Reflektioner kring boken Messias

Boken Messias, av Ellen G. White, återger berättelsen om Jesus från Nasaret som var efterlängtad under flera årtusenden. Vem var Jesus? En särskilt begåvad människokännare och vishetslärare? En galen helbrägdagörare? Eller var han Gud själv förklädd till människa – den utlovade Messias? Jesus inte bara undervisade om Guds villkorslösa kärlek, botade sjuka, förlät syndare och gav utstötta människor upprättelse – hans födelse, liv, död och uppståndelse vände upp och ner på världen. Ingen annan har delat upp tiden i ”före Kristus” och ”efter Kristus”. Ingen har fört in hopp i människans erfarenhet så som Jesus gjorde och fortsätter att göra idag.

Messias podd kategoribild

23 april 2024

"Gud med oss"

Kapitel 1 med Rainer Refsbäck.

Visa detaljer för avsnitt

Spellista

 1. 23 april 2024

  "Gud med oss"

  Kapitel 1 med Rainer Refsbäck.

 2. 23 april 2024

  De utvalda

  Kapitel 2 med Anton Torstensson.

 3. 23 april 2024

  "När tiden var inne"

  Kapitel 3 med Sonja Kalmbach.

 4. 23 april 2024

  "I dag har en Frälsare fötts"

  Kapitel 4 med Terje W. Dahl.

 5. 24 april 2024

  Jesus bärs fram i templet

  Kapitel 5 med David Cederström.

 6. 24 april 2024

  "Vi har sett hans stjärna"

  Kapitel 6 med Anette Frank.

 7. 24 april 2024

  Jesus barndom

  Kapitel 7 med Claes Lundström.

 8. 24 april 2024

  Påsk i Jerusalem

  Kapitel 8 med Karin Wieczorek.

 9. 24 april 2024

  Kollisionskurs

  Kapitel 9 med Anton Torstensson.

 10. 24 april 2024

  Rösten i öknen

  Kapitel 10 med Nils-Erik Lundberg.

 11. 24 april 2024

  Jesus blir döpt

  Kapitel 11 med Lina Frank.

 12. 24 april 2024

  Jesus blir frestad

  Kapitel 12 med Georg Filippou.

 13. 24 april 2024

  Segern

  Kapitel 13 med Bobby Sjölander.

 14. 24 april 2024

  "Vi har funnit Messias"

  Kapitel 14 med Siri Bjekran Karlsson.

 15. 24 april 2024

  Bröllopet i Kana

  Kapitel 15 med Rainer Refsbäck.

 16. 24 april 2024

  I sitt tempel

  Kapitel 16 med Anton Torstensson.

 17. 24 april 2024

  Nikodemus

  Kapitel 17 med Sonja Kalmbach.

 18. 24 april 2024

  "Han måste bli större ..."

  Kapitel 18 med Terje W. Dahl.

 19. 24 april 2024

  Vid Jakobs brunn

  Kapitel 19 med David Cederström.

 20. 24 april 2024

  "Om ni inte får se tecken och under ..."

  Kapitel 20 med Anette Frank.

 21. 24 april 2024

  Betesda och Stora rådet

  Kapitel 21 med Claes Lundström.

 22. 24 april 2024

  Johannes fångenskap och död

  Kapitel 22 med Karin Wieczorek.

 23. 24 april 2024

  "Guds rike är nära"

  Kapitel 23 med Christopher Laubscher.

 24. 24 april 2024

  "Är det inte snickarens son?"

  Kapitel 24 med Nils-Erik Lundberg.

 25. 24 april 2024

  Kallelsen vid sjön

  Kapitel 25 med Lina Frank.

 26. 24 april 2024

  I Kapernaum

  Kapitel 26 med Georg Filippou.

 27. 24 april 2024

  "Du kan göra mig ren"

  Kapitel 27 med Bobby Sjölander.

 28. 24 april 2024

  Levi Matteus möter Jesus

  Kapitel 28 med Siri Bjerkan Karlsson.

 29. 24 april 2024

  Sabbaten

  Kapitel 29 med Rainer Refsbäck.

 30. 24 april 2024

  "Han utsåg tolv"

  Kapitel 30 med Anton Torstensson.

 31. 24 april 2024

  Bergspredikan

  Kapitel 31 med Sonja Kalmbach.

 32. 24 april 2024

  Den romerske officeren

  Kapitel 32 med Terje W. Dahl.

 33. 24 april 2024

  "Vilka är mina bröder?"

  Kapitel 33 med David Cederström.

 34. 24 april 2024

  Erbjudandet

  Kapitel 34 med Anette Frank.

 35. 24 april 2024

  "Tig! Var tyst!"

  Kapitel 35 med Claes Lundström.

 36. 24 april 2024

  Det gyllene tillfället

  Kapitel 36 med Karin Wieczorek.

 37. 24 april 2024

  De första evangelisterna

  Kapitel 37 med Christopher Laubscher.

 38. 24 april 2024

  Kom och vila en stund

  Kapitel 38 med Nils-Erik Lundberg.

 39. 24 april 2024

  "Ge ni dem att äta"

  Kapitel 39 med Lina Frank.

 40. 24 april 2024

  En natt på sjön

  Kapitel 40 med Georg Filippou.

 41. 24 april 2024

  Krisen i Galiléen

  Kapitel 41 med Bobby Sjölander.

 42. 24 april 2024

  Traditioner

  Kapitel 42 med Siri Bjerkan Karlsson.

 43. 24 april 2024

  Barriärerna bryts ner

  Kapitel 43 med Rainer Refsbäck.

 44. 24 april 2024

  Det sanna tecknet

  Kapitel 44 med Anton Torstensson.

 45. 24 april 2024

  I korsets skugga

  Kapitel 45 med Sonja Kalmbach.

 46. 24 april 2024

  "Då förvanldades han"

  Kapitel 46 med Terje W. Dahl.

 47. 24 april 2024

  Kallade till tjänst

  Kapitel 47 med David Cederström.

 48. 24 april 2024

  Vem är den störste?

  Kapitel 48 med Anette Frank.

 49. 24 april 2024

  Lövhyddohögtiden

  Kapitel 49 med Claes Lundström.

 50. 24 april 2024

  Bland snarorna

  Kapitel 50 med Karin Wieczorek.

 51. 24 april 2024

  "Världens ljus"

  Kapitel 51 med Christopher Laubscher.

 52. 24 april 2024

  Den gode herden

  Kapitel 52 med Nils-Erik Lundberg.

 53. 24 april 2024

  Den sista resan från Galiléen

  Kapitel 53 med Lina Frank.

 54. 24 april 2024

  Den barmhärtige samariern

  Kapitel 54 med Georg Filippou.

 55. 24 april 2024

  Ett annorlunda rike

  Kapitel 55 med Bobby Sjölander.

 56. 24 april 2024

  Jesus välsignar barnen

  Kapitel 56 med Siri Bjerkan Karlsson.

 57. 24 april 2024

  "Ett saknar du"

  Kapitel 57 med Rainer Refsbäck.

 58. 24 april 2024

  "Lasarus, kom ut!"

  Kapitel 58 med Anton Torstensson.

 59. 24 april 2024

  Prästernas intriger

  Kapitel 59 med Sonja Kalmbach.

 60. 24 april 2024

  Lagen om det nya riket

  Kapitel 60 med Terje W. Dahl.

 61. 24 april 2024

  Sackeus

  Kapitel 61 med David Cederström.

 62. 24 april 2024

  Festen i Simons hem

  Kapitel 62 med Anette Frank.

 63. 24 april 2024

  "Se, din kung kommer"

  Kapitel 63 med Claes Lundström.

 64. 24 april 2024

  Ett dömt folk

  Kapitel 64 med Karin Wieczorek.

 65. 24 april 2024

  Templet rensas på nytt

  Kapitel 65 med Christopher Laubscher.

 66. 24 april 2024

  Konflikten

  Kapitel 66 med Nils-Erik Lundberg.

 67. 24 april 2024

  Ve över fariséerna

  Kapitel 67 med Lina Frank.

 68. 24 april 2024

  På den yttre tempelplatsen

  Kapitel 68 med Georg Filippou.

 69. 24 april 2024

  På Olivberget

  Kapitel 69 med Bobby Sjölander.

 70. 24 april 2024

  "Mina minsta bröder"

  Kapitel 70 med Göran Hansen.

 71. 24 april 2024

  Tjänarnas tjänare

  Kapitel 71 med Göran Hansen.

 72. 24 april 2024

  "För att minnas mig"

  Kapitel 72 med Siri Bjerkan Karlsson.

 73. 24 april 2024

  "Låt inte era hjärtan oroas"

  Kapitel 73 med Rainer Refsbäck.

 74. 24 april 2024

  Getsemane

  Kapitel 74 med Anton Torstensson.

 75. 24 april 2024

  Inför Hannas och Kaifas

  Kapitel 75 med Sonja Kalmbach.

 76. 24 april 2024

  Judas

  Kapitel 76 med Terje W. Dahl.

 77. 24 april 2024

  I Pilatus domstol

  Kapitel 77 med David Cederström.

 78. 24 april 2024

  Golgota

  Kapitel 78 med Anette Frank.

 79. 24 april 2024

  "Det är fullbordat"

  Kapitel 79 med Claes Lundström.

 80. 24 april 2024

  I Josefs grav

  Kapitel 80 med Karin Wieczorek.

 81. 24 april 2024

  Herren har verkligen uppstått

  Kapitel 81 med Christopher Laubscher.

 82. 24 april 2024

  "Varför gråter du?"

  Kapitel 82 med Nils-Erik Lundberg.

 83. 24 april 2024

  Vandringen till Emmaus

  Kapitel 83 med Lina Frank.

 84. 24 april 2024

  Frid vare med er!

  Kapitel 84 med Georg Filippou.

 85. 24 april 2024

  Vid sjöstranden en andra gång

  Kapitel 85 med Siri Bjerkan Karlsson.

 86. 24 april 2024

  Gör alla folk till lärjungar

  Kapitel 86 med Anton Torstensson.

 87. 24 april 2024

  Min Far och er Far

  Kapitel 87 med Bobby Sjölander.

Om avsnittet

Tips! Du kan beställa boken Messias av Ellen G. White via SkandinaviskaBokforlaget.se.

Reflektioner kring boken Messias
Kategorier
Tro
Avsnitt
87

Du kanske också gillar

Tankar om tro

Lyssna till podden där olika personer delar med sig av sina tankar kring Bibeln och tro.

Från mörker till ljus – ljudbok

Från mörker till ljus ger en imponerande överblick över den kristna kyrkans historia i västvärlden. Med profetisk insikt uppenbaras de djupare sammanhangen i den långa striden mellan sanning och lögn, ljus och mörker. Men blod och tårar är inte mänsklighetens oundvikliga öde. Guds planer för världen överträffar all mänsklig fantasi. Denna bok vidgar vyerna och ser in i framtiden. Striden är över när Guds utlovade rike avslutar frälsningshistorien.

Vägen till Kristus - ljudbok

Boken Vägen till Kristus är en hjälp att bygga en levande relation med Jesus. Den visar på ett enkelt och praktiskt sätt vägen genom tvivel till tro, bekännelse och förlåtelse. Målet för en kristen är ett liv fyllt av glädje och Guds nåd.

Det stora hoppet - ljudbok

Nyhetsmedierna kan berätta om vad det är som händer, men den här boken handlar om varför. Det stora hoppet berättar också om vad som kommer sedan. Denna glimt in i framtiden bygga på en källa som har mer att erbjuda än du kanske hade tänkt dig - nämligen Bibeln. Kampen mellan gott och ont når ett dramatiskt slut... Men det finns hopp. Och du kan få leva i det hoppet.