Konungens återkomst

Konungens återkomst

7 min │ Vad säger Bibeln om Jesus återkomst?

Författare: Walder Hartmann

MÖT HONOM ”LIVE” OCH I 4 DIMENSIONER

I september 2004 fångade följande notis på Internet uppmärksamheten hos alla beundrare av Tolkiens: Sagan om Ringen: ”Den 14 december kommer en fortsättning av Sagan om Ringen ut – Konungens återkomst, men bara på DVD”. Ett par dagar efter detta datum i december hette det: ”Glada butiksägare upplevde i fredags en verklig storm av inköpslystna kunder, som ville köpa Ringens fortsättning – Konungens återkomst – på specialutgåvan på video... Butikerna sålde två i minuten, vilket är en fördubbling av rekordet hittills.”

`Konungens återkomst ́ var den länge efterlängtade kulmen på filmmatiseringen av romantrilogin: `Sagan om Ringen ́ – som R. Tolkien gav ut 1954/55. Tolkien har själv fått nästan kultstatus och filmerna har setts av miljoner – bara överträffat av The Passion of Christ. De som bara sett de första två filmerna i trilogin hade saknat något. De hade upplevt något ofullbordat – och hade ingen riktig rast eller ro innan de också fått se den tredje filmen. Men de visste att den skulle komma, för det hade regissören Peter Jackson själv lovat.

Även om Tolkiens verk är fyllt av spänning och i någon grad skildrar människans existentiella erfarenheter: kampen mellan gott och ont, överträffas det megastort av den verkliga världen, där i alla fall miljoner kristna genom århundraden har väntat på, att Guds återlösningsplan för en värld som har fallit i den ondes våld skall nå sin kulmen, när Herrarnas Herre vänder tillbaka och återintar sin plats som kung och rättmätig härskare i Guds rike. Redan under profeten Mikas tid utlovades det att ”Herren skall vara deras konung på Sions berg, nu och för evigt. Du herdetorn, du Sions kulle, den makt du en gång hade skall komma tillbaka till dig, kungaväldet skall återvända till Jerusalem”. (Mika 4:7-8)

Detta hade ännu inte gått i uppfyllelse, då Kristus kom till denna jord första gången. Hans död senare lade grunden till att det kan ske, men Satan har fortfarande världen i sin makt. Jorden är fortfarande fylld av våld – och om inte Gud hade lovat att gripa in, skulle människorna gå förlorade, för vi håller långsamt på att ödelägga varandra och den jord, där allting en gång var så gott.

Men konungen vänder tillbaka! Han lovade det själv strax innan sin himmelsfärd: ”Känn ingen oro. Tro på Gud, och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så skall jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni skall vara där jag är.” (Joh 14:1-3). Han kommer som kulmen på det som så länge varit på gång. Han kommer ”live”!

När Kristus kommer, skall ingen tvivla på det. Hans lärjungar var närvarande vid hans himmelsfärd – live – och på samma sätt kommer han att vända tillbaka. Historikern Lukas säger: ”När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp i höjden, och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder bredvid dem. Galiléer ́, sa de varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen skall komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen ́” (Apg 1:9-11).

Bibeln är fylld av löften om att Jesus ska komma tillbaka – synligt och verkligt. Johannes lovar också att varenda människa, som lever vid den tiden ska se honom: ”Se, han kommer med molnen, och varje öga skall se honom, också de som har genomborrat honom, och alla jordens stammar skall brista ut i klagan för hans skull. Ja, Amen.” (Upp 1:7) Det kommer inte att behövas några visa män från österns länder för att visa vägen. Inga herdar ska gå i förväg. Inga nyhetsreportrar. Människorna på jorden kommer själva att se honom – några kommer att glädja sig, för de har längtat efter honom, andra kommer att helst vilja krypa in i ett musselskal och gömma sig, för de har låtit sig överbevisas om att Gud är död, och att framtiden är avlyst. Inte heller detta kommer som någon överraskning, för Jesus talade ju själv om det: ”Därför måste också ni vara beredda, ty när ni minst väntar det, då kommer Människosonen.” (Matt 24:44)

KAN VI NU VARA SÄKRA PÅ DET?

”Människa! Vad är det för ett talesätt ni har i Israel: Tiden går och inga syner slår in. Säg till dem: Så säger Herren Gud: Jag skall göra slut på det talesättet. Det skall aldrig mer brukas i Israel. Säg i stället till dem: Tiden är inne och alla syner blir verklighet.” (Hes 12:22, 23)

Massor av människor levde och dog medan de väntade på Herrens första ankomst. Miljoner människor har lagts till vila medan de har väntat på Herrens återkomst, men han har ännu inte kommit tillbaka. För den första gruppen blev löftet uppfyllt. Plötsligt en dag föddes ett litet barn i Betlehem. Ingen mindre än den Gud som blåste in liv i Adams näsborrar hade nu själv blivit människa och fötts som en vanlig baby. Inte desto mindre var han Herren. Det var bara så få som trodde på det. Bland dessa var några herdar och vise män. Universums kung hade fötts efter att de väntat på honom i 1500 år.

Kan du föreställa dig deras begeistring, dessa människor som trodde att han var Messias? Men lika stor blev frustrationen och bestörtningen då han som vuxen blev korsfäst. De gick hem med krossade förhoppningar. Även om det inte gick så många timmar förrän han blev levande igen, var det svårt för dem efter uppståndelsen att väcka hoppet till liv igen. I 40 dagar fick de träffa honom och njuta av hans närvaro. Sedan togs han bort. De ansträngde sig säkert för att följa honom med blicken, medan han försvann in i himlen. Men då stod där plötsligt två änglar hos dem med denna sista hälsning: ”Denne Jesus .... skall komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen.”

Återigen finns det tvivel på detta löfte. Kan vi vara säkra på att han kommer? Nästan 2000 år har gått. Ju längre tiden går, desto närmare kommer vi tidpunkten för profetians uppfyllelse.

NÄR KOMMER HAN?

Då jag var ung ställde jag denna fråga till min mamma. ”Han kommer innan du är färdig med din utbildning!” löd svaret. Sedan dess har jag mött samma fråga många, många gånger – och även om jag inte kan ge samma svar som min mor gjorde, tvivlar jag inte på att de sociala, politiska och ekonomiska händelserna nu är så våldsamma att det snart måste kulminera med Kristus återkomst. Samtidigt är det uppmuntrande att se hur tusentals i den tredje världen tar emot evangeliet om Kristus och gläder sig över att han snart kommer för att uppfylla Guds ursprungliga plan.

Jesus berättade en gång för sina lärjungar vad de kunde förvänta sig i framtiden – och så tillfogade han: ”När allt detta börjar, så räta på er och lyft era huvuden, ty er befrielse närmar sig.” (Luk 21:28). Jag påminns om detta varje gång jag öppnar en dagstidning eller ser ett nyhetsprogram på TV. Konungen är på väg! Ses vi då?

När jag funderar på storheten och visdomen i Guds plan, måste jag göra som Paulus skriver efter att ha berättat om den plan som kulminerar med att Konungen återkommer: ”Därför vill jag falla på knä för Fadern, efter vilken allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn” (Ef 3:14). Denna plan, som Gud i tidernas morgon lade (Ef 3:11), har nu genomförts med Jesus Kristus. ”Genom honom och med den tillförsikt vi hämtar ur tron på honom kan vi frimodigt nalkas Gud... så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap, tills hela Guds fullhet uppfyller er”. (Ef 3:12, 18-19)

”Vad jag nu säger er är ett mysterium: vi skall inte alla dö, men vi skall alla förvandlas och få nya kroppar, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty den kommer att ljuda, och då uppstår de döda i oförgänglig gestalt, och vi förvandlas. (1 Kor 15:51-52) När Jesus kommer tillbaka, sker något iögonenfallande med alla de rättfärdiga. Stilla men snabbt blir odödlighetens kappa lagd över de frälstas dödsmärkta kroppar.

Även när vi har det som bäst är vi präglade av sjukdom och förfall medan vi är här på jorden. Paulus beskrev sin egen upplevelse av detta genom att säga: ”Medan vi är här ropar vi av längtan efter att få ikläda oss vår himmelska boning. Ty har vi väl klätt oss i den skall vi inte stå där nakna.” (2 Kor 5:2-3) Vi har varit bundna vid vad man kan kalla en kokong av skröplighet och svaghet, men plötsligt upplever vi att vi har en evig och fullkomlig hälsa.

Konungen kommer tillbaka för att han älskar dig. Hans kärlek omfattar alla (bredden), varar från evighet till evighet (längden), räcker hela vägen från himmelen ner till jorden (höjden), och gömmer alla dina fel och brister på havets botten (djupet). Han vill att där han är där ska också vi vara. Han sade till oss genom Johannes: ”Ja, jag kommer snart!” Kan vi då göra annat än utbrista: ”Amen! Kom Herre Jesus!” (Upp 22:20)