Fri från synd

Fri från synd

9 min │ Hur blir man fri från synd? Hur blir man bästa vän med Jesus?

Författare: Line Nielsen

FRÄLST FRÅN

En ängel sade följande till Josef, Marias man: ”Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder.” (Matt 1:21). Frälst – från – synd. Detta var orden om Frälsaren. Ordet, som genom Jesus blev omsatt i handling. Bibeln berättar att ordet genom Jesus blev kött (Joh 1:14). Jesus visade i hela sitt liv vad dessa ord betydde i praktiken, så att också vi skulle förstå frigörelsen från synden på ett praktiskt och verkligt sätt i våra liv.

EN KVINNA BLIR FRI FRÅN SIN SYND

En kvinna grips mitt under ett äktenskapsbrott. De skriftlärde och fariséerna släpar henne fram till Jesus. Enligt lagen skall hon stenas, och hennes väktare önskar att Jesus ska avkunna domen. Sätt dig i kvinnans ställe. Det är verkligen pinsamt. Du skäms. Det är sant att du har uppfört dig förfärligt. Du vet det. Du är full av skuld. Men sedan Jesus tagit sig an fariséerna vänder han sig till dig: ”Var det ingen som dömde dig?” Och till din egen överraskning svarar du: ”Nej ingen!” Men ändå vet du att det faktiskt finns orsak till att döma dig. Men nu säger Jesus till dig: ”Inte heller jag dömer dig.” Jesus ord har en helt annan auktoritet än något annat du tidigare hört. I samma ögonblick som han säger det, vet du att du inte är fördömd. Skulden är borta. Du förtjänade att ha ett dåligt samvete hela dagen, ja, för resten av ditt liv. Men Jesus säger till dig att det behöver du inte ha längre. Han dömer dig nämligen inte. Han förlåter dig. Han stryker ett streck över det som skett. Det är borta. 

Jesus säger ytterligare en sak – och det är lika viktigt: ”Gå och synda inte mer.” Tänk vad kvinnan måste ha jublat av glädje. Här låg vissheten om att livet kunde bli annorlunda. Hon kunde leva ett annat slags liv. Hon behövde inte fortsätta med samma orena handlingar om och om igen. Föreställ dig om Jesus istället skulle ha sagt: ”Gå och se hur det går. Om det blir för många synder som tynger dig, så kom tillbaka”. På så sätt skulle han ha sänt henne tillbaka in i samma livsstil. En oändlig kretsgång. Men det sade inte Jesus – för Jesus skulle ”frälsa sitt folk från deras synder”. (Joh 8:1-11, Matt 1:21). Kvinnan blev både frälst från sin skuld och frigjord från sin synd, så hon kunde börja leva ett nytt liv.

EN MAN BLIR FRI FRÅN SIN SYND

En lam man blev buren fram till Jesus. Inte genom den normala vägen in i huset utan ner genom taket, som hans vänner först hade gjort ett hål i. Jesus såg deras tro. Jesus visste vad som fanns inom den här mannen och vilka behov han hade. (Joh 2:25 ). Jesus säger till mannen: ”Mitt barn, dina synder är förlåtna”. Detta gjorde de skriftlärde mycket förargade. Vi kanske inte blir förargade, men istället tvivlar vi kanske ibland på om Jesus också nu förlåter oss – även om han har sagt det – eftersom vi kanske inte genast känner någon förändring inom oss. Efter dessa ord frågar Jesus, och sätter stor kraft bakom sina ord: ”Vad är lättast att säga till den lame: `Dina synder förlåtas dig´, eller att säga: `Res dig upp och ta din bädd och gå?´” 

Förlåtelsen, ja, det är sant den kunde man inte se. Det var lätt att säga ”dina synder är förlåtna”. Men att be den lame att ställa sig upp och gå! Ja, detta kunde ju lätt avslöjas om den som sade det var pålitlig eller en lögnare. Jesus för nu samman dessa två saker och säger: ”För att ni skall veta att Människosonen har makt att förlåta synder här på jorden, säger jag dig”, och så vände han sig till den lame: ”Stig upp, ta din bädd och gå hem!” Och mannen steg upp och gick! Det är ju omöjligt! En lam man som kan gå! OK – Jesus gör det omöjliga! Ingenting är nämligen omöjligt för honom. När han kan bota en lam man, så kan han också förlåta din synd. Ta bort den, göra dig fri från den! (Mark 2:1-12; Luk 1:37).

VAD ÄR SYND?

Den lame mannen visste att han hade syndat. Han kände ett behov av att få förlåtelse och tog därför emot förlåtelsen. Vet vi alltid när vi har syndat? Svaret är nej. Det vet vi inte alltid. Men Jesus har sänt den Helige Ande till oss, för att han ska lära oss vad som är rätt och vad som är fel. (Joh 16:8). Och vi har verkligen behov av hjälp. Satan vill nämligen försöka lura oss, så att något som egentligen är fel inte ser så fel ut – det kan till och med se rätt ut. Han har gjort det ända från början, då han lurade Eva och frestade henne till att ta av den förbjudna frukten i Edens trädgård. (1 Mos 3:1-7) 

Jesus säger att synd är när vi inte tror på honom. (Joh 6:10). Synd är lagbrott, och Jesus kom för att uppfylla lagen. (1 Joh 3:4; Matt 5:17). Det är Bibeln som berättar för oss vad som är rätt och fel. I Psaltaren står det så poetiskt: ”Ditt ord är en lykta för min fot, och ett ljus på min stig.” och ”Vad du har sagt bevarar jag i mitt hjärta, så att jag aldrig syndar mot dig.”(Ps 119:105, 11). Jesus använde själv ordet, då han blev frestad av Satan: ”Det står skrivet: Människan skall inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun.” (Matt 4:4). 

Då Eva syndade, började det hela med att hon tvivlade på Guds ord. Ormen sa till henne: ”Har Gud verkligen sagt ….” och Eva började fundera över om det var så Gud hade sagt. Då ormen så började motsätta sig vad Gud hade sagt – växte Evas tvivel på om det som Gud hade sagt verkligen var sant. Eva valde att följa ormens förslag istället för att följa vad Gud hade sagt. Konsekvensen blev att Eva blev skild från sin nära och direkta förbindelse med Gud. Synden skiljer oss från Gud – därför är synden så förfärlig. (1 Mos 3:1-6; Jes 59:2).

ÖNSKAN ATT SYNDA

Satan valde själv att bli skild från Gud. Han önskade sig nämligen herraväldet över universum. Han ville inte erkänna Gud som skapare och herre. Han ville själv vara Gud. ”Det var du som sade till dig själv: Upp till himlen skall jag stiga. Ovan Guds stjärnor skall jag resa min tron och ta säte på gudaberget längst uppe i norr. Jag skall stiga upp ovan molnen. Jag skall bli som den Högste.” – ”Din skönhet gjorde dig högmodig, och du förödde din vishet och storhet”. (Jes 14:13-14; Hes 28:17). 

Satan ville synda. Stanna upp ett tag inför dessa ord: Satan ville synda. Känner du igen det för egen del? Upplever du att du själv vill bestämma över ett och annat i ditt liv? Kanske känner du också en frustration över det: ”Jag vill vara en kristen, jag önskar överlämna allt till Gud – men det här, det tycker jag inte att Gud ska blanda sig i, det här vill jag bestämma själv!” Det finns en konflikt mellan att veta vad jag borde göra och att jag inte har lust att göra det jag borde! Här behöver jag Guds hjälp till att frigöra mig från min lust till att göra det som är fel. 

För det första handlar det om tilliten till Gud. Önskar Gud verkligen ett liv för mig som inte är bra och gott? Vill Gud verkligen ta bort något från mig som skulle vara till mitt bästa? Nej, det vill Gud inte. Gud önskar det bästa för mig – och jag måste lita på Gud, och ge honom tillåtelse att leda mig till det bästa. (Ef 3:20; Jer 29:11). För det andra, vill Gud verkligen att jag hela mitt liv ska känna lust att göra en sak, men känna mig förpliktigad att göra något annat? Det skulle ju vara ett hemskt hårt liv, att jag gång på gång kommer att misslyckas och falla, när lusten blir för stark. Nej, det önskar Gud inte. Gud vill befria mig från min lust att göra det som är fel. Redan till Adam och Eva gav Gud ett löfte om detta. Gud sade: ”Jag ska sätta fiendskap mellan dig (ormen) och kvinnan”. Även om Adam och Eva hade valt att följa ormens förslag, så satte Gud fiendskap mellan människorna och ormen. Det skulle vara möjligt för människan att välja annorlunda. I Hesekiels bok berättas det att vårt gamla hjärta tas bort och vi får ett helt nytt hjärta om vi följer Guds bud – av hjärtat! Och David säger: ”Gärna gör jag din vilja, min Gud, jag har din lag i mitt hjärta.” (1 Mos 3:15; Hes 11:19-20; Ps 40:9). Vi skall inte gå och kämpa hela livet med lusten att göra det som är fel – Gud förändrar även vår lust – inifrån.

FRIGÖRELSEN FRÅN SYND

Jesus berättar om friheten från synd: ”Ni skall lära känna sanningen, och sanningen skall göra er fria” och ”Sannerligen säger jag er: var och en som syndar är slav under synden. Slaven stannar inte i huset för alltid, men sonen stannar för alltid. Om nu Sonen befriar er blir ni verkligen fria.” (Joh 8:32, 34-36). Varför gör sanningen oss fria? Jo, därför att ordet – eller sanningen – ger oss en grund, så att vi vet vad Jesus står för och vad han vill göra för oss. Jesus är oss nära genom sitt ord. Vad vill det då säga att vara syndens träl? Det första såg vi här ovanför: Synden kan vara så tilltalande att vi faktiskt har lust att göra det som är fel. Men synden är starkare än det.

Paulus säger: ”Jag vet att det inte bor något gott i mig, det vill säga i min köttsliga natur. Viljan finns hos mig, men inte förmågan att göra det som är gott. Det goda som jag vill, det gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag”. (Rom 7:18-19). Detta är frustrerande: Jag har inte ens lust att göra det som är fel – men ändå så gör jag det! Här finns det verkligen behov av att bli fri. Paulus beskriver två möjligheter. Antingen är man slav under synden – och synden är en gruvlig herre! Eller så är man slav under rättfärdigheten – och då blir man faktiskt fri, som Jesus sade. Man blir tjänare åt en annan – rättfärdigheten (Rom 6:12-23). Detta är ett stort och fantastiskt mirakel: Du är slav – och samtidigt är du den friaste människa som man kan föreställa sig. Genom att vara tillsammans med Jesus, kan du hela tiden vara fri. Fri från skuld och skam, fri till att leva det goda livet! Det är den frigörelsen som Jesus önskar ge dig. Frigörelse inifrån. Frigörelsen som fyller ditt liv med glädje och frid. En frigörelse så att du gör det goda helt naturligt – att du är slav under rättfärdigheten.

STARTPUNKTEN

Frigörelsen börjar med att Jesus kallar dig. Gud kallade på Adam och Eva i Edens trädgård, då de hade syndat, och han berättade för dem om räddningsplanen. (1 Mos 3:8-9, 15) Jesus sade om sig själv: ”Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare.” (Matt 9:13). Paulus berättar att vi ännu var svaga och gudlösa, när Kristus dog för oss.(Rom 5:6). Jesus älskar oss (Upp 1:5) och Jesus tog sig tid att leta efter det enda fåret som hade sprungit bort, med stor glädje i himlen som följd när fåret blev återfunnet. (Luk 15:1-7)

Det är den Jesus, som möter dig idag. Han kallar på dig. Han vill ta upp dig på sina axlar, precis som det borttappade fåret, och bära dig hem. Han förlåter dig. Han vill vara med dig i ditt liv, hjälpa dig, lyfta upp dig när du känner dig nere, ge dig visdom och insikt – allt detta som gör att du ska känna dig verkligt fri!

BÄSTA VÄN MED JESUS

Hur blir nu detta en praktisk verklighet i ditt liv? Svaret är enkelt: Ge Jesus platsen som din bästa vän. Använd tid med Bibeln, be till Jesus, gå i kyrkan, hitta någon att läsa Bibeln tillsammans med, möt Jesus i naturen, gör honom delaktig i ditt dagliga liv, berätta för honom om glada och sorgliga saker som händer i ditt liv. Ju mera du lär känna honom, desto mera kommer din tillit till honom att växa naturligt. Välj att tro på Jesus, låt ditt motto vara: ”Jesus har sagt det!” Lita på hans ord. När Jesus säger att du har fått förlåtelse – så tro på det, oavsett vad du själv känner. Frestar Satan dig till att ändå känna skuld, så använd Jesus egen metod: ”Det står skrivet att jag har fått förlåtelse. Alltså är jag förlåten – oavsett vad jag känner – för Jesus har sagt det!” Be konkret Jesus om att detta ska bli en praktisk verklighet i ditt liv: Att den helige Anden ska få visa dig vad som skiljer dig från Gud. Att Jesus ska förändra ditt hjärta, så att du inte lockas av synden.