10. Jesus döms

"Han blev sårad för våra överträdelsers skull... Genom hans sår blir vi helade." (Jesaja 53:5).

Bibelberättelser är en serie med flera korta bibelfilmer. Barnen får lära sig om alla berättelser i Bibeln, både i gamla testamentet och i nya. Karaktärerna talar svenska!

Översatt och dubbat av Karin Rudholm.

Kategorier
Junior

Fler avsnitt

3 Vise män - Andakt 25

Matt 2:1-12. Lär dig pysslet om de tre vise män!

Stallet - Andakt 24

Kreativ andakt

Stallet - Andakt 24

Matt 1:18-25, Luk 2:6-7. Lär dig pysslet om stallet!

Herdrar ser änglar - Andakt 23

Luk 2:8-20. Lär dig pysslet om när herdrarna såg änglar!

Maria och Josef reser till Betlehem - Andakt 22

Luk 2:1-5. Lär dig pysslet om när Maria och Josef reste till Betlehem!