HopeChannel Sverige | Logga in

Kreativa familjeandakter

Texter

Dela

MÅLARTEXTER

På denna sida finn bibeltexter/målartexter. Det finns andakter till vissa av dessa texter. Detta ser ni genom att hitta rätt siffra på KA.

Sedan finns det målartexter där man kan lägga till egna tankar. Dessa heter Andaktsstund.

Lyssna på Karolina som ger tips och berättar om hur hon tänker kring Kreativa Familjeandakter HÄR