äktenskapet och familjen och samhället eftersom han vill det bästa för oss. Han vill att vi ska uppleva vad det betyder att leva ett kärleksfullt liv med honom och med varandra.769

Att leva tillsammans i en familjeenhet kan hjälpa oss att växa och utvecklas personligen och bidra till att vi blir bättre människor.

”Men”, säger du, ”jag vill ha roligt! Jag vill göra mina egna saker. Livet vore enklare om jag inte behövde tänka på andras behov. Det här är inte lätt. Jag skulle hellre vilja lämna ett förhållande än uppleva smärta eller lära mig att förlåta.”

Scott Haltzmann,770 psykiater och rådgivare, ville upptäcka hemligheten med lyckliga förhållanden. Han skapade en webbsida, www.secretsofmarriedmen.com, och inbjöd män och kvinnor att svara på hans frågor om vad som åstadkom lyckliga förhållanden. Den samlade kunskapen utgjorde grunden för hans bok The Secrets of Happily Married Men.

Hans hemlighet med lyckliga förhållanden var förmågan att sätta den andra personen först, lyssna på hans eller hennes erfarenheter och tankar, att finnas där för honom eller henne, att upptäcka saker och ting som gör den andra lycklig och sedan göra dem. Inget speciellt svårt att förstå men definitivt en del upp och nervänd visdom i vår kultur som präglas av mantrat ”jag först”. Att prioritera våra egna önskningar är inte vägen till lycka som vi tror, och vår själviskhet skadar och åsidosätter dem vi säger oss älska.

Jesus visste detta när han sammanfattade den gyllene regeln för livet. ”Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett av samma slag: Du skall älska din nästa som dig själv.”771

Vad betyder ”kärlek” för dig? ”Jag älskar choklad!” ”Jag älskar dina jeans!” Men vad betyder det att älska varandra som människor? Vad betyder det att vara älskad? Om du känner någon som älskar dig, vad skulle du vilja att den personen gör eller säger för att uttrycka det?

Ett välkänt kapitel i Bibeln772 beskriver kärlek, inte som känsla utan som handlingar och val vi gör i våra dagliga möten. Kärleken är tålmodig, god, artig och respektfull, osjälvisk, förlåtande, tror det bästa om andra och beskyddar, är lojal, uthållig, hoppfull och upphör aldrig. Det låter nästan omöjligt! Hur kan någon älska så hela tiden?

Finns det en hemlighet för hur man älskar andra? Håll dig själv fylld av kärlek hela tiden. Jesus visste detta när han sa att vi skulle älska Gud innan vi kan älska varandra.773 När vi brinner för Gud och är medvetna om hans generösa och förlåtande kärlek har vi bättre förutsättningar för att älska andra.774 Det är intressant att ju mer vi älskar andra desto mer får vi tillbaka.775 Men när vi inte får kärlek av andra, finns Guds kärlek ändå där hela tiden, närhelst vi behöver den.776

Gud arbetar med oss för att förändra våra relationer.777 Vi kan se på våra äkta makar med Guds ögon och undra hur han skulle vilja att vi visar dem vad hans kärlek handlar om. Gud hjälper oss att acceptera våra barn när de begår misstag i stället för att kritisera dem.778 Vi kan stödja våra vänner som brottas med utmaningar779 och trösta andra när vi ser att någon är ledsen.780

Såsom ett hus byggs med tegelsten på tegelsten så växer ett hem, ett äktenskap, en förälder-barn-relation, en vänskap och ett samhälle genom individuella kärleksfulla handlingar. Vet du inte var du ska börja? Försök göra en sak varje dag för att visa din kärlek, oavsett om du känner för det eller inte.

Livet är rörigt. Relationer är komplicerade. Men därmed är inte sista ordet sagt om hur man kommer vidare.

Det finns en berättelse i Bibeln781 om ett perfekt bröllop , det vill säga perfekt tills vinet tog slut under bröllopsmiddagen. Familjen var generad, bröllopet höll på att bli ett fiasko, och ingen skulle komma att glömma den dagen då förfriskningarna tog slut. Jesus var en gäst i mängden, hörde paniken och bestämde sig för att hjälpa till. Han bad tjänarna att fylla några kärl med vatten, sedan fylla krusen och servera gästerna. Vattnet hade förvandlats till det godaste vin de någonsin smakat. Jesus hade förvandlat vanligt vatten till något fantastiskt!

Gud gör fortfarande fantastiska saker för familjer. Han tar vanligt vatten som vi ger honom – våra relationer som är befläckade med konflikter, otrohet, smärtsamma minnen och missriktade prioriteringar – och förvandlar oss. Så som tjänarna som handlade i tro och fyllde vattenkärlen och sedan hällde i krusen behöver vi ibland leva i våra förhållanden som om kärlekens mirakel redan hade ägt rum.

Tänk på människor som betyder något för dig. Varje förhållande har utrymme för tillväxt, och varje relation kan främjas av en förvandling genom Guds kärlek. Du kan ge dem alla till Gud och vara en del av skeendet när han förvandlar dig och dina relationer genom sin kärlek, dag efter dag. 

Överväg

Hur skiljer sig Guds råd för lyckliga äktenskap och familjer från dina tidigare erfarenheter? Vilka ändringar kan du göra i ditt dagliga liv för att utveckla starkare relationer?

Fotnoter:
763. En berättelse av Sarah K. Asaftei.
764. 1 Mosebok 2:21–24.
765. Johannes 17:22–23.
766. 1 Mosebok 2:24.
767. 1 Mosebok 1:28.
768. ’The Cost of Family Breakdown’. Rapport tillgänglig från: The Family Matters Institute, The Park, Moggerhanger, Bedford MK4 3RW. www.familymatters.org.uk.
769. 1 Johannesbrevet 4:11, 12.
770. Scott Haltzmann: The Secrets of Happily Married Men (Jossey-Bass, 2006).
771. Matteus 22:37–39.
772. 1 Korinthierbrevet 13:4–8.
773. Matteus 22:37.
774. Psalm 103:3–13.
775. Ordspråksboken 11:25.
776. 1 Johannesbrevet 4:7, 11, 12, 16, 19.
777. 1 Johannesbrevet 4:12.
778. Romarbrevet 15:7.
779. Galaterbrevet 6:2.
780. 2 Korinthierbrevet 1:3, 4.
781. Johannes 2:1–11.