Tankar om tro

Lyssna till podden där olika personer delar med sig av sina tankar kring Bibeln och tro.

Tankar om tro_kategoribild

12 april 2024

Mer än en slav

Aposteln Paulus brev präglas av tanken om att Jesus frälsande död på korset har gett oss en ny identitet i Kristus. I brevet till församlingsedaren Filemon tar sig denna tanke ett praktiskt uttryck, när Paulus medlar till förmån för den från Filemon förrymda slav, Onesimos, som befinner sig hos honom. Paulus uttrycker den kärlek och omsorg han känner för Onesimos, och hävdar att det är det är Filemons plikt att välkomna denna slav som om han vore Paulus själv. Hur kan denna berättelse utmana dig och mig i hur vi betraktar och behandlar människor omkring oss?

Visa detaljer för avsnitt

Spellista

 1. 12 april 2024

  Mer än en slav

  Aposteln Paulus brev präglas av tanken om att Jesus frälsande död på korset har gett oss en ny identitet i Kristus. I brevet till församlingsedaren Filemon tar sig denna tanke ett praktiskt uttryck, när Paulus medlar till förmån för den från Filemon förrymda slav, Onesimos, som befinner sig hos honom. Paulus uttrycker den kärlek och omsorg han känner för Onesimos, och hävdar att det är det är Filemons plikt att välkomna denna slav som om han vore Paulus själv. Hur kan denna berättelse utmana dig och mig i hur vi betraktar och behandlar människor omkring oss?

 2. 12 april 2024

  Värdet på skatten

  En galen berättelse om vad Jesus tycker är värdefullt.

 3. 12 april 2024

  En hunger som aldrig mättas

  Hunger och svält verkar vara ständigt förekommande problem i den mänskliga historien. När resurserna verkar vara begränsade kan den vara lätt för oss att styras av våra begär, och försöka säkerställa vårt eget välstånd. Faraos och Josefs sätt att lösa hungersnöden i Egypten innebar också att Farao lyckades lägga beslag på otroliga mängder land, boskap och mänsklig arbetskraft. Guds lösning på Israeliternas hunger i öknen många år senare var däremot en annan – mat från himlen, utan att kräva någonting i gengäld. Dessutom ville han förhindra människans begär, genom att göra det omöjligt för dem att samla på sig manna. Hur kan vi uppmärksamma och motverka begärets hunger i vår tid?

 4. 12 april 2024

  Julevangeliet enligt Josef

  Matteus skriver om Jesu födelse på ett annat sätt än Lukas. Hos Matteus är det Josef som är i centrum som en avgörande gestalt när Gud valde att sända sin son till människor i en babys gestalt. Men vad för en slags människa var Josef? Det skall vi se på i denna betraktelse som har en annan vinkel än det vi oftast hör i julens berättelse.

 5. 12 april 2024

  Ägnar du dig åt andligt självbedrägeri?

  Vi människor vill gärna tro att vi har allt under kontroll. Som en försvarsmekanism kan vi tendera att blunda för våra egna brister. Men detta självbedrägeri kan försätta oss i ett tillstånd av andlig exil – vi befinner oss i en slags ödemark där vi upplever en frånvaro av Gud eftersom vi inte tillåtit honom att komma in och verka i vårat inre. De goda nyheterna till församlingen i Laodikea är Gud aktivt söker efter att få ha gemenskap med oss igen – och förvandla vår blindhet och fattigdom till andlig klarsyn och rikedom!

 6. 12 april 2024

  Förändring i Joppe

  Några tankar om vårt dubbla uppdrag i livet.

 7. 12 april 2024

  Nobelpristagarnas resa

  En modern version av de vise från Österlandet som kommer till Jesusbarnet.

 8. 12 april 2024

  Är du upplyst?

  Hur kommer det sig att människor reagerar så olika när de hör de goda nyheterna om Jesus Kristus? Beror det på att Jesus paketerat in sitt budskap på ett sådant sätt som gör det omöjligt för vissa människor att förstå? Utifrån liknelsen om sådden och liknelsen om lampan i Markusevangeliet 4 tittar vi närmare vad det innebär att vara en ”upplyst kristen” och hur det skiljer från exklusiva grupper, t.ex. Jesu samtida romerska mysteriekulter. Nyckelordet är Jesu inbjudan att ”lyssna”.

 9. 12 april 2024

  Världens viktigaste hål

  Vad betyder det att ha en stark, stabil och hälsosam tro.? Vi ser närmare på lärjungen Tomas.

 10. 12 april 2024

  Han kommer, men får han stanna?

  Är vårt möte med Jesus Kristus en förbigående tillfällighet eller är et ett möte som förändrar vår tillvaro totalt?

 11. 12 april 2024

  Löftesbågen

  Tankar om vad varje färg i regnbågen kan berätta om Gud även för oss idag.

 12. 12 april 2024

  Hem till hem - Del 4

  Hem till hem handlar om att vi ber Gud att visa oss ett hem som vi kan tjäna eller finnas för.

 13. 12 april 2024

  Världens ljus

  Vad menar Jesus när han säger att man ska vara världens ljus?

 14. 12 april 2024

  Hem till hem - Del 3

  Hem till hem handlar om att vi ber Gud att visa oss ett hem som vi kan tjäna eller finnas för.

 15. 12 april 2024

  Bud #3 Missbruka inte Guds namn

  Vad betyder budet om att vi inte skall missbruka Guds namn? Svaret är kanske rätt självklart, men ändå överraskande att vi sällan reflekterar över det.

 16. 12 april 2024

  Hem till hem - Del 2

  Hem till hem handlar om att vi ber Gud att visa oss ett hem som vi kan tjäna eller finnas för.

 17. 12 april 2024

  Bud #2 Inga avbilder - Om att låta Gud vara Gud

  Vad betyder budet mot avbilder? Vad är en avbild och hur håller vi det här budet?

 18. 12 april 2024

  Hem till hem - Del 1

  Hem till hem handlar om att vi ber Gud att visa oss ett hem som vi kan tjäna eller finnas för.

 19. 12 april 2024

  Avgörandets ögonblick

  I Johannesevangeliets tolfte kapitel möter vi centrala personer i veckan som leder fram till korset. När den inleds befinner sig dessa olika människor i det stora valet mellan tro och vantro. Även Jesus själv står inför ett val. Vilket är ditt val?

 20. 12 april 2024

  Varför följa Jesus

  Anton Torstensson. Olika personer som Jesus möte hade olika anledningar att träffa honom. Vi ser närmare på några av dessa.

 21. 12 april 2024

  Bud #1 Inga andra gudar - Hur svårt kan det vara

  Vad betyder det första budet? Kanske det är en utmaning också i vår tid.

 22. 12 april 2024

  Jesus visar sin härlighet –vid rensningen av templet

  Frågan är: Blir Gud arg? Bakom den starka händelsen visar Jesus vem han är-men också hans kärlek till de allra minsta, de som bara blir fösta undan av kommersen på tempelgården: Kvinnorna, barnen, de nya troende.

 23. 12 april 2024

  Här eller där

  Det händer bara saker på andra ställen och för andra människor. Eller är det så enkelt?

 24. 12 april 2024

  Budorden och vår Gudsrelation

  Budorden ges till ett befriat folk, så vi kan veta att lagen inte räddar. Men vad är buden till för då?

 25. 12 april 2024

  Altartavlan i Gent

  ”Brann inte våra hjärtan i oss?” De sorgtyngda vandrarna på väg hem till Emmaus får öppnade ögon.

 26. 12 april 2024

  En stor tro eller en tro på någon som är stor!

  Vad innebär det att ha en tro som kan förflytta berg? Vad menar Jesus när han utmanar oss att ha en tro stor som ett senapskorn?

 27. 12 april 2024

  Jesus visar sin härlighet –vid bröllopet i Kana

  Jesus börjar sin verksamhet med att besöka ett bröllop i Kana. Han vill förhöja glädjen för brudparet men också för att hans lärjungar skall stärkas i sin tro på honom. De har ju inte känt honom särskilt väl ännu.

 28. 12 april 2024

  Psalm 44

  Vi går igenom olika faser i livet. Psalm 44 kan vara till hjälp att navigera olika perioder av tro och tvivel.

 29. 12 april 2024

  Var är din bror?

  Gud vill inte att du ska skada din nästa. Men OM du gör det har du ett ansvar att reparera skadan.

 30. 12 april 2024

  Jesus möter en marginaliserad människa - Sackaios

  Sackaios – hur kunde han, den förmögne tullaren, hamna utanför gemenskap?

 31. 12 april 2024

  Ett oväntat möte med ett väntat resultat

  Ibland kan något som först verkar vara något oväntat vändas till det som vi egentligen önskade skulle hända. Se bara historien om Filipus och den etiopiske hovmannen.

 32. 12 april 2024

  Var är du?

  Är du där Gud vill du ska vara? Gud vill att du ska komma ut från ditt gömställe.

 33. 12 april 2024

  Jesus möter en marginaliserad människa - Martha

  Marias syster - var hon inte missförstådd?

 34. 12 april 2024

  Den dyrbara pärlan

  När det gäller det som betyder något i livet får vi inte nöja oss med grus när det finns dyrbara pärlor om vi verkligen söker.

 35. 12 april 2024

  Guds hemliga och fördolda vishet

  En andakt om avslöjandet av Guds hjärta vid korset.

 36. 12 april 2024

  Jesus möter en marginaliserad människa - Bartimaios

  Om yttre blindhet och andlig klarsyn.

 37. 12 april 2024

  Den barmhärtige samariten

  Liknelsen om den barmhärtige samariten är ständigt aktuell, och här hör du varför.

Tankar om tro
Kategorier
Tro
Säsonger
11
Avsnitt
37

Du kanske också gillar

Reflektioner kring boken Messias

Boken Messias, av Ellen G. White, återger berättelsen om Jesus från Nasaret som var efterlängtad under flera årtusenden. Vem var Jesus? En särskilt begåvad människokännare och vishetslärare? En galen helbrägdagörare? Eller var han Gud själv förklädd till människa – den utlovade Messias? Jesus inte bara undervisade om Guds villkorslösa kärlek, botade sjuka, förlät syndare och gav utstötta människor upprättelse – hans födelse, liv, död och uppståndelse vände upp och ner på världen. Ingen annan har delat upp tiden i ”före Kristus” och ”efter Kristus”. Ingen har fört in hopp i människans erfarenhet så som Jesus gjorde och fortsätter att göra idag.

Från mörker till ljus – ljudbok

Från mörker till ljus ger en imponerande överblick över den kristna kyrkans historia i västvärlden. Med profetisk insikt uppenbaras de djupare sammanhangen i den långa striden mellan sanning och lögn, ljus och mörker. Men blod och tårar är inte mänsklighetens oundvikliga öde. Guds planer för världen överträffar all mänsklig fantasi. Denna bok vidgar vyerna och ser in i framtiden. Striden är över när Guds utlovade rike avslutar frälsningshistorien.

Vägen till Kristus - ljudbok

Boken Vägen till Kristus är en hjälp att bygga en levande relation med Jesus. Den visar på ett enkelt och praktiskt sätt vägen genom tvivel till tro, bekännelse och förlåtelse. Målet för en kristen är ett liv fyllt av glädje och Guds nåd.

Det stora hoppet - ljudbok

Nyhetsmedierna kan berätta om vad det är som händer, men den här boken handlar om varför. Det stora hoppet berättar också om vad som kommer sedan. Denna glimt in i framtiden bygga på en källa som har mer att erbjuda än du kanske hade tänkt dig - nämligen Bibeln. Kampen mellan gott och ont når ett dramatiskt slut... Men det finns hopp. Och du kan få leva i det hoppet.