HopeChannel Sverige | Logga in

Dagens andakt

Dagens andakt

Dela

Vad är din vilja?

19 oktober

Låt din vilja ske (Matt 6: 10).

För en del år sedan var Tyskland delat i två länder, Västtyskland och Östtyskland. Det var under lång tid mycket svårt för unga utbildade människor att lämna Östtyskland. När Tyskland delades i Öst och Väst efter andra världskriget, var det många familjer som skiljdes åt genom denna gränsdragning. Det fanns många som ville lämna Östtyskland, inte bara för att de inte ville bo i ett kommunistland, men också för att de ville ha möjlighet att umgås med sina släktingar och vänner i väst. Men myndigheterna i Östtyskland såg med oblida ögon på alla ansökningar om tillstånd att flytta till Västtyskland när dessa kom från unga bildade människor.
En ung tandläkare längtade efter möjligheten att flytta till Västtyskland. Han gjorde allt han kunde genom att ansöka hos olika myndigheter och instanser. Till slut, till sin egen förvåning och glädje, fick han tillstånd att resa ut från Östtyskland.
Men den här unge tandläkaren var kristen, och när han nu satt hemma och tänkte igenom vad som hade hänt medan han väntade på den stora dagen då han kunde flytta, kom han plötsligt att tänka på en viktig sak. Han kom på att under all sin planering och alla sina strävanden hade han inte frågat Gud om saken. Han hade bara gjort vad han själv tänkte och tyckte. Han blev själv lite chockad när han insåg att han helt utelämnat Gud ur detta viktiga beslut. Han böjde sina knän och talade med Gud om saken. Ju mer han bad och tänkte, desto mer kände han att det viktigaste för honom i det här läget var att göra Guds vilja och det som den allvetande Guden såg vara bäst för honom. Så småningom kände han också att om Gud, av någon anledning, ville ha honom kvar i Östtyskland, var han villig att stanna trots att han nu fått tillstånd att lämna landet.
Dagarna gick. Tandläkaren bad mycket om saken. Han ville så gärna göra det som var rätt och bäst. Till slut blev han övertygad att Gud ville ha honom kvar i öst, i det land som förnekade Gud. Han visste inom sig att Gud ville ha honom kvar därför att han skulle vittna om sin tro. Han hade aldrig vunnit någon för Gud tidigare, men nu längtade han efter att få göra det. Han sade till Gud: "Om du vill att jag ska stanna kvar här, hjälp mig då att leda andra till dig". Och Gud hörde hans bön. Inom några år hade över 30 personer blivit döpta som ett resultat av att han hade börjat vittna. Nu förstod han också med glädje varför Gud ville att han stannade kvar i öst.

BÖN: Gör mig mera villig att ta dig med i mina planer, du som vet vad som är absolut bäst för mig.
 

Andakt från boken "En stund med Gud", skriven av Pearl Sjölander.