dsh sky

Det stora hoppet

Det goda kommer segra!

Känner du av kampen mellan gott och ont när du ser dig omkring i världen? Oroar du dig för fler katastrofer i naturen och samhället? Undrar du över hur en kärleksfull Gud kan tilllåta så mycket lidande? Vad händer när man dör, egentligen?

Jesus återkomst - är det en av kristendomens största hemligheter?

Jesus sa:

”Känn ingen oro. Tro på Gud, och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så skall jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni skall vara där jag är.Och vägen dit jag går, den känner ni.” ...

”Jag är vägen, sanningen och livet."  (Johannes evangelium 14:1-6)

Kristendomen skiljer sig från alla religioner och filosofier på en avgörande punkt: Gud söker människan! Redan i Edens trädgård - kort efter att Adam och Eva hade brustit i sin tillit till Skaparen och ätit av frukten på kunskapens träd på gott och ont - hörs Guds oroliga röst:

”Var är du?” (1 Moseboken 3:9)

Sedan dess har Gud sökt människan, orolig för hur hon har det i världens mörker och elände. Genom Bibelns historia har Gud gjort många besök, förklädd. 

För snart 2000 år sedan sökte Gud upp människan på ett egendomligt sätt...

Jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel (det betyder: Gud med oss). (Matteusevangeliet 1:23)

Han föddes in i en fattig familj i ett ockuperat land. Han levde under de svåraste förhållanden och utsattes för hån och anklagelser trots att han gjorde människor gott, botade sjuka och upprättade de förtryckta. Det gick så långt att han dömdes till döden på ett kors. Helt efter Guds plan, skulle det visa sig.


Han var föraktad och övergiven av alla,
en plågad man, van vid sjukdom,
en som man vänder sig bort ifrån.
Han var föraktad, utan värde i våra ögon.
Men det var våra sjukdomar han bar,
våra plågor han led,
när vi trodde att han blev straffad,
slagen av Gud, förnedrad.
Han blev pinad för våra brott,
sargad för våra synder,
han tuktades för att vi skulle helas,
hans sår gav oss bot. (Jesaja 53:3-5) 
 

När han uppstod från de döda ett dygn senare hade han vunnit seger inte bara över orättvisorna, sjukdomarna - utan också över synden och döden. Roten till det onda var avhuggen. Jesus lämnar jorden och en liten skara med efterföljare som fick uppdraget att sprida de glada nyheterna om Jesus liv, död och seger. Till dess han kommer tillbaka.

Ni skall få kraft när den heliga Anden kommer över er, och ni skall vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.” När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp i höjden, och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder bredvid dem. ”Galileer”, sade de, ”varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen skall komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen. (Apostlagärningarna 1:8-11) 

Sedan dess har Jesus efterföljare velat leva livet med Jesus som förebild i hoppet att han ska komma tillbaka och för alltid göra slut på ondskan, lidandet, synden och döden. I denna väntan är vi inte sysslolösa.

När Människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar, då skall han sätta sig på härlighetens tron. Och alla folk skall samlas inför honom, och han skall skilja människorna som herden skiljer fåren från getterna. Han skall ställa fåren till höger om sig och getterna till vänster.Sedan skall kungen säga till dem som står till höger: ’Kom, ni som har fått min faders välsignelse, och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse. Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig, jag var naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni besökte mig.’ Då kommer de rättfärdiga att fråga: ’Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat, eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig eller naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig?’ Kungen skall svara dem: ’Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.’ (Matteusevangeliet 25:31-40).

När Jesus kommer tillbaka till jorden kommer han inte att vara förklädd till ett litet människobarn, utan han kommer så som den han är - universums Konung.

Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och då skall alla jordens stammar höja klagorop, och man skall få se Människosonen komma på himlens moln med makt och stor härlighet. Och han skall sända ut sina änglar vid ljudet av en stor basun, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena gräns till den andra. (Matteusevangeliet 24:30, 31).

Något liknande har aldrig tidigare skett, det går inte att föreställa sig - även om man kan längta efter den stunden. För då, först då, kommer lidandet i världen att ta slut, och döden vara fullständigt besegrad.

Ty när Herren själv stiger ner från himlen och hans befallning ljuder genom ärkeängelns röst och Guds basun, då skall de som är döda i Kristus uppstå först, och därefter skall vi som är kvar i livet föras bort bland molnen tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och sedan skall vi alltid vara hos honom. Ge nu varandra tröst med dessa ord. (1 Thessalonikerbrevet 4:16, 17).

Bibelns sista ord lyder så här, Jesus säger och hans folk vädjar:

”Ja, jag kommer snart.” Amen, kom, Herre Jesus. Nåd från herren Jesus åt alla. (Uppenbarelseboken 22:20, 21)